Jelenlegi hely

Címlap

Hírarchívum 2020

2020.08.30. - Óvintézkedések iskolánkban

Tisztelt Szülők! Kedves Diákok!

A 2020/2021. tanévet ismételten iskolai környezetben kezdhetjük, azonban a Covid-19-vírus miatt kialakult helyzetben mindannyiunk közös érdeke, hogy minden tőlünk telhető intézkedést megtegyünk az egészséges környezet fenntartása érdekében, amellyel kapcsolatban a mellékletben található tájékoztatást nyújtjuk.

Mindenkinek hálásan köszönjük a gyermekek, tanulók, és az intézmény alkalmazotti közössége egészségének védelme érdekében nyújtott együttműködését.

2020.08.17. - Ebédrendelés

Tisztelt Szülők és Diákok!

Kérjük ne feledkezzenek meg az étkezés megrendeléséről, amelyet a következő elérhetőségeken tudnak megtenni.

Megyeriné Varju Gabriella (Hódmezővásárhelyi Működtető és Szolgáltató Nonprofit Zrt. Közétkeztetési Részleg)
Email: ugyfelszolgalat@hmszzrt.hu
Web: http://kozetkeztetes.hmszzrt.hu
Tel.: 30/749 8756

2020.08.24-27. - Tankönyvosztás - 2020/2021.tanév

Nyári titkársági ügyelet

A nyári szünetben szerdánként van ügyelet 9-13 óra között az iskola titkárságán.

2020.06.28. - Elhunyt Dr. Lakatosné Dr. Németh Ágnes

2020. június 28-án elhunyt Dr. Lakatosné Dr. Németh Ágnes, Németh László leánya.

Németh Ágnes iskolánk barátja és támogatója volt, neki köszönhető, hogy 2001-ben felvehettük Németh László nevét. Emlékét megőrizzük!


Tankönyvellátás 2020/2021. tanévre

Tisztelt Szülő/Gondviselő!

A tankönyvosztás előreláthatólag 2020. augusztus 24-28. között lesz. A pontosabb időpontokat osztályonként későbbi időpontban tesszük közzé a weblapunkon.

A 2020/2021-es tanévtől a köznevelés nappali rendszerű alap- és középfokú oktatásban résztvevő minden tanulója térítésmentes tankönyvellátásban részesül a 1092/2019. (III. 8.) Korm. határozat alapján. 
Az iskola a térítésmentes tankönyvellátást tankönyvrendeléssel és könyvtári állományból kölcsönzés útján biztosítja.
Az államilag ingyenes tankönyvek tartós tankönyvként az iskolai könyvtár állományába kerülnek, és azokat az utolsó tanítási napon a tanulók kötelesek visszaszolgáltatni az iskola könyvtárának. Ez alól kivételt képeznek a munkafüzetek és a munkatankönyvek.
A könyvek megvásárlására az iskolán keresztül nincs lehetőség.

1-5. évfolyamok tankönyvlistái itt megtekinthetők

6-8. évfolyamok tankönyvlistái itt megtekinthetők

9-12. évfolyamok tankönyvlistái itt megtekinthetők

Információk leendő első osztályosainknak

A 2020/2021. tanév első osztályinak a névsora a következő linkeken megtekinthetők:

1.A osztály (osztályfőnök: Donnákné Budai Ildikó)

1.B osztály (osztályfőnök: Vas Mariann)

1.C osztály (osztályfőnök: Tóth Zsuzsanna)

Az első osztályosok felszerelése itt megtekinthető

Az első szülői értekezletre 2020.augusztus 25-én 16 órakor kerül sor.

2020.05.25. - Az iskolánk júniusi működése

Az iskolák júniusi működését szabályozó 220/2020. (V. 22.) Kormányrendelet szerint

  1. „Az iskolák június 2. és június 15. között továbbra is tantermen kívüli, digitális munkarend szerint működnek azzal, hogy a tantermen kívüli, digitális munkarend tapasztalatai alapján egyéni vagy kiscsoportos foglalkozás szervezhető a tanulók felzárkóztatása céljából.”
  2. Amennyiben a szaktanár, illetve a tanító szükségesnek ítéli meg, az osztályfőnök a Kréta-rendszerből küldött személyes üzenetben kezdeményezni fogja, hogy gyermeke ilyen foglalkozáson vegyen részt, annak időpontját is meg fogja jelölni.
  3. „2020. június 2. és június 26. között minden általános és középfokú iskola megszervezi a tanulók felügyeletét. A felügyelet keretében napközi, szakkör, sportfoglalkozás, egyéni vagy csoportos felzárkóztató foglalkozás, fejlesztőfoglalkozás, egyéni vagy csoportos tehetségfejlesztő foglalkozás tartható.”
  4. Az általános iskolások számára eddig is folyamatosan biztosítottuk a tanulók felügyeletét. Június 2-tól ezt a gimnáziumi tanulók számára is biztosítani fogjuk igény szerint.
    Kérjük a felügyeletre vonatkozó igényüket (mely napokon hány órától hány óráig igényelnek felügyeletet) a titkarsag@nlg.httpf.hu címen vagy a 62/533-137-es telefonszámon jelezzék!
  5. „Ha a tanuló a lakóhelyétől eltérő településen jár iskolába, és a saját intézményében nem tud tanulófelügyeletben részt venni, felügyeletének ellátását a lakóhelye szerinti településen működő iskola nem tagadhatja meg.”
  6. „Az iskolákban június 26-áig az intézményi gyermekétkeztetést a tanítási év szabályai szerint kell biztosítani. A felügyeletet igénybe nem vevő tanulók számára a szünidei gyermekétkeztetést a tanítási szünetre vonatkozó szabályok szerint kell biztosítani.”Az erre vonatkozó igényüket kérjük a Hódmenza Kht. felé jelezzék! (elérhetősége: 30/749-8756  Megyeriné Varjú Gabriella)

Kérjük felmerülő kérdéseiket a fenti elérhetőségeken jelezzék!
Üdvözlettel: Árva László (igazgató)

2020.06.19. - 8.osztályosok ballagása

Oldalak