Jelenlegi hely

Címlap » Aktuális

A tanév helyi programja 2019/2020.

Németh László Gimnázium, Általános Iskola

határidő

Program

Szeptember 2.

Első tanítási nap.

-          első négy óra osztályfőnöki:

-          a tanév megnyitása, ennek keretében:

-          házirend ismertetése (különös tekintettel a hajviseletre, a testékszerekre és a ruhászkodásra)-jegyzőkönyv felvétele

-          tûzvédelmi és balesetvédelmi oktatás-jegyzőköny felvétele

-          első testnevelés, számítástechnika és technika órákon balesetvédelmi oktatás -jegyzőkönyv felvétele

Szeptember 3-7.

12. A kirándulása Csehétfalvára

Szeptember 9-11.

Erdei tábor a 7. évfolyam számára

Szeptember 6.

A Diákok Őszi Tárlata pályázat meghirdetése

Szeptember 6.

Jelentkezés őszi érettségi vizsgára

szeptember 6.

 

tanügyi dokumentumok elkészítése: törzslap aktualizálása, illetve felvétele, egyéb foglalkozások naplóinak kitöltése

Szeptember 6.

Tankönyvrendelés módosítása

Szeptember 9.

Továbbtanulási kimutatások elkészítése – nyolcadik, illetve 12. évfolyam

Szeptember 10.

A tanulók tájékoztatása az Arany János Tehetséggondozó Programba, valamint a Hátrányos Helyzetű Tanulók

Arany János Kollégiumi Programjába történő jelentkezésről.

szeptember 11. (szerda)

17.00: a szülői szervezet választmányának ülése 17.30 szülői értekezlet

szeptember 16.

tanmenetek és egyéb foglalkozások munkaterveinek leadása

szeptember 17.

kirándulás a Terror Háza Múzeumba

Szeptember 20.

jelentkezés az OKTV-re

Szeptember 27.

OKTV-jelentkezések továbbítása az OH-nak az ADAFOR program segítségével

Október17

Pályaorientációs nap – alsó és felső tagozaton (1. tanítás nélküli munkanap az általános iskolában)

 

Szeptember 27.

Kutatók éjszakája

Szeptember

Édes anyanyelvünk verseny

Szeptember

Üzemlátogatás - Bonbonetti

Szeptember

Csomagolásmentes napok

Az OKTV időpontjai

Melléklet

Szeptember 30-október 4.

12. B kirándulása Csehétfalvára

Szeptember 30-október 4.

A világ legnagyobb tanórája

Október

Foucoult 200 - megemlékezés

Október 1.

Látogatás az ELI-be

Október 4.

Az állatok világnapja

Október 18.

a Diákok Őszi Tárlatának megnyitása

Október 4.

megemlékezés az aradi vértanúkról

Október 11.

Első osztályosok felmérése az írás és olvasás tanulása szempontjából DIFER

Október 15.

KIR-STAT adatszolgáltatás

Október 14.

Az őszi érettségi vizsgák kezdete

Október 20.

A középfokú iskolák meghatározzák tanulmányi területeik belső kódjait és elektronikus formában (fokozott biztonságú elektronikus aláírással vagy papír alapú megerősítéssel) megküldik a Felvételi Központnak. A középfokú iskoláknak - ha szervez, a kollégiumoknak - felvételi tájékoztatóban kell nyilvánosságra hozniuk a felvételi eljárásuk rendjét, és a felvételi tájékoztatót közzé kell tenniük a köznevelés információs rendszerében és honlapjukon.

Október 22. 4. óra

megemlékezés az 1956-os forradalomról

Október 26.

A DIFER-vizsgálatra szoruló tanulók létszámának jelentése az Oktatási Hivatalnak

október 28- október 31.

Őszi szünet okt. 25. péntek – utolsó tanítási nap, november 4. hétfő, első tanítási nap

Október 31.

Az általános iskola tájékoztatja a nyolcadikos tanulókat a felvételi eljárás rendjéről.

Október

Iskolai versmondó verseny általános iskolásoknak

Október 17.

Pályaválasztási tanácsadás megszervezése a Nevelési Tanácsadó közreműködésével

Október

iskolai diákparlament

Október

Zene világnapja

Október

Ismerd meg Vásárhelyt! vetélkedő

Október

Bolyai Matematika Csapatverseny

Október

TÖK-előadás (Tápainé Szabó Anikó)

Október

Darules

November 27.

Aprók Őszi Tárlata, 17 óra

November

Iskolai mese- és prózamondó verseny

November

Foucoult - 200

November

Kísérletek Kavalkádja

November 8.

Bolyai Matematika Csapatverseny 3-8. évfolyam

November 11.

Pályaorientációs nap a gimnáziumi tagozaton (1. tanítás nélküli munkanap gimnázium)

November 13.

Megemlékezés a Magyar Nyelv Napjáról

November 18-22.

Középszintű szóbeli érettségi vizsga

November 22.

Az országos mérésekhez szükséges adatok megküldése az OH-hoz

November 28.

Beiskolázási tájékoztató a leendő középiskolások számára

November (később meghatározandó időben)

Arany János Irodalmi Verseny

November (később meghatározandó időben)

Simonyi Helyesírási Verseny

November (később meghatározandó időben)

József Attila Matematika Kupa

November (később meghatározandó időben)

Nyitott Kapuk Hete

November (később meghatározandó időben)

Szülők Akadémiája

November

A DIFER-vizsgálat elvégzése a kiválasztott tanulóknál

November

TÖK-előadás (Komlósiné Kis Klára)

November

Fogászati hónap

December

SZTA-konferencia, Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny

December 6.

Mikulás-ünnep

December 6.

A tanulók jelentkezése a központi írásbeli felvételi vizsgára közvetlenül a központi írásbeli felvételi vizsgát szervező - az Arany János Tehetséggondozó Programjára történő pályázat benyújtása esetén a pályázatban megjelölt - intézménybe.

December 7.

Gólyaavató

December 11.

A Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjára történő pályázatok benyújtása.

December 11.

 

A központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények eddig az időpontig jelentik a Hivatalnak - a Hivatal által meghatározott módon - a hozzájuk a központi írásbeli felvételi vizsgákra jelentkezettek alapján a feladatlap-igényüket.

December 11. szerda

17.00: a szülői szervezet választmányának ülése 17.30 szülői értekezlet 18.00 fogadóóra

December 14. szombat

Továbbképzési nap 2. tanítás nélküli munkanap

December 20.

Zöld karácsony

December 20.

iskolai Karácsony

December 24 – január 2.

Téli szünet (dec. 20. péntek – január 6. hétfő)

December

Implom Helyesírási Verseny

December

Madárkarácsony

Január 18. 10 óra

Írásbeli felvételi vizsgák a hat és nyolcévfolyamos középiskolákba; a kilencedik évfolyamra és a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjába jelentkezők számára az érintett középfokú intézményekben.

Január 18. szombat

Diákbál

Január 22.

Megemlékezés a magyar kultúra napjáról

Január 23. 14 óra

Pótló írásbeli felvételi vizsgák a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokban, továbbá a kilencedik évfolyamra, valamint a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjába jelentkezők számára azoknak, akik az előző írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt venni.

Január 24.

Az I. félév utolsó napja

Január 24. (péntek) 13 óra

Első félév utolsó tanítási napja, osztályozó értekezlet

Január 28.

AJKP pályázatok benyújtása

Január 28.

Német nyelvű kistérségi versmondó verseny

Január

Harmadik TÖK-előadás

Január 30.

Szép magyar beszéd verseny – általános iskola

január 31. (péntek)

A tanulók, illetve a szülők értesítése az első félév tanulmányi eredményeiről.

Január

Fizika Napja

Január

TÖK-előadás (Gálik-Oláh Zita)

Február

Suliváró nap alsó tagozat !!! – Ovisok a laborban

Február

Az iskola bemutatkozása az óvodában

Február 7. (péntek)

Félévi értekezlet

Az első félév és a tanítási év utolsó napját követő tizenöt napon belül az iskoláknak nevelőtestületi értekezleten el kell végezniük a  pedagógiai munka elemzését, értékelését, hatékonyságának vizsgálatát. A nevelőtestületi

értekezletről készített jegyzőkönyvet tájékoztatás céljából meg kell küldeni a fenntartónak.

3. tanítás nélküli munkanap

Február 6.

Az központi írásbelit szervező középfokú intézmények értesítik az írásbeli eredményéről a tanulókat.

Február 8.

Az Arany János Tehetséggondozó Programban és az Arany János Kollégiumi Programban részt vevő intézmények a programra benyújtott pályázatok eredményéről – egymás egyidejű előzetes értesítésével és az oktatásért felelős miniszter bevonásával – értesítik az érintett törvényes képviselőket, tanulókat és általános iskolákat.

Február 6.

Szép magyar beszéd verseny – kistérségi

Február 14.

Jelentkezés az érettségi vizsgára

Február 12.

17.00: a szülői szervezet választmányának ülése 17.30 szülői értekezlet 18.00 fogadóóra

Február 17.

Megemlékezés a kommunista diktatúrák áldozatairól középiskolában

Február 19.

Jelentkezés a rendészetért felelős miniszter által fenntartott szakgimnáziumokba.

Február 19.

Az általános iskola továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat a középfokú iskoláknak, a tanulói adatlapok első példányát pedig a Felvételi Központnak. (A 6 és 8 évfolyamos gimnáziumba történő jelentkezésről a tanuló közvetlenül is megküldheti a jelentkezési lapot a gimnáziumnak, a tanulói adatlapot a Felvételi Központnak.)

Február 19.

Mesés természet-városi természetismereti vetélkedő 3-6. osztály

Február 20.

Szép magyar beszéd – középiskola

Február

Alsós farsang

Február

Zrínyi Ilona Matematika Verseny

Február

Fizika napja

Február

TÖK-előadás (Dr. Gálné Horváth Ildikó)

Február

Környezetvédelmi esték – teaház

Március

A Víz Világnapja

Március

Az Újrahasznosítás világnapja

március 2-március 6.

Pénz7 pénzügyi és vállalkozói témahét

Március 13.

Megemlékezés az 1848-as forradalomról

Március 16.

Felvételi jegyzék nyilvánosságra hozatala

Március 18-22.

Határtalanul! 8.A Marosvásárhelyre utazik

Március 19.

Kistérségi biológia verseny 7-8. évfolyam

Március 19-20.

Tanulói adatlapok módosításának lehetősége

március 23-március 27.

Digitális témahét

Március 23.

Módosító tanulói adatlapok megküldése a felvételi központnak

Március 26.

A Felvételi Központ elektronikus formában megküldi a középfokú iskoláknak a hozzájuk jelentkezettek névsorát ABC sorrendben.

Március (később meghatározandó időpontban)

Dömötör János Emlékverseny

Március (később meghatározandó időpontban)

Nyitott órák alsó tagozat

Március

„Tavaszi Zsongás” hangverseny

Március (később meghatározandó időpontban)

Németh László Matematika Verseny

Március (később meghatározandó időpontban)

Iskolai angol szépkiejtési verseny

Március (később meghatározandó időpontban)

Víz világnapja

Március 26.

Német nyelvű szövegértési verseny

Április

INFOMÁNIA-verseny

Április

Iskolai szépkiejtési verseny alsó tagozat

Április 5.

Tanuló, illetve szülői elégedettségvizsgálat

Április 6.

A Felvételi Központ a módosító tanulói adatlapok alapján kiegészíti a jelentkezettek listáját.

Április 7.

Németh László Est

Április 10.

Megemlékezés József Attila születésnapjáról

Április 8.

Az ideiglenes felvételi rangsor megküldése a Felvételi központnak

Április 8.

Vizsgatételek közzététele. KITÖRLÉS?

Április 15-19.

Határtalanul! Utazás Marosvásárhelyre

Április 16.

Megemlékezés a holokauszt áldozatairól a középiskolában

Április 9. - április 14.

Tavasz szünet – április 8. (szerda) utolsó tanítási nap, április 15. (szerda) első tanítási nap

Április 15.

motivációs kérdőív, illetve elégedettségvizsgálat a 7. illetve a 12. évfolyamon

Április 15-16.

Bécsi kirándulás, győri AUDI gyárlátogatással

Április 20-24.

Fenntarthatósági témahét

Április 22. (szerda)

17.00: a szülői szervezet választmányának ülése 17.30 szülői értekezlet 18.00 fogadóóra

Április 22.

a Föld napja

Április 23.

A Felvételi Központ kialakítja a végeredményt az igazgatói döntések és tanulói adatlapok egyeztetése alapján, és elküldi azt a középfokú iskoláknak (egyeztetett felvételi jegyzék).

Április 30.

A felvételről vagy elutasításról szóló döntés megküldése az általános iskolába

Április 30.

A hetedik és a tizenkettedik évfolyam, valamint a külső partnerek igény-és elégedettségmérésének elvégzése

Április utolsó munkanapja

A tankönyvrendelés elküldése

Április (később meghatározandó időpontban)

Éneklő Ifjúság Hangverseny

Április (később meghatározandó időpontban)

Iskolai matematika verseny - alsó tagozat

Április (később meghatározandó időpontban)

Iskolai helyesírási verseny – alsó tagozat

Április

Városi angol fordító verseny

Április

Természetfotó-kiállítás

Április

Természettudományos Diákkonferencia

Április

Kirándulás Paksra

Április

TÖK-előadás (Nagy Gyula Izlandról)

Április 20-24.

Határtalanul! kirándulás 7.B ,  Felvidék

április 30 (csütörtök)

Az utolsó tanítási nap a középiskolában – osztályozó értekezlet

Május

TÖK-előadás (Szilasi Péter)

Május

Terepgyakorlat 5-6. évfolyam

Május 2.

Gimnáziumi ballagás

Május 11- 21.

Rendkívüli felvételi eljárást kell tartani, ha az általános felvételi eljárás keretében a felvehető létszám 90%-ánál kevesebb tanulót vettek fel.

május 4.

Írásbeli vizsgák kezdete

Május 4-5.

írásbeli érettségi és szünet - 4-5. tanítás nélküli munkanap általános iskolában

 

Május 4-5-6.

írásbeli érettségi és szünet - 4-5-6. tanítás nélküli munkanap gimnáziumban

 

Május 4-8.

Határtalanul! kirándulás 9.B, Felvidék

Május (később meghatározandó időpontban)

Városi Szépkiejtési Verseny alsó tagozatosoknak

Május

TÖK-előadás

Május 20.

Az iskolák hatodik és nyolcadik évfolyamán angol vagy német nyelvet első idegen nyelvként tanulók körében le kell folytatni a Hivatal által szervezett írásbeli idegen nyelvi mérést. A tanulók idegen nyelvi szövegértési készségeit vizsgálja.

Május 21.

A rendkívüli felvételi eljárást meghirdető iskola igazgatója dönt a felvételi kérelmekről.

Május 27.

Országos kompetenciamérés hatodik, nyolcadik és tizedik évfolyamon

Május 31.

Nem kötelező és egyéb foglalkozásokra való jelentkezés

Május

Anyák napi műsor (1-6. évfolyam)

Május

Papírgyűjtés

Május

Nyílt tanítási órák 1-2. évfolyamon

Május

Kertrendezés

Május

Ötödik TÖK-előadás

Május 31.

Az Nkt. 80. § (9) bekezdése alapján a 2017/2018. tanévben országos mérés, értékelés keretében gondoskodni kell a tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálatáról. A vizsgálatot az iskoláknak - az 1-4. évfolyamán, valamint a felnőttoktatásban tanulók kivételével - a nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók esetében 2020. január 8. és 2020. április 24. között kell megszervezniük. A mérés eredményeit az érintett nevelési-oktatási intézmények 2020. május 29-ig töltik fel a Nemzeti Egységes Tanulói Fittségi Teszt informatikai rendszerbe (NETFIT®).

Június 4.

A Nemzeti Összetartozás Emléknapja

Június 1.-június 3.

iskolai vizsgák Módosítás?

Június 4-5.

Osztálykirándulások az igazgatói utasításnak megfelelően

Június 3-11.

Emelt szintű érettségi vizsgák

Június 10.

Az iskolai tankönyvfelelős minden év június 10-ig köteles felmérni, hogy hány tanulónak kell vagy lehet biztosítani a tankönyvellátást az iskolai könyvtárból történő tankönyvkölcsönzés útján, hányan kívánnak használt tankönyvet igénybe venni vagy új tankönyvet vásárolni.

Június 12.

Utolsó tanítási nap – egészségnap, sportnap (számozott tanítási nap)

Június 12. 12.00

Osztályozó értekezlet

Június 10.

A nyelvi mérések eredményét az érintett iskola a Hivatal által közzétett javítókulcsok alapján állapítja meg, és az eredményeket idegen nyelvenként és évfolyamonként lebontva a honlapján teszi közzé 2017. június 10-ig.

Június 13.

Nyolcadik osztályosok ballagása

Június 15.

7. tanítás nélküli munkanap gimnáziumban, 6. tanítás nélküli munkanap általános iskolában (programjáról a diákönkormányzat dönt)

Június 17.

Az általános iskola értesítést küld a tanulóról a tanuló állandó lakhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes járási (fővárosi kerületi) hivatal, valamint az állami intézményfenntartó központ részére, amennyiben kezdeményezi a tanköteles tanuló felvételét a Köznevelési Hídprogramba.
Az állami intézményfenntartó központ kijelöl legalább egy, a megye területén működő Köznevelési Hídprogramban részt vevő köznevelési intézményt, amely a tanulót felveszi tankötelezettségének teljesítése érdekében.

Az általános iskola értesítést küld a tanulóról a tanuló állandó lakhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes járási (fővárosi kerületi) hivatal, valamint a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal részére, amennyiben kezdeményezi a tanköteles tanuló felvételét a Szakképzési Hídprogramba. A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal kijelöl legalább egy, a megye területén működő Szakképzési Hídprogramban részt vevő középfokú intézményt, tagintézményt, amely a tanulót felveszi tankötelezettségének teljesítése érdekében.

június 15-19. A osztály szóbeli érettségije

szóbeli érettségi

június 17-20. B osztály szóbeli érettségije

Szóbeli érettségi

Június 19. 17 óra

Munkaközösség-vezetők értékelésének és a szaktanári jelentéseknek a leadása a titkárságon.

Június 22-24.

Középiskolások beiratkozása

Június 19. 17.30 óra

Tanévzáró

Június 26. 10 óra

Tanévzáró értekezlet, majd ebéd

Június 30.

tankönyvrendelés módosításának és a normatív kedvezményben részesülők feltüntetésének határideje június 30.

Július 1.

A szabadság első napja

 

A tanítási napok száma – ha e  rendelet másképp nem rendelkezik – száznyolcvan nap, gimnáziumban, szakközépiskolában és szakiskolában százhetvenkilenc nap

A  tanítási évben nevelőtestületi értekezleten el kell végezni az  adott intézményre vonatkozó, az  országos kompetenciamérés, a  nyelvi mérés, a  lemorzsolódással veszélyeztetett tanulókkal kapcsolatos támogató rendszer, valamint a tanulók fizikai állapotának és edzettségének mérési adatait tartalmazó informatikai alapú diagnosztikus értékelő rendszer (a  továbbiakban: NETFIT) szerinti fizikai fittségi mérések legutolsó rendelkezésre álló adatainak elemzését, értékelését. A nevelőtestületi értekezletről készített jegyzőkönyvet tájékoztatás céljából meg kell küldeni a fenntartónak.

2020. január 6. és 2020. március 31. között szakmai ellenőrzés keretében meg kell vizsgálni a  lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók magas arányával, ezen belül különösen a megelőző három év országos kompetenciamérési eredményei alapján alacsony teljesítménnyel érintett, valamint a  magas szegregációs indexszel jellemezhető köznevelési intézményekben a  lemorzsolódás megelőzése és a  teljesítmény javítása, valamint a  deszegregáció érdekében tett intézményi, fenntartói intézkedéseket és azok megvalósulását.

 

Szakkörök, tehetséggondozó és/vagy felzárkóztató foglalkozások 2018/2019

Matematika-fizika:

A foglalkozást tervező pedagógus neve

Tantárgy

A foglalkozás témája, célja

Évfolyam

Békefi Ibolya

matematika

Versenyfelkészítés (heti 1)

7-8. évf.

Berger József

matematika

Emelt érettségi (heti 1)

Szakkör, versenyfelkészítés (heti 0,5)

12. évf.

10. évf.

Berger Marianna

matematika

Érettségi felkészítés németül (heti 1)

Szakkör, versenyfelkészítés (heti 0,5)

12. évf.

10. évf.

Csókay Miklós

matematika

Felzárkóztatás (heti 1)

6. évf.

Jakó Edit

matematika

Felvételi felkészítő (heti 0,5)

Tehetséggondozás, versenyfelkészítés (heti 1)

6. évf.

5., 6. évf.

Lengyel Krisztián

matematika

Felzárkóztatás (heti 0,5)

7. évf.

Matyuska Ferenc

matematika

Társasjátékok, logikai játékok (heti 2)

Felzárkóztatás (heti 0,5)

7-12. évf.

7. évf.

Martonné Végh Katalin

informatika

ECDL felkészítés (heti 0,5)

7-12. évf.

Mészáros Ágnes

matematika

Felvételi előkészítő (heti 1)

Érettségire felkészítés (heti 0,5)

6. évf.

12. évf.

Pap Takácsné H. Gabriella

matematika

Felzárkóztatás (heti 1)

8. évf.

Rumpf Krisztina

matematika

Felvételi előkészítő (heti 2× 0,5)

6. és 8. évf.

Tornyainé K. Julianna

matematika

Felzárkóztatás (heti 1)

5. évf.

Dopsáné Vörös Anita

informatika

ECDL felkészítés, vizsgáztatás (heti 0,5)

7-12. évf.

Vörösné V. E. Melinda

matematika

Felvételi előkészítő (heti 0,5)

Versenyfelkészítés (heti 1)

Érettségire felkészítés (heti 0,5)

6. évf.

12. évf.
12. évf.

 

Történelem:

A foglalkozást tervező pedagógus neve

tantárgy

A foglalkozás témája, célja

Évfolyam 

Pengőné Cseh Ildikó

történelem

OKTV felkészítés

11. évfolyam   

Huzián Péter

történelem

OKTV-felkészítés

12. évfolyam

       
       
       

Verseginé Hillay Erika, Simon Anikó,  Pengőné Cseh Ildikó

történelem

Városi történelem verseny

5-6. évfolyam

 

Hatvaniné Böröcz Katalin

történelem

Városi történelem verseny

7.-8.évfolyam

Huzián Péter, Simon Anikó

történelem

Savaria Országos Történelem Verseny

10. évfolyam     

 Huzián Péter

torténelem

Savaria Országos Történelem Verseny

9. évfolyam

Pengőné Cseh Ildikó

történelem

12. évfolyam középszintű érettségire  gyakorlás

 12. évfolyam

Medvegy János

történelem

angol nyelvű  történelem érettségire felkészítés

12. évfolyam

Huzián Péter

Történelem

ESTÖRI verseny

10. évfolyam

 

Magyar nyelv és irodalom:

A foglalkozást tervező pedagógus neve

tantárgy

A foglalkozás témája, célja

Évfolyam

Dr. Borbáth Árpádné,  Győri Éva, Verseginé Hillay Erika

irodalom

színjátszó kör

7-12.

 Dr. Lázárné Megyeri Zita, Ujj Alexandra,  Verseginé Hillay Erika

irodalom, nyelvtan

OKTV felkészítés

11-12.

Verseginé Hillay Erika,

Ujj Alexandra

magyar

Érettségire való felkészítés

12.

Dr. Borbáth Árpádné,

Győri Éva

magyar

Felvételi előkészítő 6. évfolyamon

6.

Verseginé Hillay Erika

magyar

Felvételi előkészítő 8. évfolyamon

8.

az osztályban tanító pedagógus

magyar

Korrepetálás

5-8.

 

Német nyelv és francia nyelv:

A foglalkozást tervező pedagógus neve

Tantárgy/ óraszám

A foglalkozás témája, célja

Évfolyam

Huzián Péter

német nyelv/1 óra

nyelvvizsgára felkészítő

10. évfolyam (igény szerint)

Arany Mihály

német nyelv/1 óra

nyelvvizsgára felkészítő

11. évfolyam (igény szerint)

Fekete-Nagy Katalin

francia nyelv/1 óra

nyelvvizsgára felkészítő

11. évfolyam (igény szerint)

Bányai Réka

német nyelv/1 óra

OKTV felkészítő

11.-12. évfolyam

 

Fizika és kémia:

A foglalkozást tervező pedagógus neve

tantárgy

A foglalkozás témája, célja

Évfolyam

Bodrogi Judit

kémia - fizika

Tehetséggondozás

Versenyfelkészítés

9.-10.

Matyuska Ferenc

kémia

Tehetséggondozás

Versenyfelkészítés

7.-10.

Csaláné Böngyik Edit

kémia

Tehetséggondozás

Versenyfelkészítés

9.-10.

Simon Tibor

fizika

Tehetséggondozás

Versenyfeladatok megoldása

9.-10.

Katona Debreceni Gizalla

fizika

Tehetséggondozás

Felzárkóztatás

7.-9.

 

Biológia és földrajz:

A foglalkozást tervező pedagógus neve

tantárgy

A foglalkozás témája, célja

Évfolyam

Csaláné Böngyik Edit

biológia

tehetséggondozás és versenyfelkészítés 

OKTV, SzentGyörgyi, Semmelweis, KIK versenyekre felkészítés

Pillérné Gál Andrea                                   

földrajz          

versenyfelkészítés (Less N.)

7-10. évfolyam

Balázs Brigitta

földrajz, biológia

versenyfelkészítése (Semmelweis, Jakucs)

8-9-10-11. évf.

Gálné Horváth Ildikó

földrajz, biológia

versenyfelkészítés, érettségi felkészítés biológiából

8-9-10-12. évfolyamok

Tari Gizella

biológia

korrepetálás (órarend függő!)

7-8. általános iskolai évfolyamok

Simon Tibor

biológia

versenyfelkészítés

7. évfolyam

 

Szénásiné Földesi Zsuzsanna

biológia

laborgyakorlat, versenyfelkészítés

általános iskola 7. évfolyam

Pillérné Gál Andrea

németnyelvű földrajz

középszintű érettségi felkészítő

12. évfolyam (2. félévtől hetente)

Blazovichné Risztov Szilvia

angolnyelvű földr középszintű érettségi felkészítő

 

12. A

Blazovichné Risztov Szilvia

földrajz

középszintű érettségi felkészítő

12. B

 

Tervezett TÖK előadások:

          Bardócz Attila: rajz és földrajz szakon végzett, a szegedi Madách Imre Magyar–Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola tanára, a hegyek, a természet és az épített örökség rajongója (https://afoldgomb.hu/impresszum/szerzok/bardocz-attila)

          Dr. Deák György Ádám: Rezidens, szakorvosi képzésben résztvevő

          Csépe Muladi Beáta: barlangász

          NLG öregdiákok

          Újfaludi Zsuzsanna (tavasszal):  SZTE TTIK Biokémiai és Molekuláris Biológiai Tsz.

Alsó tagozat:

A foglalkozást tervező pedagógus neve

A foglalkozás neve

A foglalkozás témája, célja

Évfolyam

Szemán Ákos

Környezetismeret szakkör

Érdeklődés felkeltése, tantárgy megszerettetése

2., 3., 4.

Tóth Anita

Kézműves szakkör

Kézügyesség, kreativitás fejlesztése

2., 3., 4.

Tóth Zsuzsanna

Mozgásfejlesztés

BTMN-s, SNI-s gyermekek megsegítése

1., 2., 3., 4.

Török Vivien

 Logika szakkör

Matematika-logikai, magyar nyelvi feladványok, rejtvények megoldása

2., 3., 4.

Vas Mariann

Stratégiai- és táblajátékok

Logikai képességek, stratégiai gondolkodás, memória, síkban, térben és időben való tájékozódás fejlesztése

3., 4.

 

Az iskola az alábbi tantárgyi tanulmányi versenyekre kívánja felkészíteni a tanulókat:

Matematika:

Matematika OKTV II. kategória

Minisztérium által támogatott

Informatika OKTV I. (alkalmazási ismeretek) és II. (programozási ismeretek) kategória

Minisztérium által támogatott

József Attila kupa (NLG szervezi)

5-8. osztályos tanulók részére

Nevezési díj: nincs

Németh László Városi matematikaverseny (NLG szervezi)

9-12. osztályos tanulók részére

Nevezési díj: nincs

Zrínyi Ilona matematikaverseny

Nevezési díj: 1000 Ft/tanuló

Kenguru Matematika Verseny

Nevezési díj: 700 Ft/tanuló

Varga Tamás Országos Matematikaverseny

Nevezési díj: eddig 1000 Ft/tanuló

Arany Dániel Matematikaverseny

Gimnázium 9. és 10. osztályos tanulói részére

Nevezési díj: nincs

Nagy Platán Városi Matematikaverseny

Általános iskolás tanulók részére

Nevezési díj: nincs

Városi levelező matematikaverseny

5-8. osztályos tanulók részére

Nevezési díj: nincs

Bolyai csapatverseny

3-8. osztályos tanulóknak

Nevezési díj 1000 Ft/tanuló

9-12. osztályos tanulóknak

Nevezési díj: 1000 Ft/tanuló

Országos Logikaverseny

2-8. osztályos tanulóknak

Nevezési díj: eddig 2000 Ft/tanuló

Bonifert Domonkos Nemzetközi Matematikaverseny

3-8. osztályos tanulóknak

Nevezési díj: eddig 2500 Ft/tanuló

Kalmár László Matematikaverseny

3-8. osztályosoknak

Nevezési díj: 1200 Ft/tanuló

Szőkefalvi Nagy Gyula Matematikaverseny

9-12. osztályosoknak

Nevezési díj: nincs

MOZAIK levelező verseny

1-8. évfolyam részvételével

Felelős: Békefi Ibolya

Nevezési díj: 2000 Ft/tanuló

Curie Matematikaverseny

3-10. évfolyam részvételével

Nevezési díj: 2800 Ft/tanuló

Medve szabadtéri matekverseny

Nevezési díj: 1500 Ft/tanuló, 4500 Ft/csapat

ORCHIDEA Pangea verseny

3-10. évfolyam részvételével

INFOMÁNIA kistérségi informatikai verseny

5-8. osztályosoknak

Nevezési díj: nincs

Neumann János Nemzetközi Tehetségkutató Programtermék Verseny

1-12. évfolyam, egy pályázatot több versenyző közösen is készíthet

Nevezési díj: nincs

 

Történelem:

Minisztérium által támogatott:

Történelem OKTV

Az egyéb szervezésű önköltséges tanulmányi versenyek:

Ismerd meg Vásárhelyt / városi verseny/

Kistérségi  történelem verseny

Savaria Országos Történelem  Verseny

ESTÖRI verseny

 

Magyar nyelv és irodalom:

Az Emberi Erõforrások Minisztériuma által meghirdetett és finanszírozott tanulmányi versenyek közül:

OKTV nyelvtan és irodalom

Az Emberi Erõforrások Minisztériuma által anyagilag támogatott tanulmányi versenyek közül:

- a "Szép magyar beszéd" verseny általános iskolás és középiskolás korosztálynak

- az "Édes anyanyelvünk" nyelvhasználati verseny

-Az egyéb szervezésű önköltséges tanulmányi versenyek közül:

Arany János Irodalmi Verseny,

Implom József helyesírási verseny középiskolásoknak,

Simonyi Zsigmond helyesírási verseny általános iskolásoknak,

Arany János Balladamondó Verseny

Petőfi szavaló verseny

 

Német nyelv, francia nyelv:

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett és finanszírozott tanulmányi versenyek közül:

OKTV – német, francia

Az egyéb szervezésű önköltséges tanulmányi versenyek közül:

OÁTV- német, francia (az elmúlt tanévekben ingyenes volt a részvétel)

ECL Országos Nyelvi Verseny (német nyelv)

Francia nyelvi versenyek:

Országos francia nyelvi verseny (OÁTV) - Nyíregyháza

Francia nyelvű versmondó verseny

Országismereti verseny

Fordítóverseny, Deák Ferenc Gimnázium

Országos Nyelvhasználati Verseny – Középiskola

Szótárhasználati verseny - Tiéd a szótár!

Saját szervezésű versfordító és kreatív szövegalkotó verseny

Horváth Mihály Emlékverseny, Szentes

Német nyelvi versenyek:

Országos Német nyelvi Verseny (OÁTV)

Országismereti verseny, Bethlen Gábor Református Gimnázium

Saját szervezésű versmondó verseny, szótárhasználati verseny és szövegértési verseny

Hebe Kft. Spiel und Gewinn! német levelezős verseny

Országos Nyelvhasználati Verseny - Középiskola

Horváth Mihály Emlékverseny, Szentes

 

Fizika-kémia:

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett és finanszírozott tanulmányi versenyek közül:

OKTV fizika és kémia, felelős: Simon Tibor és Bodrogi Judit

Az egyéb szervezésű önköltséges tanulmányi versenyek közül:

a 7. és 8. osztályosok számára rendezett Hevesy György Országos Kémiaversenyre,

a 7. és 8. osztályosok számára rendezett Garzó Imre Városi Fizikaversenyre, (ingyenes)

a 9. és 10. osztályosok számára rendezett Irinyi János Országos Középiskolai Kémiaversenyre,

a 9. és 10. osztályosok számára rendezett Mikola Sándor Országos Tehetségkutató Fizikaversenyre,

a városi fizika munkaközösség által kiírt versenyre, (ingyenes)

a 7. és 8. osztályosok számára rendezett Bor Pál Fizikaversenyre

a 9. – 12. osztályosok számára rendezett Budó Ágoston Fizikai Feladatmegoldó Versenyre, (ingyenes)

a Természettudományos Diákkonferenciára, biológia-földrajz munkaközösség szervezésében (ingyenes)

a 7. és 8. osztályosok számára rendezett Öveges József Kárpát-medencei Fizikaversenyre,

felelős: Katona Debreceni Gizella

Bolyai Természettudományi Csapatversenyre,

Öveges József emlékére rendezett „Muki bácsi” fizikaversenyre,

MOL Junior Freshhh természettudományos versenyre,

Herba Medica tanulmányi verseny, ( SZTE, Gyógyszerésztudományi Intézet szervezésében)

felelős: Csaláné Böngyik Edit

 

Biológia – földrajz:

Az Emberi Erõforrások Minisztériuma által meghirdetett és finanszírozott tanulmányi versenyek közül:

OKTV: biológia, földrajz (Koordinátor: Munkaközösség-vezető)

Az egyéb szervezésű önköltséges tanulmányi versenyek közül:

Less Nándor földrajzverseny

Lóczy Lajos földrajzverseny

Hermann Ottó Természettudományi verseny

Bolyai Természettudományi Csapatverseny

Bókay Árpád Országos Biológiaverseny

Jakucs László Középiskolai Földrajzverseny Szentgyörgyi Tudósakadémia programjai és ehhez kapcsolódó verseny II. Semmelweis Egészségverseny (Budapest – SOTE)

Földtudományi Diákkonferencia középiskolásoknak Miskolcon „Ésszel járom be a Földet!” Országos Földgömbverseny

Bugát Pál Csapatverseny

Georgikon Biológia Verseny középiskolásoknak

 

Alsós munkaközösség:

Magyar: Meseismereti, Mese- és prózamondó, Versmondó, Helyesírási, Szépírási, Szépkiejtési - iskolai, városi, megyei versenyek, Bolyai Anyanyelvi Csapat- és levelezős versenyek

Matematika: Bolyai, Sudoku, Kenguru, Zrínyi, Pangea, KockaKobak, Logikai, iskolai, városi és megyei, valamint levelezős versenyek

Környezetismeret: „Madarak és fák napja” vetélkedő

Vizuális kultúra: Diákok Őszi Tárlata és a tanév folyamán meghirdetett rajzpályázatok

Testnevelés és sport: Játékos Sportverseny, Mezei futóverseny, Terematlétika

 

Testnevelés:

Diákolimpiai versenyek:

Játékos sportverseny:  Papné Molnár Andrea, Széphegyi Eszter

Mezei futás: Papné Molnár Andrea, Széphegyi Eszter, Dr. Zsurzsáné Kovács Katalin

Atlétika: I-II kcs. Papné Molnár Andrea, Széphegyi Eszter

                 III-IVkcs.: Dr. Zsurzsáné Kovács Katalin

                 V.-VI. kcs.  Dr. Zsurzsáné Kovács Katalin

Kosárlabda:  III.-IV. kcs.  Szabó Attila, Utasi Gábor

                       Középiskolások: Utasi Gábor, Szabó Attila

B33 –Utasi Gábor

NBA Junior –Utasi Gábor

Kézilabda: Széphegyi Eszter

Röplabda:  Dr. Zsurzsáné Kovács Katalin

Úszás: Papné Molnár Andrea, Csókay Miklós, Széphegyi Eszter

Sulipóló: Csókay Miklós

Labdarúgás: I.-II. kcs.: Molnár Károly

                     III-IV. kcs.  Molnár Károly

Fair play Kupa: Szabó Attila

Lány labdarúgás. Kis Máté

Sakk: Utasi Gábor

Mező Ferenc Szellemi Diákolimpia: Utasi Gábor

Hódmezővásárhely, 2019. augusztus 30.

Árva László

/igazgató/