Tankönyvek

Tisztelt Szülők!

Azok a tanulók, akiknél változás állt be a fizetés módjában, vagy nem kaptak csekket, vagy a nyáron iratkoztak be, feltétlen keressék az illetékes tankönyvfelelőst augusztus 25-én 8:00-16:00 óráig.

Akiknek módosítani kell a tankönyvrendelését, azok a tankönyvcsomagjaikat a szeptemberi pótrendelés után fogják megkapni, a tankönyvosztás napján ne álljanak sorba.

A változásokat ne a tankönyvosztáskor jelezzék felénk.

Aki nem jelzi szeptember 4-ig a változást, annak magánúton kell a tankönyveit beszereznie.

Az iskolának 2014. szeptember 15-én kell visszáruznia.

Aki nem veszi fel a csomagját szeptember 12-ig, annak magánúton kell a tankönyveit beszereznie.

A tankönyvek iskolakezdési utalvánnyal is kifizethetők.

Itt megnézhetők a felhasználható utalványok!

TANKÖNYVOSZTÁS

INGYENES TANULÓKNAK

2014. AUGUSZTUS 27. SZERDA

IDŐPONT

OSZTÁLY

OSZTÁS HELYE

12:00-17:00

1-2. évfolyam (minden tanuló)

30. terem

12:00-14:00

5. a-b, 9. kny, 9. a

27. terem

14:00-16:00

5. c, 6. a-b, 9. b, 10. b

16:00-17:00

6. c, 10. a

 

TANKÖNYVOSZTÁS

INGYENES TANULÓKNAK

2014. AUGUSZTUS 28. CSÜTÖRTÖK

IDŐPONT

OSZTÁLY

OSZTÁS HELYE

 

10:00-16:00

3-4. évfolyam

30. terem

 
 

08:00-10:00

7. a-b, 11. b, 13. a

27. terem

 

10:00-12:00

7. c-d, 11. c, 12. b

 

12:00-14:00

7. ny, 8. b, 12. c

 

14:00-16:00

8. c-d, 12. a

 

 

TANKÖNYVOSZTÁS

FIZETŐS TANULÓKNAK

2014. AUGUSZTUS 29. PÉNTEK

IDŐPONT

OSZTÁLY

OSZTÁS HELYE

10:00-15:00

3-4. évfolyam

30. terem

8:00-12:00

5-6. évfolyam

9-10. évfolyam

27. terem

12:00-15:00

7-8. évfolyam

11-13. évfolyam

Akik akadályoztatás miatt a kijelölt időpontokban nem tudják átvenni a tankönyvcsomagot, az első tanítási napon vehetik át.

2014/2015.tanév őszi érettségi

A 2014/2015. tanév október-novemberi érettségi vizsgáiról információk az érettségi menüpontban.

Jelentkezési határidő: 2014.09.05.

A jelentkezési lapokat iskolánkban lehet beszerezni (vagy innen a weblapról letölteni).

Letöltés: egyes vizsgatárgyakból; rendes

Nyári ügyelet az iskolában

Hivatalos ügyek intézése a nyári szünetben szerdánként (8-12 óra)!

Tájékoztató a tankönyvosztásról

A tankönyvosztás pontos időpontjáról és beosztásáról 2014. augusztus második felében tájékozódhatnak az iskola honlapján, valamint a  bejárati ajtóra kifüggesztett ismertetőről.

Felhívjuk a Szülők figyelmét, hogy a fizetős tanulóknak a tavalyi évhez hasonlóan ebben az évben is a KELLO postai úton juttatja el lakcímükre a névre szóló díjbekérőt és a csekket. A díjbekérőt a június 30-ig rögzített címre fogják kiküldeni.

Ha bárkinek változott a lakcíme, augusztus 25-től jelezze a tankönyvfelelősöknek!

A tankönyves csekkek befizetésének határideje: augusztus!

A tankönyvek ára utalvánnyal is fizethető lesz. Az ezzel kapcsolatos további információkról (milyen utalványokkal és hogyan) a KELLO később ad tájékoztatást!

Az iskolából a rendelés leadását követően kiiratkozó tanuló ne fizesse be a könyvek árát, illetve a pótvizsgára küldött diák várja meg vizsgája eredményét a befizetéssel.

A tankönyveket a befizetésről/utalásról szóló igazolások bemutatásával tudják majd átvenni.

Amennyiben a Szülők szeretnének egyéni úton tankönyvet vásárolni, azt a webshop.kello.hu oldalon regisztrációt követően tehetik meg.

Akiknél június 30-a után bármilyen változás (ingyenesség, osztályváltás, távozás, új tanuló) állt be a tankönyvrendeléssel kapcsolatban, azok augusztus 25. után keressék az illetékes tankönyvfelelősöket. Korábban nem tudunk intézkedni, mert a tankönyvrendelő program zárva lesz.

Akiknek a fentiek miatt módosítani kell a tankönyvrendelését, azok a tankönyvcsomagjaikat a szeptemberi pótrendelés után fogják megkapni.

Az ingyenes tankönyvre jogosult tanulók még a nyár elején nézzék meg az ingyenességre jogosító határozatukat, akiknek szükséges, augusztus végéig rendezzék!

Felhívjuk figyelmüket, hogy a rendelés módosítására nincs lehetőség!

Az 1. és a 2. évfolyam valamennyi tankönyvét térítésmentesen kapja meg. A megjelölt tartós tankönyvek (Daloskönyvem, Erkölcstan) könyvtári állományba kerülnek. Ezeket a tankönyveket tanév végén vissza kell adniuk.

Tankönyvosztás a normatív kedvezményre jogosult (ingyenes) tanulóknak:

A jogosultságot minden esetben igazolniuk kell az iskola ifjúságvédelmi felelőseinek.

Az alábbi igazolásokat hozzák magukkal:

a.    tartósan beteg (szakorvos igazolja),

b.  sajátos nevelési igényű:

-        testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos (szakértői és rehabilitációs bizottság igazolja)

-        a pszichés fejlődési zavar miatt a nevelés, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott (szakértői rehabilitációs bizottság szakvéleménye igazolja)

c.   három- vagy többgyermekes családban él (a megállapított családi pótlék igazolja),

d.  nagykorú és saját jogán családi pótlékra jogosult (a megállapított családi pótlék igazolja)

e.   rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesül (az erről szóló határozat igazolja)

A családi pótlék folyósításáról szóló igazolásként az iskolának el kell fogadnia:

·      a bérjegyzéket,

·      a pénzintézeti számlakivonatot,

·      a postai igazolószelvényt.

Szükség esetén a családi pótlékről szóló igazolást a munkáltató, a munkahellyel nem rendelkezők részére az Államkincstár Területi Igazgatósága adja ki.

A bemutatás tényét az iskola ifjúságvédelmi felelőse rávezeti az igénylőlapra. Az igénylő az általa közölt adatok valódiságáért büntetőjogi felelősséget visel. Ellenőrzés során az iskola, a fenntartó vagy az Állami Számvevőszék bekérheti az igazolásokat.

A normatív kedvezményre való jogosultságot igazoló okirat (határozat, orvosi igazolás, bérjegyzék, számlakivonat, postai igazolószelvény) másolatát le kell adni az ifjúságvédelmi felelősök részére a tankönyvosztáskor.

Az iskolában erre vonatkozóan nincs fénymásolási lehetőség!

Egyéb információk és dokumentumok a Könyvtár/Tankönyvellátás menü alatt találhatóak.

Tanévzáró

2014.06.23. 17.00 óra: Tanévzáró osztálykeretben az osztályfőnökök vezetésével az iskolában 

2014.06.23. 18.00 óra: Tanévzáró ünnepség a legkiemelkedőbb tanulók jutalmazásával a BFMK-ban

2014. 06. 14. - Általános iskolai ballagás

Június 14-én délelőtt iskolánk két 8. osztályának diákjai elballagtak. Osztályfőnökeik voltak: Széphegyi Eszter, illetve Tari Gizella és Nagyné Gábor Petra

2014.06.12. - 1.c osztálykirándulása a Söndör tanyára

2014. 06. 11. - 4. b osztálykirándulása Gyulára

TIT Tehetséggondozó Verseny

Barta Zsófia Edit 10. b osztályos tanuló a TIT Tehetséggondozó Levelezéses Országos Tanulmányi Versenyen 5. helyezést ért el.


2014. 06. 12. Egészség- és Bűnmegelőzési Nap; VI.Pál Mihály Közlekedési Emlékverseny

Meghívott vendégek:
Dr. Rádi Norbert rendőr alezredes, rendőrségi főtanácsos, kapitányság vezető
Mizsák Ildikó kistérségi vezető védőnő – Csongrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Intézet

Oldalak