Jelenlegi hely

Címlap » Aktuális

 

A tanév helyi programja 2015/2016.

Németh László Gimnázium, Általános Iskola

 

határidő

Program

felelős

ellenőrzi

Szeptember 1.

Első tanítási nap –

első négy óra osztályfőnöki:

a tanév megnyitása, ennek keretében:

házirend ismertetése (különös tekintettel a hajviseletre, a testékszerekre és a ruhászkodásra)-jegyzőkönyv felvétele

tûzvédelmi és balesetvédelmi oktatás-jegyzőköny felvétele

első testnevelés, számítástechnika és technika órákon balesetvédelmi oktatás -jegyzőkönyv felvétele

hatodik - hetedik tanítási óra elmarad

osztályfőnökök, illetve a szaktanárok

igazgatóhelyettesek

Szeptember

Erdei tábor a 7. évfolyam számára

7. osztályfőnökök

 

Szeptember 5.

A Diákok Őszi Tárlata pályázat meghirdetése

Lévai Anikó – Zoltai Attila

Kardosné Kecskeméti Katalin

Szeptember 7.

Jelentkezés őszi érettségi vizsgára

10-12. évfolyam osztályfőnökei

középiskolai igazgatóhelyettes

Szeptember 8.

Tankönyvrendelés módosítása

tankönyvfelelősök

általános igazgatóhelyettes

szeptember 7.

11-12. osztályos fakultációk megszervezése foglalkozási naplók és foglalkozási tervek elkészítése

tantárgyfelosztás szerinti pedagógusok

középiskolai igazgatóhelyettes

Szeptember 7.

Továbbtanulási kimutatások elkészítése – nyolcadik, illetve 12. évfolyam

Osztályfőnökök

Kardosné Kecskeméti Katalin – Seres Imre

szeptember 9. (szerda)

17.00: a szülői szervezet választmányának ülése 17.30 szülői értekezlet

Osztályfőnökök

IPR mk. vez.

szeptember 21.

tanmenetek és egyéb foglalkozások munkaterveinek leadása

munkaközösségvezetők

igazgató

szeptember 14.

 

tanügyi dokumentumok elkészítése: törzslap aktualizálása, illetve felvétele, egyéb foglalkozások naplóinak kitöltése

osztályfőnökök, egyéb foglalkozások vezetői

Burzon Mária

szeptember 25-ig jelentést készít az igazgatónak

Szeptember 12.

A tanulók tájékoztatása az Arany János Tehetséggondozó Programba, valamint a Hátrányos Helyzetű Tanulók

Arany János Kollégiumi Programjába történő jelentkezésről.

Nyolcadikos osztályfőnökök

Általános ig.h.

Szeptember 18.

jelentkezés az OKTV-re

Munkaközösség-vezetők

Seres Imre

Szeptember 25. -Október 1.

Ulmi diákok fogadása

Kelemen-Fehér Tímea

 

Szeptember 25.

OKTV-jelentkezések továbbítása az OH-nak az ADAFOR program segítségével

Seres Imre

 Igazgató

Október 2.

a Diákok Őszi Tárlatának megnyitása

Dr. Borbáth Árpádné, Verseginé Hillay Erika, Győri Éva, Lévai Anikó, Zoltai Attila

Igazgató

Az OKTV időpontjai

Melléklet

 

 

Október

Pályaválasztási tanácsadás megszervezése a Nevelési Tanácsadó közreműködésével

Általános iskolai és középiskolai ig.h.

Általános ig.h.

Október 6.

megemlékezés az aradi vértanúkról

Történelem és alsós munkaközösség

 Általános igazgató-helyettes

Október 9.

Első osztályosok felmérése az írás és olvasás tanulása szempontjából DIFER

Alsós munkaközösség vezetői

Igazgató

Október 9.

Az őszi érettségi vizsgák kezdete

Középiskolai ig.h.

Igazgató

Október 20.

A középfokú iskolák meghatározzák tanulmányi területeik belső kódjait és elektronikus formában (fokozott biztonságú elektronikus aláírással vagy papír alapú megerősítéssel) megküldik a Felvételi Központnak. A középfokú iskoláknak - ha szervez, a kollégiumoknak - felvételi tájékoztatóban kell nyilvánosságra hozniuk a felvételi eljárásuk rendjét, és a felvételi tájékoztatót közzé kell tenniük a köznevelés információs rendszerében.

Seres Imre

Igazgató

Október 20.

Az általános iskola szóban tájékoztatja a nyolcadikos tanulókat a felvételi eljárás rendjéről.

Kardosné Kecskeméti Katalin

Igazgató

Október 15.

KIR-STAT adatszolgáltatás

Középiskolai ig.h.

igazgató

Október 19-22.

A nemzeti emlékezet hete

Történelem munkaközösség-vezető

Igazgató

Október 22.

A DIFER-vizsgálatra szoruló tanulók létszámának jelentése az Oktatási Hivatalnak

Általános iskolai igazgatóhelyettes

Igazgató

Október 22. 4. óra

megemlékezés az 1956-os forradalomról

Történelem munkaközösség-vezető

 

Október 26.- október 30.

Őszi szünet okt. 22. csütörtök – utolsó tanítási nap, november 2. hétfő, első tanítási nap

 

 

Október 28.

A DIFER-vizsgálatra szoruló tanulók létszámának jelentése az Oktatási Hivatalnak

Tanügyi igazgatóhelyettes

Igazgató

Október 30.

A 2013. évi kompetenciamérések elemzése feladattípusok szerint

Munkaközösség-vezetők

Igazgatóhelyettes

Október 31.

KIR adatszolgáltatás

általános igazgatóhelyettes

igazgató

november 4. szerda

17.00: a szülői szervezet választmányának ülése 17.30 szülői értekezlet 18.00 fogadóóra

Osztályfőnökök

IPR munkaközösség vezetője

november 6.

Aprók Őszi Tárlata

Ritzl Zoltánné

Kardosné Kecskeméti KAtalin

November (később meghatározandó időben)

Megemlékezés a Magyar Nyelv Napjáról

Magyar munkaközösség

 

November (később meghatározandó időben)

József Attila Matematika Kupa

Matematika munkaközösség

 

November (később meghatározandó időben)

Nyitott Kapuk Hete

Általános igazgatóhelyettes, munkaközösség-vezetők

igazgató

November 16-20.

Középszintű szóbeli érettségi vizsga

Seres Imre, Árva László

 

November 20.

A kompetenciaméréshez szükséges adatok megküldése az OH-hoz

Seres Imre – Kardosné Kecskeméti Katalin

Általános igazgatóhelyettes

december 4.

Mikulás-ünnep

Osztályfőnökök

 

December 4.

A DIFER-vizsgálat elvégzése a kiválasztott tanulóknál

Alsós mk.

Általános ig.h.

December 5.

Kirándulás Grazba.

Német munkaközösség

 

December 3.

Beiskolázási tájékoztató a leendő középiskolások számára

Középiskolai igazgatóhelyettes

Igazgató

December 8.

A tanulók jelentkezése a központi írásbeli felvételi vizsgára közvetlenül a központi írásbeli felvételi vizsgát szervező - az Arany János Tehetséggondozó Programjára történő pályázat benyújtása esetén a pályázatban megjelölt - intézménybe.

Általános iskolai ig.h.

Általános ig.h.

December 10.

A Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjára történő pályázatok benyújtása.

Ifjúságvédelmi felelősök

Igazgató

December 11.

 

A központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények eddig az időpontig jelentik a Hivatalnak - a Hivatal által meghatározott módon - a hozzájuk a központi írásbeli felvételi vizsgákra jelentkezettek alapján a feladatlap-igényüket.

középiskolai igazgatóhelyettes

igazgató 

December 12. (szombat)

Nemzeti összetartozás Határtalanul! - témanap

Kelemen-Fehér Tímea

 

December 16. szerda

17.00: a szülői szervezet választmányának ülése 17.30 szülői értekezlet 18.00 fogadóóra

Osztályfőnökök

IPR munkaközösség vezetője

December

Szülők Akadémiája

Ritzl Zoltánné

Burzon Mária

December 18.

iskolai Karácsony

alsós munkaközösség, osztályfőnöki munkaközösség

 12.A osztály osztályfőnöke

December 21. – december 31

Téli szünet (dec. 18. péntek – január 4. hétfő)

 

 

Január 22. (péntek) 13 óra

Első félév utolsó tanítási napja, osztályozó értekezlet

Igazgató

 

Január 15.

Az Arany János Tehetséggondozó Programjába tartozó intézmények megszervezik a találkozást a programba jelentkezőkkel.

 

 

Január 16. 10 óra

Írásbeli felvételi vizsgák a hat és nyolcévfolyamos középiskolákba; a kilencedik évfolyamra és a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjába jelentkezők számára az érintett középfokú intézményekben.

Osztályfőnökök

Általános iskolai igazgatóhelyettes

Január 16. szombat

Diákbál

12. o. osztályfőnökei

 

 

 

 

 

Január 21. 14 óra

Pótló írásbeli felvételi vizsgák a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokban, továbbá a kilencedik évfolyamra, valamint a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjába jelentkezők számára azoknak, akik az előző írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt venni.

Osztályfőnökök

Általános iskolai igazgatóhelyettes

Január 22.

A Hátrányos Helyzetû Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjába tartozó

intézmények megszervezik a találkozást a programba jelentkező, a pótló írásbelin

részt vett tanulókkal.

Osztályfőnökök

Általános iskolai igazgatóhelyettes

Január 22.

Megemlékezés a Magyar Kultúra Napjáról

Magyar munkaközösség

 

Január 27.

Német nyelvű Kistérségi Versmondó Verseny

 

 

 

 

 

 

Január 28. (csütörtök)

A tanulók, illetve a szülők értesítése az első félév tanulmányi eredményeiről.

osztályfőnökök

igazgató

Február 3. (szerda)

Félévi értekezlet

 

 

 

Január-február

Óvoda – iskola közötti átmenet programjai

Munkacsoport vezetője

Általános igazgatóhelyettes

Február 4.

Az központi írásbelit szervező középfokú intézmények értesítik az írásbeli eredményéről a tanulókat. A Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában részt vevő intézmények a programra benyújtott pályázatok eredményéről - egymás egyidejű előzetes értesítésével és az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Arany János Programirodájának bevonásával - értesítik az érdekelt szülőket, tanulókat és általános iskolákat.

Osztályfőnökök

Általános iskolai igazgatóhelyettes

Február 4.

A Hátrányos helyzetű tanulók Kollégiumi Programjának intézményei értesítik a pályázatok eredményéről az érintett tanulókat, az érdekelt szülőket, az általános iskolát.

Ifjúságvédelmi felelősök

Középiskolai ig.h.

Február 5.

Alsós farsang

alsós munkaközösség

 

Február 12.

Az általános iskola továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat a középfokú iskoláknak, a tanulói adatlapok első példányát pedig a Felvételi Központnak. (A 6 és 8 évfolyamos gimnáziumba történő jelentkezésről a tanuló közvetlenül is megküldheti a jelentkezési lapot a gimnáziumnak, a tanulói adatlapot a Felvételi Központnak.)

Osztályfőnökök

Általános iskolai igazgatóhelyettes

Február 12.

Jelentkezés az érettségi vizsgára

Seres Imre

Igazgató

 

 

 

 

Február 15.

Jelentkezés Belügyminisztérium és a Honvédelmi Minisztérium által fenntartott iskolákba.

Osztályfőnökök

Általános iskolai igazgatóhelyettes

Február 17.

17.00: a szülői szervezet választmányának ülése 17.30 szülői értekezlet 18.00 fogadóóra

Osztályfőnökök

IPR munkaközösség vezetője

Február 19.

Megemlékezés a kommunista diktatúrák áldozatairól középiskolában

Pengőné Cseh Ildikó

 

Február 27.

felsős farsang

dök-tanácsadó

 

Március (később meghatározandó időpontban)

Dömötör János Emlékverseny

Lévai Anikó, Zoltai Attila

Igazgató

Március (később meghatározandó időpontban)

Városi Szépkiejtési Verseny alsó tagozatosoknak

Ritzl Zoltánné

 

Március 9.

Klímavizsgálat elkészítése a nevelőtestületben

Igazgató

 

Március 9.

Ideiglenes felvételi jegyzék nyilvánosságra hozatala

Középfokú ig.h.

Igazgató

Március 14.

Megemlékezés az 1848-as forradalomról

magyar munkaközösség

 általános ig.h.

Március 16-17.

Tanulói adatlapok módosításának lehetősége

Osztályfőnökök

Általános igazgatóhelyettes

Március 18.

Módosító tanulói adatlapok megküldése a felvételi központnak

Osztályfőnökök

Általános igazgatóhelyettes

Március 23.

A Felvételi Központ elektronikus formában megküldi a középfokú iskoláknak a hozzájuk jelentkezettek névsorát ABC sorrendben.

 

 

Március 25.

Tankönyvrendelés előkészítése. A szülők tájékoztatása arról, hogy a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013. évi CCXXXII.tv 4.§ (1) és 4.§ (2) bekezdése alapján várhatóan mely tanulók lesznek jogosultak ingyenes tankönyvellátásra. A szülők tájékoztatása a következő évi tankönyvekről.

Tankönyvfelelősök

Általános igazgatóhelyettes

Március 24- március 29..

Tavasz szünet - március 23. (szerda). utolsó tanítási nap, március 30. (szerda) első tanítási nap

 

 

Március 23.

Vizsgatételek közzététele.

 

 

Április (később meghatározandó időpontban)

Természettudományos diákkonferencia

Természettudományi munkaközösségek

 

Április (később meghatározandó időpontban)

Éneklő Ifjúság Hangverseny

 

 

Április (később meghatározandó időpontban)

Ulmi utazás

Német nyelvi munkaközösség

 

Április 5.

A Felvételi Központ a módosító tanulói adatlapok alapján kiegészíti a jelentkezettek listáját.

 

 

Április 5.

Tanuló, illetve szülői elégedettségvizsgálat

Minőségirányítási csoport

Igazgató

Április 6-8.

Határtalanul! program: Kalandozások a Felvidéken - játsszunk határtalanul! Felvidéki kirándulás 7. B osztály

 Dr. Gálné Dr. Horváth Ildikó  Igazgató

Április 6.

A tankönyvellátással kapcsolatos normatív kedvezmények igénylésének visszaérkezése.

A szülői nyilatkozatok visszaérkezése arról, hogy gyermeke részére az összes tankönyvet meg kívánja-e vásárolni, vagy egyes tankönyvek biztosítását más módon, például használt tankönyvvel kívánja megoldani.

 

 

Április 8.

A végleges felvételi jegyzék megküldése a Felvételi központnak

Középiskolai ig.h.

Igazgató

Április 7.

Diákparlament

DÖK-felelős

Igazgató

Április 10.

Megemlékezés József Attila születésnapjáról

Magyar munkaközösség

 

Április 13-15.

Határtalanul! program: Kutassuk értékeinket közösen! - A délvidéki magyarság múltja és jelene. Kirándulás a Délvidékre 7. Ny.

Pillérné Gál Andrea Igazgató

Április 15.

motivációs kérdőív, illetve elégedettségvizsgálat a 7. illetve a 12. évfolyamon

Sebőkné Kincses Judit, Burzon Mária

Igazgató

Április 18.

Németh László Est

Munkaközösség vezetők

 

Április 19.

A Felvételi Központ kialakítja a végeredményt az igazgatói döntések és tanulói adatlapok egyeztetése alapján, és elküldi azt a középfokú iskoláknak (egyeztetett felvételi jegyzék).

 

 

Április 20. (szerda)

17.00: a szülői szervezet választmányának ülése 17.30 szülői értekezlet 18.00 fogadóóra

Osztályfőnökök

IPR munkaközösség vezetője

Április 22.

Megemlékezés a holokauszt áldozatairól a középiskolában

Pengőné Cseh Ildikó

 

Április (később meghatározandó időpontban)

Németh László matematika verseny

Seres Imre

 

Április 26.

A felvételről vagy elutasításról szóló döntés megküldése az általános iskolába

Középfokú ig.h.

Igazgató

Április 28.

A klímavizsgálat kiértékelése

igazgató

 

Április 29.

Határtalanul témanap

Kalandozzunk a Felvidéken, játszunk határtalanul!

Dr. Gálné Dr. Horváth Ildikó

Igazgató

Április 30.

A hetedik és a tizenkettedik évfolyam, valamint a külső partnerek igény-és elégedettségmérésének elvégzése

 

 

Április 30.

A tankönyvrendelés elküldése

Tankönyvfelelősök

 

Április 29.

Az utolsó tanítási nap a középiskolában – osztályozó értekezlet

 

 

Április 30.

Gimnáziumi ballagás

osztályfőnökök

 Seres Imre

Május

Pedagógusok teljesítményértékelése

 

 

Május

Kertrendezés

Biológia-földrajz munkaközösség

 

Május 2- augusztus 31.

Rendkívüli felvételi eljárást kell tartani, ha az általános felvételi eljárás keretében a felvehető létszám 90%-ánál kevesebb tanulót vettek fel.

Igazgató

 

május 2.

Írásbeli vizsgák kezdete

Seres Imre, Árva László

 

Május 2-3-4.

írásbeli érettségi és szünet - 2-3-4. Tanítás nélküli munkanap

Seres Imre

 

Május 13.

A 2014. 05. 13-ig megtartott rendkívüli felvételi eljárást meghirdető iskola igazgatója dönt a felvételi kérelmekről.

Igazgató

 

Május 18.

Az iskolák hatodik és nyolcadik évfolyamán angol vagy német nyelvet első idegen nyelvként tanulók körében le kell folytatni a Hivatal által szervezett írásbeli idegen nyelvi mérést. A tanulók idegen nyelvi szövegértési készségeit vizsgálja.

Általános iskolai igazgatóhelyettes

 

 

 

 

 

Május 25.

Országos kompetenciamérés hatodik, nyolcadik és tizedik évfolyamon

Igazgatóhelyettesek

Igazgató

Május 31.

Az iskolának legkésőbb május 31-ig – a könyvtári hirdetőtáblán való kifüggesztéssel – közzé kell tennie azoknak a tankönyveknek, ajánlott és kötelező olvasmányoknak a jegyzékét, amelyeket az iskolai könyvtárból a tanulók kikölcsönözhetnek. A közzététel az iskolai könyvtáros munkaköri kötelessége.

Iskolai könyvtárosok

Burzon Mária

Június 1.

Célnyelvi mérés, amely a tizedik évfolyamon a Korm. rendelet 2. számú mellékletében meghatározott KER szerinti B2 szintű nyelvtudást méri

Középiskolai igazgatóhelyettes

Igazgató

Június 1.

Az Nkt. 80. § (9) bekezdése alapján a 2015/2016. tanévben országos mérés, értékelés keretében gondoskodni kell a tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálatáról. A vizsgálatot az iskoláknak - az 1-4. évfolyamán, valamint a felnőttoktatásban tanulók kivételével - a nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók esetében 2016. január 6. és 2016. június 1. között kell megszervezniük. A mérés eredményeit az érintett nevelési-oktatási intézmények 2016. június 1-jéig töltik fel a Nemzeti Egységes Tanulói Fittségi Teszt informatikai rendszerbe (NETFIT®).

Dr. Zsurzsáné Kovács Katalin

Burzon Mária

Június 3.

A Nemzeti Összetartozás Emléknapja

Történelem munkaközösség

igazgató

Június 2-9.

Emelt szintű érettségi vizsgák

 

 

Június 6.-június 8.

iskolai vizsgák

Igazgató-helyettesek

Igazgató

Június 10.

Az iskolai tankönyvfelelős minden év június 10-ig köteles felmérni, hogy hány tanulónak kell vagy lehet biztosítani a tankönyvellátást az iskolai könyvtárból történő tankönyvkölcsönzés útján, hányan kívánnak használt tankönyvet igénybe venni vagy új tankönyvet vásárolni.

Tankönyvfelelős

 

Június 9-10.

Osztálykirándulások az igazgatói utasításnak megfelelően

osztályfőnökök,

 

Június 11.

Nyolcadik osztályosok ballagása

osztályfőnök

 

Június 13.

Utolsó tanítási nap a gimnáziumi tanulók számára.

 

 

Június 13.

A 7. és a 12. évfolyam igény- és elégedettség mérésének, valamint a partneri elégedettség mérésének kiértékelése

igazgatóhelyettesek

Igazgató

Június 13.

Diáknap, egészségnap, sportnap (számozott tanítási nap)

dök-tanácsadó

 

Június 14.

Utolsó tanítási nap az általános iskolai tanulók számára.

 

 

Június 14.

5. tanítás nélküli munkanap (gimnázium)

 

 

Június 15.

5. tanítás nélküli munkanap (általános iskola), 6. tanítás nélküli munkanap (gimnázium)

 

 

Június 13-14.

Alsó tagozatos osztályok kirándulása

 

 

Június 15.

Ha a tanköteles tanulót nem vették fel középfokú iskolába, az általános iskola értesítést küld a tanulóról a tanuló állandó lakhelye (vagy tartózkodási helye) szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjének.

Osztályfőnökök

Általános igazgatóhelyettes

Június 15. 12.00

Osztályozó értekezlet

igazgató

 

Június 15.

A tankönyvrendelés módosításának határideje

tankönyvfelelősök

Általános igazgatóhelyettes

június 13-15. C osztály szóbeli érettségije

szóbeli érettségi

igazgató, Seres Imre

 A szóbeli vizsga időpontjai az Oktatási Hivatallal történő egyeztetést követően módosulhatnak

június 15-17. B osztály szóbeli érettségije

Szóbeli érettségi

igazgató, Seres Imre

 

június 20-23. A osztály szóbeli érettségije

Szóbeli érettségi

igazgató, Seres Imre

 

Június 17. 17 óra

Munkaközösség-vezetők értékelésének és a szaktanári jelentéseknek a leadása a titkárságon.

Igazgató-helyettes

 

Június 22-23.

Középiskolások beiratkozása

Iskolatitkár

 

Június 17.

Az általános iskola értesítést küld a tanulóról a tanuló állandó lakhelye, tartózkodási helye szerint illetékes járási hivatal, valamint az állami intézményfenntartó központ részére, amennyiben a köznevelésről szóló törvény 14. § (2)-(3) bekezdése alapján kezdeményezi a tanköteles tanuló felvételét a Híd I. vagy Híd II. programba. Az állami intézményfenntartó központ kijelöl legalább egy, a megye területén működő Híd I. vagy Híd II. programban részt vevő köznevelési intézményt, amely a tanulót felveszi tankötelezettségének teljesítése érdekében.

Általános iskolai igazgatóhelyettes

Igazgató

Június 21. 15 óra

Tanévzáró

igazgatóhelyettesek

 

Június 24. 10 óra

Tanévzáró értekezlet, majd ebéd

igazgató

 

Július 1.

A szabadság első napja (aki a leltárát elkészítette)

 

 

havonta, a harmadik szerdán 15.30-kor nevelőtestületi értekezlet, első alkalommal: 2015. szeptember 16.

Tanítási napok száma: 181 nap

Középiskolában: 180 nap

 

 

 

Később meghatározandó időpontban:

iskolai versmondó versenyek

iskolai Szépkiejtési Verseny

 

Hódmezővásárhely, 2015. augusztus 31.

 

 

Árva László

/igazgató/