Jelenlegi hely

Címlap

Hírarchívum 2020

2020.03.16. - Digitális munkarend

Tisztelt Szülők!

Az alábbiakban összefoglaljuk Önöknek a tantermen kívüli digitális munkarenddel kapcsolatos általunk is ismert információkat, amelyek a Kormány 1102/2020. (III. 14.) számú határozatából. illetve az iskolákhoz eljuttatott államtitkári tájékoztatóból származnak. E rendszer kialakítása folyamatban van, a hiteles új információkról weblapunkon, illetve a Kréta-rendszeren keresztül folyamatosan tájékoztatni fogjuk Önöket. Kérjük, kövessék azt figyelemmel! 

Kormányhatározat:

a) 2020. március 16. napjától az iskolákban a nevelés-oktatás tantermen kívüli, digitális munkarendben kerül megszervezésre;
b) a digitális munkarend olyan módon kerül meghatározásra, hogy annak keretében
ba) a tananyag kijelölése, a tanulási folyamat ellenőrzése és támogatása a pedagógusok és a tanulókonline vagy más, személyes találkozást nem igénylő kapcsolatában történik,bb) a tananyag tantermen kívüli, digitális munkarend keretében történő átadása alkalmas legyen a tanuló tanulmányi követelményeinek teljesítésére;c) a b) alpontban foglaltak végrehajtása érdekében sor kerül módszertani ajánlás kiadására;

Államtitkári tájékoztató:

-Ez nem rendkívüli szünetet jelent, hanem az oktatás módjának megváltoztatást, amelynek keretében továbbra is biztosítani kell a tanulók számára a tanulás lehetőségét.
-Az új munkarend értelmében a tanulóknak tilos a köznevelési intézmények oktatási célú látogatása. 
-A tantermen kívüli, digitális munkarend időtartama alatt a tanulók lehetőség szerint kerüljék a nagyobb csoportos találkozásokat, közös programokat. Felügyeletüket a szülők, családok, szomszédok bevonásával, kis csoportokban célszerű megszervezni. A gyermekek felügyeletét nem javasolt a nagyszülőkre bízni, hiszen ők a legveszélyeztettebbek.

Kormányhatározat:

d) 2020. március 16. napjától a szülők igényei alapján, indokolt esetben a nemzeti köznevelésről szóló törvény hatálya alá tartozó iskolák esetében a területileg illetékes tankerületi központ munkanapokon megszervezi a gyermekek, tanulók napközbeni kiscsoportos felügyeletét;

Államtitkári tájékoztató:

A gyermekétkeztetés biztosítása az adott településen önkormányzati feladat. A főzésre jelenleg is használt konyhák továbbra is rendelkezésre állnak, a gyermekek étkeztetése azonban nem történhet az oktatási-nevelési épületekben. Ezért azon gyermekek számára, akiknél ez indokolt, helyben, optimális módon kell biztosítani az étkezés lehetőségét (például kiszállítással). Ennek biztosítása érdekében javasoljuk, hogy az intézményvezető és a fenntartó egyeztessen a feladat ellátásáért felelős települési önkormányzattal.

Abban az esetben, ha a koronavírus-járvány miatti veszélyhelyzet huzamosabban fennmarad, az érettségi vizsgákkal kapcsolatban további részletes tájékoztatást adunk ki. Jelenleg úgy véljük, az erre történő felkészítés ebben a munkarendben is eredményes lehet.

Az indokolt napközbeni felügyelet megszervezéséről természetesen már a holnapi naptól a tankerület koordinálásával gondoskodunk!

Az étkeztetéssel kapcsolatos információkkal kapcsolatban a Hód-Menza Nonprofit Kft-az illetékes. Amint ezzel kapcsolatban tájékoztatást kapunk, azt megosztjuk Önökkel.


Tisztelt Szülők!

Előző tájékoztatónk kiegészítéseként tájékoztatjuk Önöket arról, hogy a napközbeni -- 8 és 17 óra közötti -- felügyelet lehetőségét csak azon szülők/törvényes képviselők számára tudjuk felajánlani, akiknek a munkája nélkülözhetetlen a járvánnyal kapcsolatos feladatok, valamint az egyéb közfeladatok és a közellátás biztosításához. Egyben felhívjuk a tisztelt szülők figyelmét arra is, hogy kiscsoportos felügyelet esetében is magasabb a fertőzésveszély, mint ha otthon lenne a gyermek.

Mindezek figyelembe vételével kérjük jelezzék számunkra legkésőbb 2020. március 16-án 10 óráig, ha a szülők/törvényes képviselők nem tudják biztosítani a napközbeni – 8-17 óra közötti – felügyeletet, és emiatt kérik ennek megszervezését. 

Kérjük, jelezzék azt is, hogy mely napokon hány órától hány óráig tartják ezt szükségesnek!

Elérhetőségeink: titkarsag@nlg.httpf.hu (folyamatosan) +36 62 533137 (március 16-án 7 óra 30-tól)

 Köszönjük együttműködésüket!

2020.03.14. - A Németh László Gimnázium tanulmányi területeinek felvételi jegyzéke

Mit lehet megtudni a felvételi jegyzékekből?
Megtudhatják a jelentkezők eredményeit. A táblázatokban a tagozatra jelentkező összes jelentkező fel van tüntetve.

Mit nem lehet megtudni a felvételi jegyzékekből?
Nem lehet megtudni azt közvetlenül, hogy a tanuló felvételt nyert-e az adott tagozatra! Az itt közölt listák alapján ugyanis a Győri Felvételi Központ rangsorol: az iskola által közölt keretszámoknak megfelelően a lista elejéről indulva kihúzza azon vizsgázók nevét, akik nem a Németh László Gimnáziumot vagy nem az adott tagozatot, képzési területet jelölték meg első helyen, és az általuk elsőnek megjelölt iskolába vagy tagozatra felvételt nyernek.
Így akár elképzelhető, hogy olyan tanulói felvételt nyer, aki a lista végén található, de az előtte lévők közül többen más iskolát vagy „tagozatot” jelöltek meg első helyen.
A középiskolák (így a mi iskolánk sem) tudják, hogy a tanuló hányadik helyen jelölte meg őket, így a felvételről szóló döntésüknél ezt nem tudják figyelembe venni.
Ha pontszámai alapján egy tanulót több helyre (iskolába, „tagozatra”) felvételre jelölik meg, a Felvételi Központ abba az iskolába, „tagozatra” véglegesíti a felvételét, amely a tanulói adatlapon előrébb szerepelt.
Tehát pl. ha egy tanuló pontszáma miatt az első helyen megjelölt iskolába vagy „tagozatra” nem nyer felvételt, de pontszáma a második, harmadik, negyedik stb. helyen megjelölt iskolában vagy „tagozaton” elegendő, akkor mindenképpen a másodikra fogják felvenni, akkor is, ha azt a felvételi adatlapon nem első helyen jelölték meg, mert a tanulói adatlapon szereplő sorrendről a középiskoláknak nincs tudomásuk.

Az alábbi listákat többszörösen is ellenőriztük, de amennyiben valamilyen hibát vesznek benne észre adataikban (név, tagozatválasztás, stb.) kérjük, feltétlenül értesítsék a gimnáziumot!

Felhívjuk a tisztelt szülők figyelmét, hogy a felvételi jegyzék ismeretében március 19. és 20. között lehetőségük van a tanulói adatlap módosítására abban az általános iskolában, ahol a jelentkezési lapot benyújtották.
A módosítás során – az iskolánkkal való egyeztetést követően! -- az alábbiakra van lehetőség:
- új tanulmányi terület felvétele,
- a tanulmányi területek eredetileg beírt sorrendjének módosítása.
Új középiskolát már nem lehet a módosító adatlapon feltüntetni.
Hangsúlyozottan szeretnénk felhívni a négyévfolyamos gimnáziumi képzésre jelentkezők (1410) figyelmét, hogy – amennyiben iskolánkat jelölték meg első helyen, ám a tanuló nincs az első tíz tanuló között, és e miatt más iskolát szeretnének első helyre venni – a módosítási szándékukról előzetesen egyeztessünk a +3662533137-es telefonszámon vagy a titkarsag@nlg.httpf.hu címen! Ugyanis a felvételre annak a tanulónak is jó esélye lehet, aki a sorrendben nincs az első tíz között!!

Amennyiben módosítási szándékuk van, kérjük, azt jelezzék a (62) 533-137-es telefonon vagy a titkarsag@nlg.httpf.hu e-mail címen.
A középiskolával való egyeztetés tényét fel kell tüntetnünk a tanuló jelentkezési lapjára.
Az osztályok tervezett létszáma:
7. Nyelvi előkészítő osztály (1710-1720-1730. kódszámú tanulmányi területek): 35 tanuló
7. B osztály (1610. kódszámú tanulmányi terület): 35 tanuló
9. B (1410. kódszámú tanulmányi terület): felvehető 8 tanuló
9. AJKP osztály (50. kódszámú tanulmányi terület): 20 tanuló

A 1410. kódszámú emelt szintű természettudományi osztály felvételi jegyzéke 2020.

A 1610. kódszámú emelt szintű természettudományi osztály felvételi jegyzéke 2020.

A 1710. kódszámú emelt szintű angol – matematika csoport felvételi jegyzéke 2020.

A 1720. kódszámú emelt szintű német – matematika csoport felvételi jegyzéke 2020.

A 1730. kódszámú emelt szintű francia – matematika csoport felvételi jegyzéke 2020.

A 1050. kódszámú Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi Programja 2020.

2020.03.13. - Március 15-re emlékezünk

Idén a teljes ötödik évfolyam bevonásával készült a Németh László Gimnázium, Általános Iskola a nemzeti ünnepre.

A hagyományos március 15-i műsort az 5.a, 5.b és 5.c osztályosok vitték színre magyar szakos osztályfőnökeik felkészítésével: Borbásné Sajti Emese, Csókay Miklósné és Kókay Erika.

A járványügyi helyzet miatt idén az osztályok felvételről tekintették meg a színes, szavalatokban és zenei betétekben gazdag megemlékezést.

Koronavírus tájékoztató

2020.03.16-18. - Bemutatóórák az alsó tagozaton - ELMARAD

Kedves Szülők és Leendő Első Osztályosok!

Az alsó tagozaton (2020.03.16-18.) a nyílt órák elmaradnak, lehetőség szerint a beíratkozás előtt pótolni fogjuk.

Beiratkozás:

2020.04.23. (csütörtök) 08.00-19.00 óra

2020.04.24. (péntek) 08.00-19.00 óra


A csongrád Megyei Kormányhivatal Hódmezővásárhelyi Járási Hivatalának Közleménye

A felvételi körzetünk itt megtekinthető

Tájékoztatás a koronavírussal kapcsolatos intézkedésekről

Tisztelt Szülők!

Ezúton szeretnénk tájékoztatni a kialakult koronavírus helyzettel összefüggő legfontosabb iskolai megelőző intézkedésekről, és szeretnénk kérni segítő együttműködésüket:
Iskolánkban kiemelt figyelmet fordítunk a szükséges fertőtlenítés és takarítás rendszeres elvégeztetésére. Gondoskodunk arról, hogy kézmosószer és kézfertőtlenítő szer minden mosdóban folyamatosan biztosított legyen, illetve lehetőség szerint a közösségi terekben is legyen kézfertőtlenítő szer.
A megelőzésről és a helyes kézmosásról szóló videókat a https://koronavirus.gov.hu/megelozes rendszeresen levetítjük minden osztályban. A kézmosás lehetőségét biztosítjuk a tanulók számára, de fontos, hogy erre Önök is hívják fel gyermekeik figyelmét.

Tisztelettel kérjük, hogy azok, akik bármilyen módon kapcsolatba kerülhettek fertőzött személlyel itthon vagy külföldi tartózkodásuk során, maradjanak otthon és haladéktalanul hívják fel telefonon a háziorvosukat, és kövessék az ő utasításait, ezen kívül más teendőjük nincs.
Az iskolai távolmaradás ebben az esetben igazolt, e miatt a tanulónak a tanév végén nem kell osztályozó vizsgát tennie.
Szeretnénk felhívni a figyelmüket arra, hogy csak a hivatalos kormányzati tájékoztató oldalon (https://koronavirus.gov.hu) szereplő információkat vegyék figyelembe.

Együttműködésüket köszönjük!
Árva László (igazgató)

2020.03.06. - Siker a Kazinczy versenyen

2020. március 6-án rendezték a Kazinczy „Szép Magyar Beszéd” verseny megyei döntőjét. Itt Szlivka Dóra 12.A osztályos tanuló a tavalyi III. helyezése után idén még jobban teljesített, ugyanis I. helyezést ért el!

Így ő képviselheti majd Csongrád megyét az országos versenyen, Győrben. Dóra felkészítő tanára: Ujj Alexandra.

Gratulálunk a szép eredményhez!

2020.02.27. - Országos Kémiaversenyek döntőjében Lemaitre Lucien

Országos Kémiaversenyek döntőjében Lemaitre Lucien 10. A osztályos  tanulónk:

Az Irinyi János Országos Középiskolai Kémiaverseny megyei fordulóján elért 1. helyezésével bejutott az országos döntőbe.

A Budapesten megrendezett Oláh György Országos Középiskolai Kémiaverseny döntőjében 3. helyezést ért el.

Gratulálunk eredményeihez és további sikert kívánunk az országos döntőben!

2020.03.04. - NLTÖK „A rádiózás alapismereteitől a műhold kommunikációig„

2020. március 4-én NLTÖK – előadás keretében hallgattuk meg Hegyi Lóránd, a Hódmezővásárhelyi Rádióklub elnökének rendkívül érdekes előadását „A rádiózás alapismereteitől a műhold kommunikációig„ – címmel. A rendezvényen több amatőr rádióssal is sikerült felvenni a kapcsolatot, pl. Indiából is kaptunk üzenetet, sőt morse jelekkel is üzenetet váltottunk távoli vidékekről.

Vetélkedő a kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja alkalmából

A kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja alkalmából rendezett vetélkedőt a megyei középfokú oktatási intézményekben tanuló, 14-19 év közötti diákok számára a Csongrád Megyei Kormányhivatal, a Csongrád Megyei Önkormányzat és a Magyar Nemzeti Levéltár Csongrád Megyei Levéltára. A helytörténetet középpontba helyező vetélkedő célja, hogy a fiatal korosztály jobban megismerje lakhelyének, megyéjének 1944 és 1989 közötti múltját.
A kétfordulós versenyen első helyezést ért el az NLG csapata: Bíró Ivett, Füzesi Anikó, Szabó Nikolett , Gálfi Botond ( 11.A), felkészítő tanár: Pengőné Cseh Ildikó
A verseny győzteseiként egy budapesti kiránduláson vehetnek részt, a Terror Háza Múzeumba, a 301-es parcellába és az Országgyűlési Múzeumba látogathatnak el

Oldalak