Jelenlegi hely

Címlap

Hírarchívum 2020

2020.05.25. - Az iskolánk júniusi működése

Az iskolák júniusi működését szabályozó 220/2020. (V. 22.) Kormányrendelet szerint

 1. „Az iskolák június 2. és június 15. között továbbra is tantermen kívüli, digitális munkarend szerint működnek azzal, hogy a tantermen kívüli, digitális munkarend tapasztalatai alapján egyéni vagy kiscsoportos foglalkozás szervezhető a tanulók felzárkóztatása céljából.”
 2. Amennyiben a szaktanár, illetve a tanító szükségesnek ítéli meg, az osztályfőnök a Kréta-rendszerből küldött személyes üzenetben kezdeményezni fogja, hogy gyermeke ilyen foglalkozáson vegyen részt, annak időpontját is meg fogja jelölni.
 3. „2020. június 2. és június 26. között minden általános és középfokú iskola megszervezi a tanulók felügyeletét. A felügyelet keretében napközi, szakkör, sportfoglalkozás, egyéni vagy csoportos felzárkóztató foglalkozás, fejlesztőfoglalkozás, egyéni vagy csoportos tehetségfejlesztő foglalkozás tartható.”
 4. Az általános iskolások számára eddig is folyamatosan biztosítottuk a tanulók felügyeletét. Június 2-tól ezt a gimnáziumi tanulók számára is biztosítani fogjuk igény szerint.
  Kérjük a felügyeletre vonatkozó igényüket (mely napokon hány órától hány óráig igényelnek felügyeletet) a titkarsag@nlg.httpf.hu címen vagy a 62/533-137-es telefonszámon jelezzék!
 5. „Ha a tanuló a lakóhelyétől eltérő településen jár iskolába, és a saját intézményében nem tud tanulófelügyeletben részt venni, felügyeletének ellátását a lakóhelye szerinti településen működő iskola nem tagadhatja meg.”
 6. „Az iskolákban június 26-áig az intézményi gyermekétkeztetést a tanítási év szabályai szerint kell biztosítani. A felügyeletet igénybe nem vevő tanulók számára a szünidei gyermekétkeztetést a tanítási szünetre vonatkozó szabályok szerint kell biztosítani.”Az erre vonatkozó igényüket kérjük a Hódmenza Kht. felé jelezzék! (elérhetősége: 30/749-8756  Megyeriné Varjú Gabriella)

Kérjük felmerülő kérdéseiket a fenti elérhetőségeken jelezzék!
Üdvözlettel: Árva László (igazgató)

Beiratkozás gimnáziumi osztályainkba

Tisztelt Szülő!

Gyermeke gimnáziumi felvételével kapcsolatban a következőkről szeretném tájékoztatni:

A középfokú iskolába felvételt nyer tanuló szülője útján az iskolába személyesen vagy elektronikus úton is beiratkozhat.

Az elektronikus beiratkozás módja:

A Kréta-rendszer e-Ügyintézés felületén (https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap) a „Beiratkozás középfokú intézménybe (BKI)” menüpont megnyitásával a szülő 2020. június 15. és 2020. június 23. között beküldheti gimnáziumunkba a tanuló adatait, illetve csatolhatja a tanuló anyakönyvi kivonatának, lakcím-kártyájának, TAJ-számának és utolsó évről szóló általános iskolai bizonyítványának a másolatát. (A miniszteri rendelet alapján a tanév befejezését követően a tanuló általános iskolai bizonyítványának másolatát elektronikus úton eljuttatja a szülőnek.)

Amennyiben ezeket a dokumentumokat ezen a módon nem tudja beküldeni, akkor azok bemutatására a 2020/2021. tanév első napján is lehetősége lesz. Ám a beiratkozás rögzítésére ebben az esetben is szükség van a fenti időhatárok között.

Személyes beiratkozás: Lehetőséget biztosítunk személyes beiratkozásra is 2020. június 22-én 8 és 16 óra között, illetve 23-án 12 és 18 óra között.

Amennyiben ezzel a lehetőséggel kíván élni, kérjük hozza magával:

 gyermeke születési anyakönyvi kivonatát, lakcím kártyáját, TAJ számát,  a tanuló bizonyítványát,

A tanuló diákigazolvány igénylésére vonatkozó igényét (a Nemzeti Egységes Kártyarendszer Adatlapot is beleértve) az igénylési cím megjelölésével a beiratkozást követően a nyári szünetben szerdai napokon is benyújthatja iskolánkhoz.

Kérjük azoknak a tanulóknak a szüleit, akik eddig nem iskolánk tanulói voltak, hogy szíveskedjenek nyilatkozni arról, hogy gyermekük számára felekezeti hittant (a felekezet megjelölésével) vagy erkölcstant választanak a következő tanévre!

Kérjük, amennyiben a fentiekkel kapcsolatban bármilyen kérdése, problémája merülne fel, azt jelezze a titkarsag@nlg.httpf.hu címen vagy a 62/533-137-es telefonszámon!

Köszönjük együttműködését!

2020.06.13. - Gimnáziumi ballagás

2020.06.11. - Leérettségiztek végzőseink

2020.06.12. - Rendhagyó egészség- és sportnap

2020.06.12-én pénteken rendhagyó módon próbáltuk meg felhívni a tanulóink figyelmét az egészség fontosságára. Az idei kihívás a mozgásra és a táplálkozásra fókuszált. A meghirdetett feladatok között szerepelt, hogy ki-ki tehetsége, kedve szerint aznap ússzon, fusson, kerékpározzon, sétáljon, túrázzon, lovagoljon. Nagy örömömre szolgált, hogy sokan csatlakoztak ehhez a felhíváshoz, kiemelném a 6.a osztályt, akik összesítve 204.3 km-t teljesítettek! Egyénileg Utasi Zsombor, 8.a osztályos diákunk  kimagasló eredménye kerékpárral 110.89 km!  Gratulálok! De kijár a dicséret mindenki másnak is, aki aznap valamilyen formában  sportolt, mozgott!
Második feladatként a gyerekeknek egészséges ételt kellett készíteni, és azok fotóját beküldeni!

Minden aktív résztvevőnek köszönöm, hogy az idei tanév végén sem feledkeztünk meg az egészségünkről!
Nagyon jó pihenést, kikapcsolódást, élményeket kívánok a nyári szünetre!

sz: Patócs Judit védőnő

Időspirál online levelezőverseny

Májusban az Időspirál Élményközpont online levelezőversenyt hirdetett, melyen a Németh László Gimnázium több tanulója eredményesen szerepelt. Gratulálunk: 

Általános iskolai kategóriában:

3. helyezett: Chudák Enikő Katalin, Németh László Gimnázium és Általános Iskola

Középiskolás kategóriában:

1. helyezett: Molnár Réka, Németh László Gimnázium és Általános Iskola

2. helyezett: Szántó Milán, Németh László Gimnázium és Általános Iskola

3. helyezett: Erdei Dominik, Németh László Gimnázium és Általános Iskola

További részletek!

Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság Megyei Balesetmegelőzési Bizottságának tájékoztatója

A Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság Megyei Balesetmegelőzési Bizottságának 2020/4. számú Hírlevele a mellékletben olvasható!

2020. 05. 24. * A 4. b osztályosok sikere

A Németh László Gimnázium, Általános Iskola 4.b osztályából egy csapat nevezett a Mathias Corvinus Collegium Fiatal Tehetség Programja által szervezett III. MCC FIT Kaland Országos Tehetségversenyre. 

„Az idei megmérettetés tematikája egy klímavédelmi akcióterv megalkotása volt a Föld megmentésére. A projekt összetettsége nem bátortalanította el a vállalkozó kedvű negyedikeseket, és közel 140 csapat jelentkezett az ország számos pontjáról, sőt, Erdélyből és Kárpátaljáról is. 

A verseny első fele minden évben online platformon zajlik, így a FIT Kaland első fordulója szerencsére zavartalanul lezajlott, éppen a vírus miatti korlátozások bevezetésének kezdetén. A verseny további menetét és a lehetőségeket felülvizsgálva végül online formában valósult meg az országos döntő is, hét csapat részvételével. A rendhagyó körülmények ellenére színvonalas csapatmunka zajlott, a negyedikesek bizonyították, hogy az életkorukból fakadóan még az oly távolinak tűnő területek, mint a kémia vagy a filmkészítés sem jelentenek kihívást.”

A kecskeméti régióban versenyző csapatok közül az I. helyezést értük el, így bejutottunk az országos döntőbe, ahol II. helyezéssel zártunk.

 A csapat tagjai: Grochulski Hanna, Molnár Csongor és Versegi Attila. Felkészítő: Vas Mariann

Itt megtekinthető a csapat egyik munkája

Beiratkozás rendje a 2020/21.tanévre első évfolyamon

Kedves Szülők, „végzős” Ovisok!

A 2020/2021. tanévre történő iskolai beiratkozás rendjéről szóló 7/2020. sz. miniszteri határozat alapján az alábbiakról kívánjuk tájékoztatni:

Gyermekük jelentkezése, felvéletele és beiratkozása az alábbi eljárás alapján történik:

A. Azokat a gyermekeket, akik iskolánk beiratkozási körzetében élnek, és április 28-ig nem kapunk értesítést arról, hogy más, körzettel nem rendelkező iskola felvette vagy más, körzettel rendelkező iskola fel kívánja venni, hivatalból felvesszük, és erről írásban értesítjük a gyermeket nevelő szülőt. A beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására a 2020/2021. tanév első napján kerül majd sor.
Azt, hogy a gyermekük iskolánk beiskolázási körzetébe tartozik-e a következő linken, illetve a mellékelt táblázatban ellenőrizhetik: https://kir.hu/korzet.


B. Azokat a gyermekeket, akik nem iskolánk beiskolázási körzetében élnek -- a férőhelyek függvényében – az elmúlt évek tapasztalatai alapján nagy valószínűséggel fel tudjuk venni. A szülőnek azonban ebben az esetben ilyen irányú szándékát legkésőbb május 15-ig jeleznie kell vagy e-mailben a titkarsag@nlg.httpf.hu címen vagy telefonon a +36 62 533137, illetve a +36 30 7498763 számokon munkanapokon 8-16 óra között, illetve -- a felület megnyitását követően -- az e-Kréta tanügyigazgatási programban. Szándékuk bejelentésekor az alábbi adatokat kell megadniuk:

a gyermek neve: , születési helye, ideje: , az édesanyja neve:
az a lakcím, ahol életvitelszerűen élnek (ha ez nem a lakcímkártyán szereplő cím, a későbbiekben az életvitelszerű ott tartózkodásról írásban nyilatkozni kell!):
az óvoda, ahová a gyermek jár:, a lakóhely szerinti körzeti iskolájának a neve:
a szülő elérhetősége: telefon, e-mail:

C. Az iskolai beiratkozás folyamata

Tekintettel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletre, az általános iskolai beiratkozás folyamata a 2020/2021. tanítási évre vonatkozóan az emberi erőforrások minisztere 7/2020. (III. 25.) EMMI határozata alapján történik.

A beiratkozás szakaszai:

A beiratkozás két szakaszban történik:

1) A beiratkozás első szakaszában 2020. április 6. 0:00 óra és 2020. április 24. 24:00 óra között azok a szülők/törvényes képviselők adhatják le beiratkozási kérelmeiket, akik

 • nem állami fenntartású általános iskolába, vagy
 • állami fenntartású, de körzettel nem rendelkező általános iskolába kívánják gyermeküket beíratni.

A körzetes iskolák listáját a https://kir.hu/KIR2_KORZET_3h/Pub/Index oldalon találhatja meg.

2) A beiratkozás második szakaszában 2020. április 28. 0:00 óra és 2020. május 15. 24:00 óra között azok a szülők/törvényes képviselők végezhetik el a beiratkozással kapcsolatosügyintézésüket, akik gyermeküket:

 • a gyermek lakóhelye/életvitelszerű tartózkodási helye szerinti körzetes általános iskolába [1] kívánják beíratni.
 • olyan körzettel rendelkező általános iskolába kívánják beíratni, amely nem a gyermek lakóhelye/életvitelszerű tartózkodási helye szerinti körzetes általános iskola [2].

Felhívjuk a figyelmet, hogy iskolánk esetében a második szakaszban van lehetőség a beiratkozás folyamatának ügyintézésére.

C.1. Amennyiben gyermekét a lakóhelye szerinti körzeti általános iskolába szeretné beíratni, akkor az intézmény felé csak a szándékmegerősítése szükséges, ebben az esetben a beiratkozás automatikusan megtörténik. Amennyiben másik intézményt választanak, akkor kell benyújtani jelentkezési kérelmet a kiválasztott iskolába.

Minden olyan tanuló 2020. április 28-án automatikusan felvételre kerül a lakóhelye, tartózkodási helye szerinti körzetes általános iskolába, aki nem nyert felvételt az első szakaszban, illetve nem adta be a jelentkezését más általános iskolába. Ebben a szakaszban szükséges megerősíteni azon gyermekek jelentkezését, akiket a szülők/törvényes képviselők a lakóhely szerinti körzetes általános iskolába szeretnének beíratni. Tájékoztatásul jelezzük, hogy a gyermek automatikus felvételére a lakóhelye alapján körzetes általános iskolában kerül sor [az emberi erőforrások minisztere 7/2020. (III. 25.) EMMI határozata 2. d) pontja szerint].

Az online felületen a gyermekek körzetes iskolába való beíratási szándékának megerősítése úgy történik, hogy a gyermek azonosításához szükséges adatok megadása után megjelölik az intézményt.

C.2. Amennyiben Ön a lakóhelyétől, tartózkodási helyétől eltérő körzetes általános iskolába kívánja beíratni a gyermekét, kérem, hogy 2020. május 15-én 16 óráig vegye fel a kapcsolatot iskolánkkal.

A veszélyhelyzetre való tekintettel kérjük, hogy gyermeke általános iskolai beíratását lehetőség szerint online módon intézze a KRÉTA rendszer e-Ügyintézési felületén keresztül, amelyet a https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap elérhetőségen talál meg. 

C.3. A beiratkozáshoz kapcsolódóan az alábbi dokumentumokra van szükség:

 • A gyermek személyazonosságát igazoló hatósági igazolvány
 • A gyermek nevére kiállított TAJ kártya
 • A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány
 • Nyilatkozat az életvitelszerű ott lakásról
 • Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan

Online jelentkezés esetén a felületre fel lehet tölteni a dokumentumok másolatát, személyes megjelenés esetén pedig kérjük bemutatni, illetve átadni az intézményi ügyintézőnek.

A 7/2020. (III. 25.) EMMI határozat alapján az online beiratkozás esetén az eredeti iratok bemutatására a 2020/2021. tanév első napján kerül sor.

Az életvitelszerű ott lakásra és a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozó nyilatkozatokat elektronikus beiratkozás esetén a KRÉTA e-Ügyintézés felületén - az adatok megadását követően - az „Előnézet” ikonra kattintva tudja letölteni és aláírást követően fel tudja tölteni a rendszerbe. Személyes megjelenéssel történő beiratkozás esetén a formanyomtatványokat az intézmény biztosítja.

A dokumentumok megléte alapvetően fontos, ám a jelenlegi helyzetre tekintettel elegendő, ha bemutatásuk csak a 2020/2021-es tanév első napján történik meg

Amennyiben az elektronikus úton történő beiratkozás az Ön számára nem megoldható, a köznevelési intézmények lehetőséget biztosítanak a személyes ügyintézésre is. Tájékoztatjuk, hogy személyes megjelenéssel történő beiratkozás esetén a járványügyi helyzettel összefüggésben bevezetett fokozott óvintézkedésekkel kell számolni.

Iskolánkban a jelentkezések személyes benyújtására – előzetes időpontegyeztetést követően –

április 28-tól május 15-ig naponta 8-16 óráig lesz lehetőség

Felhívjuk figyelmét, hogy csak egyetlen általános iskolába kérheti gyermeke felvételét.

Tisztelettel: Árva László (igazgató)

[1] Felhívom figyelmét, hogy a hatályos jogszabályok [a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (6) bekezdése alkalmazásában a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 22. § (6)bekezdése] alapján életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a tanulónak a kötelező felvételt biztosító iskola körzetében van a lakóhelye, ennek hiányában a tartózkodási helye.

[2] Felhívom figyelmét, hogy a hatályos jogszabályok [a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (6) bekezdése alkalmazásában a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 22. § (6)bekezdése] alapján életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a tanulónak a kötelező felvételt biztosító iskola körzetében van a lakóhelye, ennek hiányában a tartózkodási helye.

A végső felvételről az iskola legkésőbb május 21-ig értesíti a szülőt. Amennyiben helyhiány miatt a gyermek felvételére mégsem lenne lehetőség, a kötelező felvételt biztosító iskola fel fogja venni.

Öröm és megtiszteltetés számunkra, ha iskolánkat választják

2020.05 - Érettségi - információk

A 119/2020. (IV. 16.) Korm. rendelet szerint 2020. április 21-én, éjfélig lehet benyújtani az érettségi vizsgajelentkezés módosítására vonatkozó kérelmet a vizsgajelentkezést fogadó intézményhez

A kérelemben az alábbiak kezdeményezhetők:

 • a jelentkezés törlése
 • a jelentkezés szintjének módosítása emelt szintről középszintre
 • kizárólag idegen nyelv esetében a jelentkezés szintjének módosítása középszintről emelt szintre

A kérelem innen letölthető!

Oldalak