Jelenlegi hely

Címlap » Aktuális

A tanév helyi programja 2018/2019.

Németh László Gimnázium, Általános Iskola

 

határidő

Program

Szeptember 3.

Első tanítási nap.

-          első három óra osztályfőnöki:

-          a tanév megnyitása, ennek keretében:

-          házirend ismertetése (különös tekintettel a hajviseletre, a testékszerekre és a ruhászkodásra)-jegyzőkönyv felvétele

-          tûzvédelmi és balesetvédelmi oktatás-jegyzőköny felvétele

-          első testnevelés, számítástechnika és technika órákon balesetvédelmi oktatás -jegyzőkönyv felvétele

Szeptember 12-14.

Erdei tábor a 7. évfolyam számára

Szeptember 5.

Alsós szülői értekezlet

Szeptember 5.

A Diákok Őszi Tárlata pályázat meghirdetése

Szeptember 5.

Jelentkezés őszi érettségi vizsgára

szeptember 7.

 

tanügyi dokumentumok elkészítése: törzslap aktualizálása, illetve felvétele, egyéb foglalkozások naplóinak kitöltése

Szeptember 7.

Tankönyvrendelés módosítása

Szeptember 10.

Továbbtanulási kimutatások elkészítése – nyolcadik, illetve 12. évfolyam

Szeptember 12.

A tanulók tájékoztatása az Arany János Tehetséggondozó Programba, valamint a Hátrányos Helyzetű Tanulók

Arany János Kollégiumi Programjába történő jelentkezésről.

szeptember 12. (szerda)

17.00: a szülői szervezet választmányának ülése 17.30 szülői értekezlet

szeptember 15.

tanmenetek és egyéb foglalkozások munkaterveinek leadása

szeptember 24-28.

A világ legnagyobb tanórája

Szeptember 21.

jelentkezés az OKTV-re

Szeptember 21 - 28.

Ulmi diákok fogadása

Szeptember 27.

KÁVA-program 8. D osztály

Szeptember 28.

OKTV-jelentkezések továbbítása az OH-nak az ADAFOR program segítségével

Szeptember 28.

Pályaorientációs nap – alsó tagozat (1. tanítás nélküli munkanap alsó tagozaton)

 

szeptember 28.

Kutatók éjszakája

Szeptember 28.

EFOP 3.3.7. projektnap 3-4. évfolyam

Szeptember

Édes anyanyelvünk verseny

Szeptember

„Boldogságóra” projekt előkészítése

Szeptember

FIT-TEST felmérések

Szeptember

Nagy Sportágválasztó

Szeptember

Határtalanul kirándulás Erdélybe 12.A

Az OKTV időpontjai

Melléklet

Október 1-7.

Angliai kirándulás (Rumpf Krisztina)

Október 5.

a Diákok Őszi Tárlatának megnyitása

Október 5.

megemlékezés az aradi vértanúkról

Október 12.

Első osztályosok felmérése az írás és olvasás tanulása szempontjából DIFER

Október 15.

KIR-STAT adatszolgáltatás

Október 15.

Az őszi érettségi vizsgák kezdete

Október 20.

A középfokú iskolák meghatározzák tanulmányi területeik belső kódjait és elektronikus formában (fokozott biztonságú elektronikus aláírással vagy papír alapú megerősítéssel) megküldik a Felvételi Központnak. A középfokú iskoláknak - ha szervez, a kollégiumoknak - felvételi tájékoztatóban kell nyilvánosságra hozniuk a felvételi eljárásuk rendjét, és a felvételi tájékoztatót közzé kell tenniük a köznevelés információs rendszerében és holapjukon.

Október 19. 4. óra

megemlékezés az 1956-os forradalomról

Október 24-27.

A nemzeti emlékezet hete

Október 26.

A DIFER-vizsgálatra szoruló tanulók létszámának jelentése az Oktatási Hivatalnak

október 29- november 4.

Őszi szünet okt. 26. péntek – utolsó tanítási nap, november 5. hétfő, első tanítási nap

Október 31.

Az általános iskola tájékoztatja a nyolcadikos tanulókat a felvételi eljárás rendjéről.

Október

Iskolai versmondó verseny általános iskolásoknak

Október

Első TÖK előadás

Október

Pályaválasztási tanácsadás megszervezése a Nevelési Tanácsadó közreműködésével

Október

iskolai diákparlament

Október

Londoni utazás

Október

Zene világnapja

Október

Természettudományi munkaközösségek látogatása az ELI-ben

november 7. szerda

17.00: a szülői szervezet választmányának ülése 17.30 szülői értekezlet 18.00 fogadóóra

November 9.

Aprók Őszi Tárlata

November 12.

Pályaorientációs nap felső tagozat (1. tanítás nélküli munkanap felső tagozat, gimnázium)

November 19-23.

Középszintű szóbeli érettségi vizsga

November 23.

Az országos mérésekhez szükséges adatok megküldése az OH-hoz

November 29.

Beiskolázási tájékoztató a leendő középiskolások számára

November (később meghatározandó időben)

Arany János Irodalmi Verseny

November (később meghatározandó időben)

Iskolai mese-és prózamondóverseny

November (később meghatározandó időben)

Simonyi Helyesírási Verseny

November (később meghatározandó időben)

Megemlékezés a Magyar Nyelv Napjáról

November (később meghatározandó időben)

József Attila Matematika Kupa

November (később meghatározandó időben)

Nyitott Kapuk Hete

November (később meghatározandó időben)

Szülők Akadémiája

November (később meghatározandó időben)

Környezetvédelmi esték

November (később meghatározandó időben)

Második TÖK-előadás.

November

Tanulmányi kirándulás Győr AUDI, BME Tanreaktor

November 30.

A DIFER-vizsgálat elvégzése a kiválasztott tanulóknál

December 1.

Továbbképzési nap 2. tanítás nélküli munkanap

December 6.

Mikulás-ünnep

December 7.

A tanulók jelentkezése a központi írásbeli felvételi vizsgára közvetlenül a központi írásbeli felvételi vizsgát szervező - az Arany János Tehetséggondozó Programjára történő pályázat benyújtása esetén a pályázatban megjelölt - intézménybe.

December 11.

A Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjára történő pályázatok benyújtása.

December 12.

 

A központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények eddig az időpontig jelentik a Hivatalnak - a Hivatal által meghatározott módon - a hozzájuk a központi írásbeli felvételi vizsgákra jelentkezettek alapján a feladatlap-igényüket.

December 12. szerda

17.00: a szülői szervezet választmányának ülése 17.30 szülői értekezlet 18.00 fogadóóra

December 15.

Továbbképzési nap 3. tanítás nélküli munkanap

December 21.

iskolai Karácsony

December 24 – január 2.

Téli szünet (dec. 21. péntek – január 3. csütörtök)

December

Implom Helyesírási Verseny

December

Madárkarácsony

Január 19. 10 óra

Írásbeli felvételi vizsgák a hat és nyolcévfolyamos középiskolákba; a kilencedik évfolyamra és a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjába jelentkezők számára az érintett középfokú intézményekben.

Január 19. szombat

Diákbál

Január 22.

Megemlékezés a magyar kultúra napjáról

Január 29.

Német nyelvű Kistérségi Versmondó Verseny

Január 24. 14 óra

Pótló írásbeli felvételi vizsgák a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokban, továbbá a kilencedik évfolyamra, valamint a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjába jelentkezők számára azoknak, akik az előző írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt venni.

Január 25.

Az I. félév utolsó napja

Január 25. (péntek) 13 óra

Első félév utolsó tanítási napja, osztályozó értekezlet

Január 28.

AJKP pályázatok benyújtása

Január

Harmadik TÖK-előadás

Január 31.

Szép magyar beszéd verseny – általános iskola

Február 1. (péntek)

A tanulók, illetve a szülők értesítése az első félév tanulmányi eredményeiről.

Február 1. (péntek)

Félévi értekezlet

Rövidített tanítási nap

Február 7.

Az központi írásbelit szervező középfokú intézmények értesítik az írásbeli eredményéről a tanulókat.

Február 8.

A Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában részt vevő intézmények a programra benyújtott pályázatok eredményéről - egymás egyidejű előzetes értesítésével és az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Arany János Programirodájának bevonásával - értesítik az érdekelt szülőket, tanulókat és általános iskolákat.

Február 7.

Szép magyar verseny – kistérségi

Február 16.

Jelentkezés az érettségi vizsgára

Február 13.

17.00: a szülői szervezet választmányának ülése 17.30 szülői értekezlet 18.00 fogadóóra

Február 16.

Megemlékezés a kommunista diktatúrák áldozatairól középiskolában

Február 18.

Jelentkezés a rendészetért felelős miniszter által fenntartott szakgimnáziumokba.

Február 18.

Az általános iskola továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat a középfokú iskoláknak, a tanulói adatlapok első példányát pedig a Felvételi Központnak. (A 6 és 8 évfolyamos gimnáziumba történő jelentkezésről a tanuló közvetlenül is megküldheti a jelentkezési lapot a gimnáziumnak, a tanulói adatlapot a Felvételi Központnak.)

Február 21.

Szép magyar beszéd – középiskola

Február

Alsós farsang

Február 25-március 1.

Pénz7 pénzügyi és vállalkozói témahét

Február 28.

Német nyelvű szótárhasználati verseny

Február

Suliváró nap alsó tagozat és természettudományi munkaközösségek

Február

Zrínyi Ilona Matematika Verseny

Február

Iskolai versmondó verseny alsó tagozat

Február

Fizika napja

Március 18.

Felvételi jegyzék nyilvánosságra hozatala

Március 13.

Megemlékezés az 1848-as forradalomról

Március 14-17.

Határtalanul utazás Nagybányára, Németh László Elméleti Líceum

Március 13-17.

Határtalanul utazás Marosvásárhelyre

Március 18-március 22.

Fenntarthatósági témahét

Március 21-22.

Tanulói adatlapok módosításának lehetősége

Március 25.

Módosító tanulói adatlapok megküldése a felvételi központnak

Március 28.

A Felvételi Központ elektronikus formában megküldi a középfokú iskoláknak a hozzájuk jelentkezettek névsorát ABC sorrendben.

Március 22.

Tankönyvrendelés előkészítése. A szülők tájékoztatása arról, hogy a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013. évi CCXXXII.tv 4.§ (1) és 4.§ (2) bekezdése alapján várhatóan mely tanulók lesznek jogosultak ingyenes tankönyvellátásra. A szülők tájékoztatása a következő évi tankönyvekről.

Március 26.

Francia nyelvű szövegalkotási verseny

Március 28.

Német nyelvű szövegértési verseny

Március (később meghatározandó időpontban)

iskolai Kazinczy szépkiejtési verseny - alsó tagozat

Március (később meghatározandó időpontban)

Dömötör János Emlékverseny

Március (később meghatározandó időpontban)

Városi Szépkiejtési Verseny alsó tagozatosoknak

Március (később meghatározandó időpontban)

Nyitott órák alsó tagozat

Március

„Tavaszi Zsongás” hangverseny

Március (később meghatározandó időpontban)

Németh László Matematika Verseny

Március (később meghatározandó időpontban)

Iskolai angol szépkiejtési verseny

Március (később meghatározandó időpontban)

Víz világnapja

Április 5.

Tanuló, illetve szülői elégedettségvizsgálat

Április 6.

A tankönyvellátással kapcsolatos normatív kedvezmények igénylésének visszaérkezése.

A szülői nyilatkozatok visszaérkezése arról, hogy gyermeke részére az összes tankönyvet meg kívánja-e vásárolni, vagy egyes tankönyvek biztosítását más módon, például használt tankönyvvel kívánja megoldani.

Április 9.

A Felvételi Központ a módosító tanulói adatlapok alapján kiegészíti a jelentkezettek listáját.

Április 3-7.

Határtalanul program – marosvásrhelyi diákok érkezése

Április 10-13.

Határtalanul program – nagybányai diákok érkezése

Április 11.

Megemlékezés József Attila születésnapjáról

Április 12.

Az ideiglenes felvételi rangsor megküldése a Felvételi központnak

Április 17.

Vizsgatételek közzététele.

Április 8-április 12.

Digitális témahét

Április 18. - április 23.

Tavasz szünet – április 17. (szerda) utolsó tanítási nap, április 24. (szerda) első tanítási nap

Április 15.

motivációs kérdőív, illetve elégedettségvizsgálat a 7. illetve a 12. évfolyamon

Április 24. (szerda)

17.00: a szülői szervezet választmányának ülése 17.30 szülői értekezlet 18.00 fogadóóra

Április 11.

Megemlékezés a holokauszt áldozatairól a középiskolában

Április 12.

Németh László Est

Április 23.

A Felvételi Központ kialakítja a végeredményt az igazgatói döntések és tanulói adatlapok egyeztetése alapján, és elküldi azt a középfokú iskoláknak (egyeztetett felvételi jegyzék).

Április 30.

A felvételről vagy elutasításról szóló döntés megküldése az általános iskolába

Április 30.

A hetedik és a tizenkettedik évfolyam, valamint a külső partnerek igény-és elégedettségmérésének elvégzése

Április utolsó munkanapja

A tankönyvrendelés elküldése

Április (később meghatározandó időpontban)

Éneklő Ifjúság Hangverseny

Április (később meghatározandó időpontban)

Ulmi utazás

Április (később meghatározandó időpontban)

Iskolai matematika verseny - alsó tagozat

Április (később meghatározandó időpontban)

Iskolai helyesírási verseny – alsó tagozat

Április (később meghatározandó időpontban)

Infománia verseny megrendezése

Április (később meghatározandó időpontban)

Látogatás a paksi atomerőműben

Április

Városi angol fordító verseny

Április

Természettudományos Diákkonferencia

Május 2. (csütörtök)

Az utolsó tanítási nap a középiskolában – osztályozó értekezlet

Május 3.

Gimnáziumi ballagás

Május 6- 17.

Rendkívüli felvételi eljárást kell tartani, ha az általános felvételi eljárás keretében a felvehető létszám 90%-ánál kevesebb tanulót vettek fel.

május 6.

Írásbeli vizsgák kezdete

Május 6-7.

írásbeli érettségi és szünet - 4-5. tanítás nélküli munkanap általános iskolában

 

Május 6-7-8.

írásbeli érettségi és szünet - 4-5-6. tanítás nélküli munkanap gimnáziumban

 

Május 22.

Az iskolák hatodik és nyolcadik évfolyamán angol vagy német nyelvet első idegen nyelvként tanulók körében le kell folytatni a Hivatal által szervezett írásbeli idegen nyelvi mérést. A tanulók idegen nyelvi szövegértési készségeit vizsgálja.

Május 17.

A rendkívüli felvételi eljárást meghirdető iskola igazgatója dönt a felvételi kérelmekről.

Május 29.

Országos kompetenciamérés hatodik, nyolcadik és tizedik évfolyamon

Május 31.

Nem kötelező és egyéb foglalkozásokra való jelentkezés

Május 31.

Az iskolának legkésőbb május 31-ig – a könyvtári hirdetőtáblán való kifüggesztéssel – közzé kell tennie azoknak a tankönyveknek, ajánlott és kötelező olvasmányoknak a jegyzékét, amelyeket az iskolai könyvtárból a tanulók kikölcsönözhetnek. A közzététel az iskolai könyvtáros munkaköri kötelessége.

Május

Anyák napi műsor (1-6. évfolyam)

Május

Papírgyűjtés

Május

Fák-madarak napja – alsó tagozat

Május

Nyílt tanítási órák 1-2. évfolyamon

Május

Kertrendezés

Május

Ötödik TÖK-előadás

Május 31.

Az Nkt. 80. § (9) bekezdése alapján a 2017/2018. tanévben országos mérés, értékelés keretében gondoskodni kell a tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálatáról. A vizsgálatot az iskoláknak - az 1-4. évfolyamán, valamint a felnőttoktatásban tanulók kivételével - a nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók esetében 2019. január 9. és 2019. április 26. között kell megszervezniük. A mérés eredményeit az érintett nevelési-oktatási intézmények 2019. május 31-jéig töltik fel a Nemzeti Egységes Tanulói Fittségi Teszt informatikai rendszerbe (NETFIT®).

Június 4.

A Nemzeti Összetartozás Emléknapja

Június 3.-június 5.

iskolai vizsgák

Június 6-7.

Osztálykirándulások az igazgatói utasításnak megfelelően

Június 5-13.

Emelt szintű érettségi vizsgák

Június 10.

Az iskolai tankönyvfelelős minden év június 10-ig köteles felmérni, hogy hány tanulónak kell vagy lehet biztosítani a tankönyvellátást az iskolai könyvtárból történő tankönyvkölcsönzés útján, hányan kívánnak használt tankönyvet igénybe venni vagy új tankönyvet vásárolni.

Június 13.

Utolsó tanítási nap – egészségnap, sportnap (számozott tanítási nap)

Június 14.

7. tanítás nélküli munkanap gimnáziumban, 6. tanítás nélküli munkanap általános iskolában (programjáról a diákönkormányzat dönt)

Június 14. 12.00

Osztályozó értekezlet

Június 14.

A felmérés eredményéről az iskola igazgatója minden év június 15-éig tájékoztatja nevelőtestületet, az iskolaszéket, a szülői szervezetet, közösséget (a továbbiakban: szülői szervezet), az iskolai diákönkormányzatot, az iskola fenntartóját, és kikéri a véleményüket az iskolai tankönyvtámogatás rendjének meghatározásához

Június 12.

A nyelvi mérések eredményét az érintett iskola a Hivatal által közzétett javítókulcsok alapján állapítja meg, és az eredményeket idegen nyelvenként és évfolyamonként lebontva a honlapján teszi közzé 2017. június 12-ig.

Június 15.

Nyolcadik osztályosok ballagása

Június 17.

Az általános iskola értesítést küld a tanulóról a tanuló állandó lakhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes járási (fővárosi kerületi) hivatal, valamint az állami intézményfenntartó központ részére, amennyiben kezdeményezi a tanköteles tanuló felvételét a Köznevelési Hídprogramba.
Az állami intézményfenntartó központ kijelöl legalább egy, a megye területén működő Köznevelési Hídprogramban részt vevő köznevelési intézményt, amely a tanulót felveszi tankötelezettségének teljesítése érdekében.

Az általános iskola értesítést küld a tanulóról a tanuló állandó lakhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes járási (fővárosi kerületi) hivatal, valamint a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal részére, amennyiben kezdeményezi a tanköteles tanuló felvételét a Szakképzési Hídprogramba. A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal kijelöl legalább egy, a megye területén működő Szakképzési Hídprogramban részt vevő középfokú intézményt, tagintézményt, amely a tanulót felveszi tankötelezettségének teljesítése érdekében.

június 17-20. A osztály szóbeli érettségije

szóbeli érettségi

június 19-22. B osztály szóbeli érettségije

Szóbeli érettségi

Június 21. 17 óra

Munkaközösség-vezetők értékelésének és a szaktanári jelentéseknek a leadása a titkárságon.

Június 17-21.

EFOP-tábor

Június 20-21.

Középiskolások beiratkozása

Június 21. 17.30 óra

Tanévzáró

Június 28. 10 óra

Tanévzáró értekezlet, majd ebéd

Június 30.

tankönyvrendelés módosításának és a normatív kedvezményben részesülők feltüntetésének határideje június 30.

Július 1.

A szabadság első napja