Jelenlegi hely

Címlap » Hírarchívum

Hírarchívum 2018

2018. 01. 30. - Német nyelvű Versmondó Verseny

2018. január 30-án 8. alkalommal rendeztük meg a Német nyelvű Versmondó Versenyt. A rendezvényen városunk és a város környéki települések iskoláiból 48 diák vett részt. A tanulók három kategóriában mérték össze tudásukat. A sok szép szavalat elhangzása után a zsűrik a következő eredményt hirdették ki:
5.-6. osztály
I. helyezett: Molnár Orsolya - Szent István Általános Iskola
II. helyezett: Nagy Boglárka - Algyői Fehér Ignác Általános Iskola
III. helyezett: Bognár Dorina - Návay Lajos Általános Iskola, Földeák
Különdíj: Forrai Maja - Németh László Gimnázium, Általános Iskola
7.-8. osztály
I. helyezett: Jernei Richárd - Algyői Fehér Ignác Általános Iskola
II. helyezett: Csanki Melinda - Varga Tamás Általános Iskola
III. helyezett: Lantos Barnabás - Bethlen Gábor Református Gimnázium
Különdíj: Kürtösi Dzsenifer - Návay Lajos Általános Iskola, Földeák
9.-12. osztály
I. helyezett: Ki Deborah - Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium
II. helyezett: Molnár Kincső - Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium
III. helyezett: Tóth Roland - Németh László Gimnázium, Általános Iskola

     
     

 Az eseményről készült további képek itt megtekinthetőek.

 
 

Erasmus+

 
 

Ökoiskola

 
 

2018.02.03. Suliváró nagycsoportos óvodásoknak

Képek az eseményről

http://promenad.hu/cikk/elso-kiserletek-az-iskolai-lettel-185789

Kedves Nagycsoportos Óvodások! Gyertek iskolánkba!

Szeretettel várunk  Benneteket szüleitekkel  a Németh László Gimnázium, Általános Iskolába 2018. február 3-án, szombaton 9.00-11.00 óráig.
Program:
09.00 - 09.45         Aprók tornája – Kölyökatlétika a sportcsarnokban
              A foglalkozást vezeti: Papné Molnár Andrea (Tornacipőt mindenki hozzon magával!)
09.45 – 10.00         Tízórai az új étkezőben
10.00 – 11.00         Aprók iskolája 
Kísérletek a Gyulai József Természettudományos Műhelyben.
A kísérleteket bemutatják: Balázs Brigitta, Bodrogi Judit, Dr. Gálné Dr. Horváth Ildikó, Simon Tibor középiskolai tanárok
Ismerkedés a leendő első osztályos tanító nénikkel
Kosztolányi Anikó – Mónusné Vörös Éva
Kardos Nóra – Nagy Imréné
Huszárné Vasa Éva – Szabóné Horváth Anikó

Mindenkit szeretettel várunk! Viszontlátásra iskolánkban! Tanító nénik

 
 
 
 

2018.01.22. A magyar kultúra napja

A magyar kultúra napján iskolánk 11. osztályosok emelt szintű magyar nyelv és irodalom csoportja emlékezett Dr. Lázármé Megyeri Zita felkészítésében.

 
 

2018.01.20. 10 óra Központi írásbeli vizsga

A vizsga helyszíne: 6800 Hódmezővásárhely, Németh László utca 16. Németh László Gimnázium, Általános Iskola

2018.01.20. 10:00 óra: Magyar nyelv tantárgy írásbeli vizsgája (45 perc)
2018.01.20. 11:00 óra: Matematika tantárgy írásbeli vizsgája (45 perc)

Az írásbeli vizsga során a dolgozat megírásakor a rajzokat ceruzával, minden egyéb írásbeli munkát kék vagy fekete színű tintával kell elkészíteni.
A magyar nyelvi feladatlapok kitöltéséhez segédeszköz nem használható.
A matematika feladatlapok kitöltéséhez rajzeszközökön (vonalzó, körző, szögmérő) kívül más segédeszköz (pl. zsebszámológép) nem használható.

 A vizsgára feltétlenül hozza magával a következőket:
     - személyazonosítására alkalmas igazolványt – diákigazolványt vagy személyi igazolványt,
     - jelen értesítőt.

Az írásbeli vizsga kiértékelt dolgozatait a vizsgázó és szülője az iskola képviselőjének jelenlétében, az igazgató által meghatározott helyen és időben megtekintheti, azokról kézzel vagy elektronikus úton másolatot készíthet, és – kizárólag a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén – az értékelésre észrevételt tehet. Ha az iskolában a feltételek rendelkezésre állnak, a vizsgázó kérésére a saját kiértékelt dolgozatáról másolatot kell készíteni.

A megtekintés helyszíne és időpontja: 2018.01.26. 08:00-16:00 óra (könyvtár)

A vizsgázó észrevételeit a megtekintést követő első munkanap végéig – tizenhat óráig – írásban adhatja le. Az észrevétel benyújtására nyitva álló határidő elmulasztása esetén egy napon belül lehet igazolási kérelmet benyújtani. Az igazolási kérelem benyújtási határideje jogvesztő.

 
 

EFOP-3.2.3-17-2017-00009 ("Tanítsd ma a holnapot!")Pályázat:

A Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ támogatási kérelmet nyújtott be az „Tanítsd ma holnapot” című EFOP-3.2.3-17 kódszámú pályázati felhívásra, amelyet 2017. 12. hó 05. napján az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásra érdemesnek ítélt.A projektben részt vevő intézmények:

- Németh László Gimnázium, Általános Iskola gimnáziumi feladatellátási helye

- Hódmezővásárhelyi Varga Tamás Általános Iskola

- Hódmezővásárhelyi Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola

- Szegvári Forray Máté Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Kedvezményezett:                 Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ

Projekt címe:                          Tanítsd ma holnapot!”

Projekt azonosító száma:        EFOP-3.2.3-17-2017-00009

A támogatás összege:            109 999 998 Ft
Támogatás intenzitása:           100%

Projekt megvalósítás ideje:    2018.02.01-2021.02.01

Projekt célja:

Pályázatunk célja a tanulók kulcskompetenciáinak, kiemelten a digitális eszközökkel támogatott szövegértés, matematika és természettudományos kompetenciáinak a fejlesztése megvalósuljon a négy résztvevő oktatási intézményben és szoros együttműködés jöjjön létre a tapasztalatok megosztására és a digitális technológia használata beépüljön az alapkészségek fejlesztésére fókuszálva az intézmények mindennapos életébe. További célunk, hogy növeljük a digitális eszközökkel és módszertannal támogatott tanórák arányát.

Ezen fejlesztések által arra törekszünk, hogy a tanulók készség- és képességszintjén, valamint az országos kompetenciamérés eredményeiben is megmutatkozzon a fejlesztő munka.

A projektben résztvevő iskolák osztályaiban számos tantárgy óráin digitális eszközök és tartalmak felhasználásával olyan projektpedagógiai, kooperatív és kollaboratív tanulási elemekkel ötvözött modern tanítás és tanulás valósul majd meg, mely felkészíti a diákokat a 21. század munkaerőpiaci kihívásaira és lehetővé teszi számukra az életen át tartó tanulási készségek és képességek elsajátítását.

36 hónapon át tartó projektben, a tanárok és a diákok is létrehoznak digitális oktatási tartalmakat, melyek iskolai és tankerületi szinten, valamint a világháló segítségével bárhol az országban felhasználhatók lesznek.

Kiemelt célunk egy olyan tanári hálózat kialakítása a tankerületben és azon túl is, amely résztvevői megosztják egymással tapasztalataikat, tartalmaikat és támogatást nyújtanak az érdeklődő, de a digitális oktatás területén még járatlan pedagógusok számára. Célunk e-learning tananyagok készítése is, melyek teljes körűen felhasználhatóak és adaptálhatóak más iskolákban is.

A már megszerzett tapasztalatok és az együttműködés során létrejövő ismeretek segítségével egy olyan egységes pedagógiai szemléletben készült digitális oktatási és támogatási rendszer létrehozását tervezzük, amely a helyi igényekhez szabott saját tananyagfejlesztést helyezi központba. A tananyagfejlesztésben diákok és tanárok egyaránt részt vesznek. A sharing elvre épülő hálózatok kialakulása révén lehetővé válik az azonos tantárgyakat tanító tanárok tananyag-megosztása, ezzel a rendelkezésre álló digitális tartalom rövid időn belüli megtöbbszörözése.

A többféle eszközt, alkalmazást, programot magába foglaló tanulásfejlesztés és tananyagfejlesztés által lehetőség lesz a problémamegoldás, a többszintű gondolkodás, a kezdeményezőképesség, az alkotó-és újítókészség, a kreativitás fejlesztésére is.

A négy intézményben összesen 18 bevont pedagógus fejleszt és tölt fel tananyagot az NKP oldalára (digitális óravázlatok, tanítást-tanulást támogató tartalmak, digitális projekt leírások, stb.) és minden résztvevő iskolában digitális módszertani asszisztensek segítik a munkát. A pedagógusok szakmai támogatását mentorálással, továbbképzésekkel és IKT szaktanácsadók bevonásával tervezzük biztosítani. A bevont pedagógusok közös munkacsoportokat hoznak létre, amelyeknek a működését a szakmai vezető koordinálja. A résztvevő intézményekből 40 pedagógus akkreditált pedagógus továbbképzésen vesz részt, digitális kompetenciáinak fejlesztése érdekében, elsősorban az összeállított vagy választott digitális pedagógiai módszertani csomaggal összhangban. Összesen nyolc szakmai napot tervezünk (minden intézményben 2-2), ahol lehetőség lesz a bevont intézmények között a tapasztalatcserére. Minden intézményben belső továbbképzések, tantestületi tréningek is helyet kapnak, amelyeken a tananyagfejlesztő kollégák mutatják be fejlesztő tevékenységeiket interaktív módon.

A digitális tartalomfejlesztéshez IKT eszközöket, berendezéseket szerzünk be, melyekhez a rendszergazdai szolgáltatás biztosított az összes intézményben.

Az elért eredmények és produktumok megtalálhatók és mindenki számára felhasználhatóak lesznek a programunk saját weboldalán. Ezen a felületen kialakítunk egy szakmai közösségi fórumot is, ahol az iskolák pedagógusai közvetlenül tudnak egymással kapcsolatot teremteni.

A projektben különös figyelmet fordítunk a sajátos nevelési igényű (SNI) és a beilleszkedési és magatartási nehézséggel küzdő (BTMN) tanulóknak egyéni bánásmóddal, differenciálással, illetve tanórán kívüli megértést segítő tartalmak használatával.

A bevont intézmények a program keretében megvalósított pedagógiai fejlesztéseket beépítik a pedagógiai programjukba és továbbviszik a fenntartási időszakra is.

A projekt az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban valósul meg.

További információ kérhető:

Seres Imre

projektmenedzser

Németh László Gimnázium, Általános Iskola

tel: +36-62/533 137; +36-30/3027801

e-mail: seresi@nlg.httpf.hu

Tanítsd ma a holnapot - EFOP-3.2.3-17-2017-00009

 
 

Tanulmányi területek kódjai a középiskolai jelentkezéshez

 
 

Oldalak