Jelenlegi hely

Címlap » Aktuális

 A tanév helyi programja 2020/2021.

Németh László Gimnázium, Általános Iskola

határidő

Program

Szeptember 1.

Első tanítási nap.

első öt óra osztályfőnöki:

a tanév megnyitása, ennek keretében:

házirend ismertetése (különös tekintettel a hajviseletre, a testékszerekre és a ruhászkodásra)-jegyzőkönyv felvétele

tûzvédelmi és balesetvédelmi oktatás-jegyzőköny felvétele

első testnevelés, számítástechnika és technika órákon balesetvédelmi oktatás -jegyzőkönyv felvétele

Szeptember 7.

Jelentkezés őszi érettségi vizsgára

Szeptember 10.

A tanulók tájékoztatása az Arany János Tehetséggondozó Programba, valamint a Hátrányos Helyzetű Tanulók

Arany János Kollégiumi Programjába történő jelentkezésről.

szeptember 7-11. (szerda)

szülői értekezletek online formában

szeptember 15.

 

tanügyi dokumentumok elkészítése: törzslap aktualizálása, illetve felvétele, egyéb foglalkozások naplóinak kitöltése

Szeptember 15.

Tankönyvrendelés módosítása

Szeptember 15.

Továbbtanulási kimutatások elkészítése – nyolcadik, illetve 12. évfolyam

Szeptember 20.

jelentkezés az OKTV-re

szeptember 20.

tanmenetek és egyéb foglalkozások munkaterveinek leadása

Szeptember 25.

OKTV-jelentkezések továbbítása az OH-nak az ADAFOR program segítségével

Az OKTV időpontjai

Melléklet

Október 6.

megemlékezés az aradi vértanúkról

Október 9.

első osztályosok felmérése az írás és olvasás tanulása szempontjából DIFER

Október 15.

KIR-STAT adatszolgáltatás

Október 19.

Az őszi érettségi vizsgák kezdete

Október 20.

A középfokú iskolák meghatározzák tanulmányi területeik belső kódjait és elektronikus formában (fokozott biztonságú elektronikus aláírással vagy papír alapú megerősítéssel) megküldik a Felvételi Központnak. A középfokú iskoláknak - ha szervez, a kollégiumoknak - felvételi tájékoztatóban kell nyilvánosságra hozniuk a felvételi eljárásuk rendjét, és a felvételi tájékoztatót közzé kell tenniük a köznevelés információs rendszerében és honlapjukon.

Október 21. 4 óra

megemlékezés az 1956-os forradalomról gimnáziumban

Október 22. 4. óra

megemlékezés az 1956-os forradalomról általános iskolában

Október 22.

A DIFER-vizsgálatra szoruló tanulók létszámának jelentése az Oktatási Hivatalnak

Október 22.

1. tanítás nélküli munkanap a gimnáziumi tagozaton.

október 28- október 31.

Őszi szünet okt. 22. csütörtök – utolsó tanítási nap, november 2. hétfő, első tanítási nap

Október 31.

Az általános iskola tájékoztatja a nyolcadikos tanulókat a felvételi eljárás rendjéről.

November 23-27.

Középszintű szóbeli érettségi vizsga

November 20.

Az országos mérésekhez szükséges adatok megküldése az OH-hoz

November 26.

Beiskolázási tájékoztató a leendő középiskolások számára (tervezett időpont)

November (később meghatározandó időben)

Nyitott Kapuk Hete

November (később meghatározandó időben)

Szülők Akadémiája

December 4.

A DIFER-vizsgálat elvégzése a kiválasztott tanulóknál

December 4.

A tanulók jelentkezése a központi írásbeli felvételi vizsgára közvetlenül a központi írásbeli felvételi vizsgát szervező - az Arany János Tehetséggondozó Programjára történő pályázat benyújtása esetén a pályázatban megjelölt - intézménybe.

December 9.

 

A központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények eddig az időpontig jelentik a Hivatalnak - a Hivatal által meghatározott módon - a hozzájuk a központi írásbeli felvételi vizsgákra jelentkezettek alapján a feladatlap-igényüket.

December 11.

A Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjára történő pályázatok benyújtása.

December 12. szombat

Továbbképzési nap 1. tanítás nélküli munkanap az általános iskolában, 2. tanítás nélküli munkanap a gimnáziumban

December 18.

iskolai Karácsony

December 24 – január 2.

A téli szünet előtti utolsó tanítási nap 2020. december 18. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2021. január 4. (hétfő).

Január 22.

Az Arany János Kollégiumi Programba történő pályázatok benyújtása

Január 22.

Megemlékezés a magyar kultúra napjáról

Január 22.

Az I. félév utolsó napja

Január 22. (péntek) 13 óra

Első félév utolsó tanítási napja, osztályozó értekezlet

Január 23. 10 óra

Írásbeli felvételi vizsgák a hat és nyolcévfolyamos középiskolákba; a kilencedik évfolyamra és a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjába jelentkezők számára az érintett középfokú intézményekben.

Később meghatározandó időpontban

Diákbál

Január 28. 14 óra

Pótló írásbeli felvételi vizsgák a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokban, továbbá a kilencedik évfolyamra, valamint a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjába jelentkezők számára azoknak, akik az előző írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt venni.

január 29. (péntek)

A tanulók, illetve a szülők értesítése az első félév tanulmányi eredményeiről.

Február

Suliváró nap alsó tagozat !!! – Ovisok a laborban

Február

Az iskola bemutatkozása az óvodában

Február 5. (péntek)

Félévi értekezlet

Az első félév és a tanítási év utolsó napját követő tizenöt napon belül az iskoláknak nevelőtestületi értekezleten el kell végezniük a  pedagógiai munka elemzését, értékelését, hatékonyságának vizsgálatát. A nevelőtestületi

értekezletről készített jegyzőkönyvet tájékoztatás céljából meg kell küldeni a fenntartónak.

2. és 3. tanítás nélküli munkanap

Február 8.

Az központi írásbelit szervező középfokú intézmények értesítik az írásbeli eredményéről a tanulókat.

Február 10.

Az Arany János Tehetséggondozó Programban és az Arany János Kollégiumi Programban részt vevő intézmények a programra benyújtott pályázatok eredményéről – egymás egyidejű előzetes értesítésével és az oktatásért felelős miniszter bevonásával – értesítik az érintett törvényes képviselőket, tanulókat és általános iskolákat.

Február 14.

Jelentkezés az érettségi vizsgára

Február 15.

17.00: a szülői szervezet választmányának ülése 17.30 szülői értekezlet 18.00 fogadóóra

Február 17.

Megemlékezés a kommunista diktatúrák áldozatairól középiskolában

Február 19.

Jelentkezés a rendészetért felelős miniszter által fenntartott szakgimnáziumokba.

Február 19.

Az általános iskola továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat a középfokú iskoláknak, a tanulói adatlapok első példányát pedig a Felvételi Központnak. (A 6 és 8 évfolyamos gimnáziumba történő jelentkezésről a tanuló közvetlenül is megküldheti a jelentkezési lapot a gimnáziumnak, a tanulói adatlapot a Felvételi Központnak.)

március 1-március 5.

Pénz7 pénzügyi és vállalkozói témahét

Március 13.

Megemlékezés az 1848-as forradalomról

Március 16.

Felvételi jegyzék nyilvánosságra hozatala

Március 19-20.

Tanulói adatlapok módosításának lehetősége

március 22-március 26.

Digitális témahét

Március 24.

Módosító tanulói adatlapok megküldése a felvételi központnak

Március 26.

A Felvételi Központ elektronikus formában megküldi a középfokú iskoláknak a hozzájuk jelentkezettek névsorát ABC sorrendben.

Március (később meghatározandó időpontban)

Dömötör János Emlékverseny

Március (később meghatározandó időpontban)

Nyitott órák alsó tagozat

Március

„Tavaszi Zsongás” hangverseny

Március (később meghatározandó időpontban)

Németh László Matematika Verseny

Március (később meghatározandó időpontban)

Iskolai angol szépkiejtési verseny

Március (később meghatározandó időpontban)

Víz világnapja

Március (később meghatározandó időpontban)

Német nyelvű szövegértési verseny

Április

INFOMÁNIA-verseny

Április

Iskolai szépkiejtési verseny alsó tagozat

Április 5.

Tanuló, illetve szülői elégedettségvizsgálat

Április 1. - április 6.

Tavasz szünet – március 31. (szerda) utolsó tanítási nap, április 7. (szerda) első tanítási nap

Április 9.

A Felvételi Központ a módosító tanulói adatlapok alapján kiegészíti a jelentkezettek listáját.

Április 9.

Németh László Est

Április 12.

Megemlékezés József Attila születésnapjáról

Április 14.

Az ideiglenes felvételi rangsor megküldése a Felvételi központnak

Április 16.

Megemlékezés a holokauszt áldozatairól a középiskolában

Április 15.

motivációs kérdőív, illetve elégedettségvizsgálat a 7. illetve a 12. évfolyamon

Április 19-23.

Fenntarthatósági témahét

Április 21. (szerda)

17.00: a szülői szervezet választmányának ülése 17.30 szülői értekezlet 18.00 fogadóóra

Április 23.

A Felvételi Központ kialakítja a végeredményt az igazgatói döntések és tanulói adatlapok egyeztetése alapján, és elküldi azt a középfokú iskoláknak (egyeztetett felvételi jegyzék).

Április 30.

A felvételről vagy elutasításról szóló döntés megküldése az általános iskolába

Április 30.

A hetedik és a tizenkettedik évfolyam, valamint a külső partnerek igény-és elégedettségmérésének elvégzése

Április utolsó munkanapja

A tankönyvrendelés elküldése

Április (később meghatározandó időpontban)

Éneklő Ifjúság Hangverseny

Április (később meghatározandó időpontban)

Iskolai matematika verseny - alsó tagozat

Április (később meghatározandó időpontban)

Iskolai helyesírási verseny – alsó tagozat

Április

Városi angol fordító verseny

Április

Természettudományos Diákkonferencia

április 30 (péntek)

Az utolsó tanítási nap a középiskolában – osztályozó értekezlet

Május 1.

Gimnáziumi ballagás

május 4.

Írásbeli vizsgák kezdete

Május 3-4.

írásbeli érettségi és szünet 4-5. tanítás nélküli munkanap általános iskolában

 

Május 4-5-6.

írásbeli érettségi és szünet 5-6. tanítás nélküli munkanap gimnáziumban

 

Május 19.

Az iskolák hatodik és nyolcadik évfolyamán angol vagy német nyelvet első idegen nyelvként tanulók körében le kell folytatni a Hivatal által szervezett írásbeli idegen nyelvi mérést. A tanulók idegen nyelvi szövegértési készségeit vizsgálja.

Május 10- 21.

Rendkívüli felvételi eljárást kell tartani, ha az általános felvételi eljárás keretében a felvehető létszám 90%-ánál kevesebb tanulót vettek fel.

Május 21.

A rendkívüli felvételi eljárást meghirdető iskola igazgatója dönt a felvételi kérelmekről.

Május 26.

Országos kompetenciamérés hatodik, nyolcadik és tizedik évfolyamon

Május 31.

Nem kötelező és egyéb foglalkozásokra való jelentkezés

Május

Anyák napi műsor (1-6. évfolyam)

Május

Nyílt tanítási órák 1-2. évfolyamon

Május

Kertrendezés

Május 28.

Az Nkt. 80. § (9) bekezdése alapján a 2017/2018. tanévben országos mérés, értékelés keretében gondoskodni kell a tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálatáról. A vizsgálatot az iskoláknak - az 1-4. évfolyamán, valamint a felnőttoktatásban tanulók kivételével - a nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók esetében 2020. január 11. és 2020. április 23. között kell megszervezniük. A mérés eredményeit az érintett nevelési-oktatási intézmények 2020. május 28-ig töltik fel a Nemzeti Egységes Tanulói Fittségi Teszt informatikai rendszerbe (NETFIT®).

Június 4.

A Nemzeti Összetartozás Emléknapja

Május 31-június 2.

Iskolai vizsgák

Június 3-4.

Osztálykirándulások az igazgatói utasításnak megfelelően

Június 3-10.

Emelt szintű érettségi vizsgák

Június 11.

Utolsó tanítási nap – egészségnap, sportnap (számozott tanítási nap)

Június 11. 12.00

Osztályozó értekezlet

Június 11.

A nyelvi mérések eredményét az érintett iskola a Hivatal által közzétett javítókulcsok alapján állapítja meg, és az eredményeket idegen nyelvenként és évfolyamonként lebontva a honlapján teszi közzé 2020. június 11-ig.

Június 11.

Nyolcadik osztályosok ballagása

Június 15.

7. tanítás nélküli munkanap gimnáziumban, 6. tanítás nélküli munkanap általános iskolában (programjáról a diákönkormányzat dönt)

Június 17.

Az általános iskola értesítést küld a tanulóról a tanuló állandó lakhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes járási (fővárosi kerületi) hivatal, valamint az állami intézményfenntartó központ részére, amennyiben kezdeményezi a tanköteles tanuló felvételét a Köznevelési Hídprogramba.
Az állami intézményfenntartó központ kijelöl legalább egy, a megye területén működő Köznevelési Hídprogramban részt vevő köznevelési intézményt, amely a tanulót felveszi tankötelezettségének teljesítése érdekében.

Az általános iskola értesítést küld a tanulóról a tanuló állandó lakhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes járási (fővárosi kerületi) hivatal, valamint a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal részére, amennyiben kezdeményezi a tanköteles tanuló felvételét a Szakképzési Hídprogramba. A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal kijelöl legalább egy, a megye területén működő Szakképzési Hídprogramban részt vevő középfokú intézményt, tagintézményt, amely a tanulót felveszi tankötelezettségének teljesítése érdekében.

június 14-17. A osztály szóbeli érettségije

szóbeli érettségi

június 16-19. B osztály szóbeli érettségije

Szóbeli érettségi

Június 19. 17 óra

Munkaközösség-vezetők értékelésének és a szaktanári jelentéseknek a leadása a titkárságon.

Június 22-24.

Középiskolások beiratkozása

Június 18. 17.30 óra

Tanévzáró

Június 29. 10 óra

Tanévzáró értekezlet, majd ebéd

Június 30.

tankönyvrendelés módosításának és a normatív kedvezményben részesülők feltüntetésének határideje június 30.

Július 1.

A szabadság első napja

A tanítási napok száma – ha e  rendelet másképp nem rendelkezik – százhetvenkilenc nap, gimnáziumban, szakközépiskolában és szakiskolában százhetvennyolc nap

A  tanítási évben nevelőtestületi értekezleten el kell végezni az  adott intézményre vonatkozó, az  országos kompetenciamérés, a  nyelvi mérés, a  lemorzsolódással veszélyeztetett tanulókkal kapcsolatos támogató rendszer, valamint a tanulók fizikai állapotának és edzettségének mérési adatait tartalmazó informatikai alapú diagnosztikus értékelő rendszer (a  továbbiakban: NETFIT) szerinti fizikai fittségi mérések legutolsó rendelkezésre álló adatainak elemzését, értékelését. A nevelőtestületi értekezletről készített jegyzőkönyvet tájékoztatás céljából meg kell küldeni a fenntartónak.

2021. január 4. és 2021. március 31. között szakmai ellenőrzés keretében meg kell vizsgálni a nevelési-oktatási intézményekben a pedagógus-továbbképzési kötelezettség teljesítését és dokumentálását.