Hódtói Általános Iskola és Gimnázium Alapítvány:
Adószám: 18458006-1-06
Bankszámlaszám: 11735067-20048518-00000000

2020.05.25. - Az iskolánk júniusi működése

Az iskolák júniusi működését szabályozó 220/2020. (V. 22.) Kormányrendelet szerint

  1. „Az iskolák június 2. és június 15. között továbbra is tantermen kívüli, digitális munkarend szerint működnek azzal, hogy a tantermen kívüli, digitális munkarend tapasztalatai alapján egyéni vagy kiscsoportos foglalkozás szervezhető a tanulók felzárkóztatása céljából.”
  2. Amennyiben a szaktanár, illetve a tanító szükségesnek ítéli meg, az osztályfőnök a Kréta-rendszerből küldött személyes üzenetben kezdeményezni fogja, hogy gyermeke ilyen foglalkozáson vegyen részt, annak időpontját is meg fogja jelölni.
  3. „2020. június 2. és június 26. között minden általános és középfokú iskola megszervezi a tanulók felügyeletét. A felügyelet keretében napközi, szakkör, sportfoglalkozás, egyéni vagy csoportos felzárkóztató foglalkozás, fejlesztőfoglalkozás, egyéni vagy csoportos tehetségfejlesztő foglalkozás tartható.”
  4. Az általános iskolások számára eddig is folyamatosan biztosítottuk a tanulók felügyeletét. Június 2-tól ezt a gimnáziumi tanulók számára is biztosítani fogjuk igény szerint.
    Kérjük a felügyeletre vonatkozó igényüket (mely napokon hány órától hány óráig igényelnek felügyeletet) a titkarsag@nlg.httpf.hu címen vagy a 62/533-137-es telefonszámon jelezzék!
  5. „Ha a tanuló a lakóhelyétől eltérő településen jár iskolába, és a saját intézményében nem tud tanulófelügyeletben részt venni, felügyeletének ellátását a lakóhelye szerinti településen működő iskola nem tagadhatja meg.”
  6. „Az iskolákban június 26-áig az intézményi gyermekétkeztetést a tanítási év szabályai szerint kell biztosítani. A felügyeletet igénybe nem vevő tanulók számára a szünidei gyermekétkeztetést a tanítási szünetre vonatkozó szabályok szerint kell biztosítani.”Az erre vonatkozó igényüket kérjük a Hódmenza Kht. felé jelezzék! (elérhetősége: 30/749-8756  Megyeriné Varjú Gabriella)

Kérjük felmerülő kérdéseiket a fenti elérhetőségeken jelezzék!
Üdvözlettel: Árva László (igazgató)

2020. 05. 24. * A 4. b osztályosok sikere

A Németh László Gimnázium, Általános Iskola 4.b osztályából egy csapat nevezett a Mathias Corvinus Collegium Fiatal Tehetség Programja által szervezett III. MCC FIT Kaland Országos Tehetségversenyre. 

„Az idei megmérettetés tematikája egy klímavédelmi akcióterv megalkotása volt a Föld megmentésére. A projekt összetettsége nem bátortalanította el a vállalkozó kedvű negyedikeseket, és közel 140 csapat jelentkezett az ország számos pontjáról, sőt, Erdélyből és Kárpátaljáról is. 

A verseny első fele minden évben online platformon zajlik, így a FIT Kaland első fordulója szerencsére zavartalanul lezajlott, éppen a vírus miatti korlátozások bevezetésének kezdetén. A verseny további menetét és a lehetőségeket felülvizsgálva végül online formában valósult meg az országos döntő is, hét csapat részvételével. A rendhagyó körülmények ellenére színvonalas csapatmunka zajlott, a negyedikesek bizonyították, hogy az életkorukból fakadóan még az oly távolinak tűnő területek, mint a kémia vagy a filmkészítés sem jelentenek kihívást.”

A kecskeméti régióban versenyző csapatok közül az I. helyezést értük el, így bejutottunk az országos döntőbe, ahol II. helyezéssel zártunk.

 A csapat tagjai: Grochulski Hanna, Molnár Csongor és Versegi Attila. Felkészítő: Vas Mariann

Itt megtekinthető a csapat egyik munkája

2020.03.16. - Digitális munkarend marad a tanév végéig

Tisztelt Szülők!

220/2020. (V. 22.) Korm. rendelet értelmében a tanév végéig, június 15-ig érvényben marad a tantermen kívüli, digitális munkarend!

1. § (1) Az iskolák 2020. június 2. és 2020. június 15. között továbbra is tantermen kívüli, digitális munkarend szerint működnek azzal, hogy a tantermen kívüli, digitális munkarend tapasztalatai alapján egyéni vagy kiscsoportos foglalkozás szervezhető a tanulók felzárkóztatása céljából.

(2) 2020. június 2. és 2020. június 26. között minden általános és középfokú iskola megszervezi a tanulók felügyeletét. A felügyelet keretében napközi, szakkör, sportfoglalkozás, egyéni vagy csoportos felzárkóztató foglalkozás, fejlesztőfoglalkozás, egyéni vagy csoportos tehetségfejlesztő foglalkozás tartható.

Iskolánk diákjainak a felügyeletet továbbra is biztosítjuk (8 és 17 óra között)!
Kérjük jelezzék az iskola e-mail címén (titkarsag@nlg.httpf.hu), vagy telefonon(+3662533137), ha gyermeke részére felügyeletet igényel!
Kérjük, jelezzék azt is, hogy mely napokon hány órától hány óráig tartják ezt szükségesnek!

Az alábbiakban összefoglaljuk Önöknek a tantermen kívüli digitális munkarenddel kapcsolatos általunk is ismert információkat, amelyek a Kormány 1102/2020. (III. 14.) számú határozatából. illetve az iskolákhoz eljuttatott államtitkári tájékoztatóból származnak. E rendszer kialakítása folyamatban van, a hiteles új információkról weblapunkon, illetve a Kréta-rendszeren keresztül folyamatosan tájékoztatni fogjuk Önöket. Kérjük, kövessék azt figyelemmel! 

Kormányhatározat:

a) 2020. március 16. napjától az iskolákban a nevelés-oktatás tantermen kívüli, digitális munkarendben kerül megszervezésre;
b) a digitális munkarend olyan módon kerül meghatározásra, hogy annak keretében
ba) a tananyag kijelölése, a tanulási folyamat ellenőrzése és támogatása a pedagógusok és a tanulókonline vagy más, személyes találkozást nem igénylő kapcsolatában történik,bb) a tananyag tantermen kívüli, digitális munkarend keretében történő átadása alkalmas legyen a tanuló tanulmányi követelményeinek teljesítésére;c) a b) alpontban foglaltak végrehajtása érdekében sor kerül módszertani ajánlás kiadására;

Államtitkári tájékoztató:

-Ez nem rendkívüli szünetet jelent, hanem az oktatás módjának megváltoztatást, amelynek keretében továbbra is biztosítani kell a tanulók számára a tanulás lehetőségét.
-Az új munkarend értelmében a tanulóknak tilos a köznevelési intézmények oktatási célú látogatása. 
-A tantermen kívüli, digitális munkarend időtartama alatt a tanulók lehetőség szerint kerüljék a nagyobb csoportos találkozásokat, közös programokat. Felügyeletüket a szülők, családok, szomszédok bevonásával, kis csoportokban célszerű megszervezni. A gyermekek felügyeletét nem javasolt a nagyszülőkre bízni, hiszen ők a legveszélyeztettebbek.

Kormányhatározat:

d) 2020. március 16. napjától a szülők igényei alapján, indokolt esetben a nemzeti köznevelésről szóló törvény hatálya alá tartozó iskolák esetében a területileg illetékes tankerületi központ munkanapokon megszervezi a gyermekek, tanulók napközbeni kiscsoportos felügyeletét;

Államtitkári tájékoztató:

A gyermekétkeztetés biztosítása az adott településen önkormányzati feladat. A főzésre jelenleg is használt konyhák továbbra is rendelkezésre állnak, a gyermekek étkeztetése azonban nem történhet az oktatási-nevelési épületekben. Ezért azon gyermekek számára, akiknél ez indokolt, helyben, optimális módon kell biztosítani az étkezés lehetőségét (például kiszállítással). Ennek biztosítása érdekében javasoljuk, hogy az intézményvezető és a fenntartó egyeztessen a feladat ellátásáért felelős települési önkormányzattal.

Az étkeztetéssel kapcsolatos információkkal kapcsolatban a Hód-Menza Nonprofit Kft-az illetékes.

 Köszönjük együttműködésüket!