Hódtói Általános Iskola és Gimnázium Alapítvány: 18458006-1-06  (a nyilatkozat letölthető a szövegre kattintva)

2015. 01. 28. és 2015. 02. 10. - Köznevelés az iskolában

Iskolánk a TÁMOP-3.1.4.B-13/1-2013-0001 „KÖZNEVELÉS AZ ISKOLÁBAN” kiemelt projekt  „ MENTORÁLÓ INTÉZMÉNYI PROGRAM” keretében „Integrált mozgáskultúra”  címmel, hospitációs órákat szervez testnevelő tanárok részére. Az órákat követően workshop keretében lehetőség nyílik tapasztalatcserére.

Időpont:       2015. január 28. szerda 11 óra

                   2015. február 10. kedd 8 óra

 Helyszín: Németh László Gimnázium, Általános Iskola 

 
 

2015. 01. 26. - Megyei asztalitenisz diákolimpia

A ma délelőtt megrendezett asztalitenisz megyei diákolimpián Zsoldos Alexandra 11.C osztályos tanuló 2. helyen végzett, Tápai Ádám 12.C osztályos tanuló 1. helyezést ért el, Ádám így országos döntőbe jutott.

 


 
 

2015. 01. 24.

Hol laknak az állatok? Melyik hangszer hangján szólalhatnak meg? Hogyan jutott el a katicabogár a farsangi bálba, és hogyan lett pettyes a ruhája? Egyebek mellett ezekre a kérdésekre is választ kaphattak azok az ovisok, akik január 24-én ellátogattak iskolánkba.

A Németh László Gimnázium, Általános Iskola tanítói először a Sportcsarnokban hívták a nagycsoportosokat, ahol a gyerekek kipróbálhatták a kölyökatlétikai eszközöket, ismerkedtek egymással, a leendő elsős tanító nénikkel.

Mozgás után mindenkinek ízlett a csöregefánk és a szörp is, de amint lenyelték az utolsó falatokat, már futottak is Ráczné Kecskeméti Ágotához, akivel rajzoltak, színeztek, és zongoráztak.

Szántóné Szilágyi Ágnes tanító néninél dráma foglakozáson vehettek részt, ahol mimetikus játékokat játszottak, táncoltak énekeltek.

Konczné Karasz Edit környezetismereti foglalkozásán állatokat vezettek az élőhelyükre, kipróbálták a digitális tábla adta lehetőségeket.

A program végén a gyerekek jókedvvel távoztak, és azt mondták jönnek legközelebb is. Addig azonban még kell aludni néhányat, hiszen a suliváró rendezvénysorozat következő állomása március közepén lesz.

 
 

2015. 01. 22. - Együtt szaval a nemzet!

A Himnusz és a Szózat soraitól volt hangos a Németh László Gimnázium, Általános Iskola aulája a magyar kultúra napján. Az intézmény idén is részt vett a 2014-ben indított Együtt Szaval a Nemzet programban, melynek keretében Magyarországon és a határon túl is több ezer diák és pedagógus szavalt közösen, egy időben. 

Pontban délelőtt 10 óra 10 perckor a kezdeményezéshez csatlakozott összes résztvevő iskola diákjai és pedagógusai elkezdték szavalni a Himnusz első versszakát Jordán Tamás Kossuth-díjas színész-rendező vezényletével online kapcsolaton, YouTube-csatornán keresztül. Az esemény házigazdája idén az orosházi Táncsics Mihály Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium volt. Az Együtt Szaval a Nemzet kezdeményezés célja, hogy a lehető legtöbb magyar diák és pedagógus együtt mondja el a Himnuszt és a Szózatot. A részt vevő iskolákban elhangzott szavalatok felkerültek a YouTube-ra, és a legnézettebbeket jutalmazni fogják majd április 11-én, a magyar költészet napján. További részletek: http://www.egyuttszavalanemzet.huA programhoz egyébként idén 718 iskola csatlakozott, a magyarországi intézmények mellett a határon túli iskolák közül is több mint egy tucat intézmény Székelyudvarhelytől Nagymegyerig – tudta meg az MTI.

Himnuszunk születésnapja

A magyar népnek a 19. századig nem volt nemzeti himnusza, ezt az űrt töltötte be 1823-ban Kölcsey Ferenc „Hymnus” című költeménye, melyet a kézirat szerint január 22-én fejezett be Szatmárcsekén. 1989 óta ezen a napon ünnepeljük a magyar kultúra napját. A Himnuszt 1844-ben zenésítette meg Erkel Ferenc, a Nemzeti Színház karmestere, 1848. augusztus 20-án csendült fel először, azóta nemzeti imádságunk. 

A magyar kultúra napjának gondolatát ifjabb Farsang Árpád zongoraművész vetette föl 1985-ben, a magyar nemzet ezeréves kulturális örökségének tudatosítására. Azóta e napon a magyarság határon innen és túl, valamint szerte a világban megemlékezik a magyar kulturális értékekről. Ebből az alkalomból elismeréseket adnak át, koncerteket, irodalmi esteket, színházi előadásokat rendeznek. Az Együtt Szaval a Nemzet programot pedig tavaly január 22-én Szőcs Géza kormánybiztos, miniszterelnöki főtanácsadó indította el.

Vojnics Fanni

 
 

Sajtószakkör

 
 

2015. 01. 17. - Diákbál

Január 17-én 19 órai kezdettel immár 15. alkalommal került megrendezésre iskolánk diákbálja a Fekete Sas termeiben. A rendezvényt Dr. Lázár János miniszterelnökséget vezető miniszter, a bál fővédnöke és Árva László, iskolánk igazgatója nyitotta meg.

A nyitótáncokat az angol keringőt, swing show-t és tangót 39 pár táncolta. A táncokat Fogarassy Judit tánctanárnő tanította be. A jó hangulatról a Buligánok együttes és Arany-Tóth Attila gondoskodott.

Cikkek: Cilinderek és sétapálcák is előkerültek a Németh László bálján
Hódított a boá és az Al Capone kalap
Keringő, tangó, swing

   
   
 
 

2015.01.17. Írásbeli felvételi

Az írásbeli felvételi időpontja: 2015.01.17. 10.00 óra

Az írásbeli vizsga során a dolgozat megírásakor a rajzokat ceruzával, minden egyéb írásbeli munkát kék vagy fekete színű tintával kell elkészíteni.
A magyar nyelvi feladatlapok kitöltéséhez segédeszköz nem használható.
A matematika feladatlapok kitöltéséhez rajzeszközökön (vonalzó, körző, szögmérő) kívül más segédeszköz (pl. zsebszámológép) nem használható.

Kérem, hogy a tanuló a vizsgák megkezdése előtt 30 perccel jelenjen meg az alábbi helyszínen: Németh László Gimnázium, Általános Iskola aula

A vizsgára feltétlenül hozza magával a következőket:

  • személyazonosítására alkalmas igazolványt – diákigazolványt vagy személyi igazolványt,
  • értesítőt

A központi írásbeli vizsga dolgozatainak megtekintésére és az esetleges észrevételek megtételére vonatkozó eljárásrend: / 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet /

A megtekintés időpontja: 2015.01.23. 08.00-16.00

35.§ (3) Az írásbeli vizsga kiértékelt dolgozatait a vizsgázó és szülője az iskola képviselőjének jelenlétében, az igazgató által meghatározott helyen és időben megtekintheti, azokról kézzel vagy elektronikus úton másolatot készíthet, és – kizárólag a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén – az értékelésre észrevételt tehet. Ha az iskolában a feltételek rendelkezésre állnak, a vizsgázó kérésére a saját kiértékelt dolgozatáról másolatot kell készíteni.

(4) A megtekintéshez – az adott írásbeli vizsgát követő nyolc napon belül – egy munkanapot (nyolc órát) kell biztosítani. A vizsgázó észrevételeit a megtekintést követő első munkanap végéig – tizenhat óráig – írásban adhatja le. Az észrevétel benyújtására nyitva álló határidő elmulasztása esetén egy napon belül lehet igazolási kérelmet benyújtani. Az igazolási kérelem benyújtási határideje jogvesztő.

(5) Ha az írásbeli vizsgakérdésekre adott megoldás értékelésére a vizsgázó észrevételt nyújt be, az iskola az észrevételt érdemben elbírálja. Az iskola a bírálat eredményét határozat formájában, megfelelő indokolással, az észrevétel benyújtását követő három munkanapon belül írásban közli az észrevételt tevővel.

(6) Ha az észrevételt tevő az iskola határozatának kézhezvétele után is fenntartja korábbi észrevételét, ezt egy munkanapon belül írásban közli a vizsgát szervező iskolával. A határidő elmulasztása jogvesztő. Az iskola a fenntartott észrevételt az ügyre vonatkozó dokumentumokkal együtt egy munkanapon belül megküldi a hivatalnak.

(7) A hivatal a fenntartott észrevételt érdemben elbírálja. A bírálat eredményét határozat formájában, megfelelő indokolással, az észrevétel benyújtását követő nyolc munkanapon belül rövid úton (elektronikus úton) írásban közli az iskolával, valamint postai úton megküldi az iskolának és az észrevételt tevőnek.

 
 

Aranytoll szépíró verseny

Kihirdették a városi „ Aranytoll” szépíró verseny eredményeit. A versenyzők feladata mesemásolás volt. A zsűri legfontosabb szempontként a tetszetős írásmunkát, vonalvezetést és hibátlanságot értékelte.

Gratulálunk iskolánk versenyzőinek a kiemelkedő eredményekhez.

1. helyezett:   Kocsis Kira       2. b osztályos tanuló
1. helyezett:   Oltványi Lili      3. b osztályos tanuló
2. helyezett:   Kovács Dóra     4. b osztályos tanuló

 
 

Gimnáziumi felvételi (2015/2016.tanévre)

Tanulmányi terület

Kódszám

Képzési forma

A képzés időtartama (év)

Felvehető létszám (fő)

Emelt szintű természettudományi osztály emelt szintű nyelvi képzéssel (angol vagy német)

41

nappali

4

5

Emelt szintű természettudományi osztály emelt szintű nyelvi képzéssel (angol vagy német)

61

nappali

6

34

Emelt szintű angol nyelvi csoport emelt szintű matematika képzéssel,

7. évfolyamon nyelvi előkészítő évfolyammal

71

nappali

6+1

15

Emelt szintű német nyelvi csoport emelt szintű matematika képzéssel, 7. évfolyamon nyelvi előkészítő évfolyammal

72

nappali

6+1

10

Emelt szintű francia nyelvi csoport emelt szintű matematika képzéssel,  a 7. évfolyamon nyelvi előkészítő évfolyammal

73

nappali

6+1

10

Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi Programja 9. előkésítő évfolyam

50

nappali

1 (5)

20

Felvételi előkészítők:

Matematika 6.osztály: szerda 14.35 óra (45.terem) és csütörtök 14.45 óra (57.terem)

Magyar 6. osztály: hétfő 14.35 óra (34.terem)

Matematika 8.osztály: hétfő 14.30 óra (33.terem)

Magyar 8.osztály: A héten kedd 14.30 óra (57.terem) B héten kedd 15.00 óra (57.terem)

Tájékoztató szülők és diákok számára a 6 és a 8 évfolyamos gimnáziumok, valamint a 9. évfolyamra történő beiskolázás 2014/2015. tanévi központi írásbeli vizsgáiról

Az Oktatási Hivatal Tájékoztató kiadványa (Felvételi a középfokú iskolákban a 2014/2015. tanévben)

Tájékoztató az általános iskolák számára a 6 és a 8 évfolyamos gimnáziumok, valamint a 9. évfolyamra történő beiskolázás 2014/2015. tanévi központi írásbeli vizsgáiról

Bővebben lehet olvasni a képzésekről az Aktuális menü Beiskolázás menüpontjában.

 
 

2014.11.29-30. Tudatos Tudós Turné Országos Laborverseny

A csepeli Jedlik Ányos Gimnázium november 29-30-án a Tudatos Tudós Turné 2014 keretein belül egy országos természettudományos laborversenyt rendezett, melyen iskolánk csapata az 5. helyezést érte el.

A négy főből álló csapat szombaton biológiából, kémiából és fizikából kísérleti és mérési feladatokat oldott meg, mindeközben az elvégzett feladatokat olyan formában kellett dokumentálniuk, hogy másnap egy prezentáció kíséretében a zsűrinek és a többi csapatnak előadják. Az egész napos labormunkák után késő estébe nyúló kalandos, kódfejtős városfelfedező vetélkedő eredménye is beleszámított a versenybe.

A csapat tagjai: Baranyi Máté, Gábor Viktor, Papp Ádám, Szeles Dávid 12.a osztályos tanulók

Felkészítő tanár: Szabóné Antal Henriett

 
 

Oldalak