Jelenlegi hely

Címlap

Az iskolai közösségi szolgálat a Németh László Gimnázium és Általános Iskolában

A jelentkezési lap itt letölthető!!!

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 6. § (4) bekezdése rendelkezik arról, hogy az érettségi bizonyítvány kiadásának feltétele 50 óra közösségi szolgálat teljesítése. Ennek igazolását először a 2016. január 1-je után megkezdett érettségi vizsga esetében kell megkövetelni. {97. § (2)}

A közösségi szolgálat az iskola dokumentumaiban rögzített módon kötelező, anyagi érdektől független, a tanuló helyi közösségének javát szolgáló tevékenység.

Az iskolai közösségi szolgálat keretében a következő jellegű tevékenységek végezhetők:

 • Egészségügyi (minden esetben mentort kell biztosítani)
 • szociális és jótékonysági (szükség esetén mentort kell biztosítani)
 • oktatási
 • kulturális, közösségi
 • környezet – és természetvédelmi
 • katasztrófavédelmi
 • sport- és szabadidős tevékenységek (óvodás korú, sajátos nevelési igényű gyermekekkel, tanulókkal, idős emberekkel közösen)

Az  50 órás közösségi szolgálat elvégzésének feltételei:

 • A középiskola 9-11. évfolyamán, lehetőség szerint arányosan elosztva, amelytől indokolt esetben a szülő kérésére el lehet térni.
 • A közösségi szolgálatot az adott tanuló estében koordináló pedagógus az 50 órán belül (szükség szerint a mentorral közösen) legfeljebb 5 órás felkészítő, majd legfeljebb 5 órás záró foglalkozást tart.
 • Egy órán 60 perc közösségi szolgálat értendő. A helyszínre utazás és a hazautazás ideje nem számítható bele a teljesítésbe.
 • A közösségi szolgálat alkalmanként legalább 1, legfeljebb 3 ill. 4,5 órás időkeretben végezhető.
 • Az iskolai közösségi szolgálat közvetlen hozzátartozónál, rokonnál csak közvetítő szervezeten keresztül valósulhat meg.
 • Vidéki diákok tevékenysége: lehetőség van arra, hogy a tanuló eldöntse, hol látja el a feladatot. Eltérő helyszínek esetén a szülőnek és a tanulónak aktívan részt kell venni a tevékenység megszervezésében.

Figyelembe kell venni, hogy         

·         18 éves kor alatt 14 óra pihenőidőt kell két nap között biztosítani,

·         16 éves kor alatt naponta 3, hetente 12 órát tevékenykedhet,

·         16-18 éves kor között napi 4 és fél, heti 18 órát tevékenykedhet a tanuló.

A tanulók egyénileg vagy csoportosan végezhetik a választott tevékenységet, célszerű a párok kialakítása 

A közösségi szolgálat dokumentálása:

 • A tanulónak közösségi szolgálati jelentkező lapot kell kitöltenie, amely tartalmazza a közösségi szolgálatra való jelentkezés tényét, a megvalósítás tervezett helyét és idejét, valamint a szülő egyetértő nyilatkozatát.
 • A közösségi szolgálat során a tanuló köteles naplót vezetni, amelyben rögzíti, hogy mikor, hol, milyen időkeretben és milyen tevékenységet folytatott.
 • Az osztálynaplóban és a törzslapon az osztályfőnöknek dokumentálnia kell a közösségi szolgálat teljesítését.
 • Az iskola a közösségi szolgálat teljesítéséről igazolást állít ki két példányban, amelyből egy példány a tanulónál, egy példány az intézménynél marad.
 • Az iskolán kívüli külső szervezet és közreműködő mentor bevonásakor az iskola és a felek együttműködéséről megállapodást kell kötni, amelynek tartalmaznia kell a megállapodást aláíró felek adatain és vállalt kötelezettségein a túl a foglalkozás időtartamát, a mentor nevét és feladatkörét.

Miért végezzenek diákjaink közösségi szolgálatot?

A közösségi szolgálat fejleszti a tanulók kommunikációs képességeit, szociális készségét és önismeretét, növeli önbizalmát. A közösségi munka során a diákoknak alakalma nyílik megismerkedni többféle munkaterülettel, amely segíti a pályaorientációt.

Egyéb tudnivalók 

 • Jelentkezési határidő (a tevékenység és intézmény kiválasztása után) a mindenkori tanév szeptember 15. napja.
 • Jelentkezési lapot az osztályfőnöktől kell kérni, és a kitöltött lapot is neki kell leadni.
 • Minden szervezet, fogadó intézmény tart egy felkészítő órát a közösségi szolgálati tevékenység megkezdése előtt. Ezen az órán a részvétel kötelező!
 • A felkészítő órák helyéről és időpontjáról tájékozódhattok az iskolai közösségi szolgálat hirdetőtábláján, a porta mellett.