Jelenlegi hely

Címlap » Pályázatok

EFOP-3.2.3-17-2017-00009 ("Tanítsd ma a holnapot!")A pályázat saját weboldala itt elérhető!

Pályázat:

A Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ támogatási kérelmet nyújtott be az „Tanítsd ma holnapot” című EFOP-3.2.3-17 kódszámú pályázati felhívásra, amelyet 2017. 12. hó 05. napján az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásra érdemesnek ítélt.A projektben részt vevő intézmények:

- Németh László Gimnázium, Általános Iskola gimnáziumi feladatellátási helye

- Hódmezővásárhelyi Varga Tamás Általános Iskola

- Hódmezővásárhelyi Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola

- Szegvári Forray Máté Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Kedvezményezett:                 Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ

Projekt címe:                          Tanítsd ma holnapot!”

Projekt azonosító száma:        EFOP-3.2.3-17-2017-00009

A támogatás összege:            109 999 998 Ft
Támogatás intenzitása:           100%

Projekt megvalósítás ideje:    2018.02.01-2021.05.01

Projekt tartalma:

Pályázatunk célja a tanulók kulcskompetenciáinak, kiemelten a digitális eszközökkel támogatott szövegértés, matematika és természettudományos kompetenciáinak a fejlesztése megvalósuljon a négy résztvevő oktatási intézményben és szoros együttműködés jöjjön létre a tapasztalatok megosztására és a digitális technológia használata beépüljön az alapkészségek fejlesztésére fókuszálva az intézmények mindennapos életébe. További célunk, hogy növeljük a digitális eszközökkel és módszertannal támogatott tanórák arányát.

Ezen fejlesztések által arra törekszünk, hogy a tanulók készség- és képességszintjén, valamint az országos kompetenciamérés eredményeiben is megmutatkozzon a fejlesztő munka.

A projektben résztvevő iskolák osztályaiban számos tantárgy óráin digitális eszközök és tartalmak felhasználásával olyan projektpedagógiai, kooperatív és kollaboratív tanulási elemekkel ötvözött modern tanítás és tanulás valósul majd meg, mely felkészíti a diákokat a 21. század munkaerőpiaci kihívásaira és lehetővé teszi számukra az életen át tartó tanulási készségek és képességek elsajátítását.

36 hónapon át tartó projektben, a tanárok és a diákok is létrehoznak digitális oktatási tartalmakat, melyek iskolai és tankerületi szinten, valamint a világháló segítségével bárhol az országban felhasználhatók lesznek.

Kiemelt célunk egy olyan tanári hálózat kialakítása a tankerületben és azon túl is, amely résztvevői megosztják egymással tapasztalataikat, tartalmaikat és támogatást nyújtanak az érdeklődő, de a digitális oktatás területén még járatlan pedagógusok számára. Célunk e-learning tananyagok készítése is, melyek teljes körűen felhasználhatóak és adaptálhatóak más iskolákban is.

A már megszerzett tapasztalatok és az együttműködés során létrejövő ismeretek segítségével egy olyan egységes pedagógiai szemléletben készült digitális oktatási és támogatási rendszer létrehozását tervezzük, amely a helyi igényekhez szabott saját tananyagfejlesztést helyezi központba. A tananyagfejlesztésben diákok és tanárok egyaránt részt vesznek. A sharing elvre épülő hálózatok kialakulása révén lehetővé válik az azonos tantárgyakat tanító tanárok tananyag-megosztása, ezzel a rendelkezésre álló digitális tartalom rövid időn belüli megtöbbszörözése.

A többféle eszközt, alkalmazást, programot magába foglaló tanulásfejlesztés és tananyagfejlesztés által lehetőség lesz a problémamegoldás, a többszintű gondolkodás, a kezdeményezőképesség, az alkotó-és újítókészség, a kreativitás fejlesztésére is.

A négy intézményben összesen 18 bevont pedagógus fejleszt és tölt fel tananyagot az NKP oldalára (digitális óravázlatok, tanítást-tanulást támogató tartalmak, digitális projekt leírások, stb.) és minden résztvevő iskolában digitális módszertani asszisztensek segítik a munkát. A pedagógusok szakmai támogatását mentorálással, továbbképzésekkel és IKT szaktanácsadók bevonásával tervezzük biztosítani. A bevont pedagógusok közös munkacsoportokat hoznak létre, amelyeknek a működését a szakmai vezető koordinálja. A résztvevő intézményekből 40 pedagógus akkreditált pedagógus továbbképzésen vesz részt, digitális kompetenciáinak fejlesztése érdekében, elsősorban az összeállított vagy választott digitális pedagógiai módszertani csomaggal összhangban. Összesen nyolc szakmai napot tervezünk (minden intézményben 2-2), ahol lehetőség lesz a bevont intézmények között a tapasztalatcserére. Minden intézményben belső továbbképzések, tantestületi tréningek is helyet kapnak, amelyeken a tananyagfejlesztő kollégák mutatják be fejlesztő tevékenységeiket interaktív módon.

A digitális tartalomfejlesztéshez IKT eszközöket, berendezéseket szerzünk be, melyekhez a rendszergazdai szolgáltatás biztosított az összes intézményben.

Az elért eredmények és produktumok megtalálhatók és mindenki számára felhasználhatóak lesznek a programunk saját weboldalán. Ezen a felületen kialakítunk egy szakmai közösségi fórumot is, ahol az iskolák pedagógusai közvetlenül tudnak egymással kapcsolatot teremteni.

A projektben különös figyelmet fordítunk a sajátos nevelési igényű (SNI) és a beilleszkedési és magatartási nehézséggel küzdő (BTMN) tanulóknak egyéni bánásmóddal, differenciálással, illetve tanórán kívüli megértést segítő tartalmak használatával.

A bevont intézmények a program keretében megvalósított pedagógiai fejlesztéseket beépítik a pedagógiai programjukba és továbbviszik a fenntartási időszakra is.

A projekt az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban valósul meg.

További információ kérhető:

Seres Imre

projektmenedzser

Németh László Gimnázium, Általános Iskola

tel: +36-62/533 137; +36-30/3027801

e-mail: seresi@nlg.httpf.hu

Tanítsd ma a holnapot - EFOP-3.2.3-17-2017-00009