Jelenlegi hely

Címlap

A tanév helyi programja 2016/2017.

Németh László Gimnázium, Általános Iskola

 

határidő

Program

felelős

ellenőrzi

Szeptember 1.

Első tanítási nap –

-          első négy óra osztályfőnöki:

-          a tanév megnyitása, ennek keretében:

-          házirend ismertetése (különös tekintettel a hajviseletre, a testékszerekre és a ruhászkodásra)-jegyzőkönyv felvétele

-          tûzvédelmi és balesetvédelmi oktatás-jegyzőköny felvétele

-          első testnevelés, számítástechnika és technika órákon balesetvédelmi oktatás -jegyzőkönyv felvétele

hatodik - hetedik tanítási óra elmarad

osztályfőnökök, illetve a szaktanárok

igazgatóhelyettesek

Szeptember

Erdei tábor a 7. évfolyam számára

7. osztályfőnökök

 

Szeptember 5.

A Diákok Őszi Tárlata pályázat meghirdetése

Lévai Anikó – Zoltai Attila

Kelemen-Fehér Tímea

Szeptember 5.

Jelentkezés őszi érettségi vizsgára

10-12. évfolyam osztályfőnökei

Seres Imre

szeptember 7. (szerda)

17.00: a szülői szervezet választmányának ülése 17.30 szülői értekezlet

Osztályfőnökök

Seres Imre

 

 

 

 

Szeptember 8.

Tankönyvrendelés módosítása

tankönyvfelelősök

Seres Imre

szeptember 10.

11-12. osztályos fakultációk megszervezése foglalkozási naplók és foglalkozási tervek elkészítése

tantárgyfelosztás szerinti pedagógusok

Seres Imre

Szeptember 10.

Továbbtanulási kimutatások elkészítése – nyolcadik, illetve 12. évfolyam

Osztályfőnökök

Kelemen-Fehér Tímea – Seres Imre

szeptember 12.

 

tanügyi dokumentumok elkészítése: törzslap aktualizálása, illetve felvétele, egyéb foglalkozások naplóinak kitöltése

osztályfőnökök, egyéb foglalkozások vezetői

Berger József

szeptember 25-ig jelentést készít az igazgatónak

Szeptember 12.

A tanulók tájékoztatása az Arany János Tehetséggondozó Programba, valamint a Hátrányos Helyzetű Tanulók

Arany János Kollégiumi Programjába történő jelentkezésről.

Nyolcadikos osztályfőnökök

Általános ig.h.

 

 

 

 

szeptember 19.

tanmenetek és egyéb foglalkozások munkaterveinek leadása

munkaközösségvezetők

igazgató

Szeptember 23.

jelentkezés az OKTV-re

Munkaközösség-vezetők

Seres Imre

Szeptember 23. - 29.

Ulmi diákok fogadása

Pillérné Gál Andrea, Dopsa Alexander

Kelemen-Fehér Tímea

Szeptember 30.

OKTV-jelentkezések továbbítása az OH-nak az ADAFOR program segítségével

Seres Imre

 Igazgató

Szeptember

Édes anyanyelvünk verseny

 

 

Szeptember 30.

a Diákok Őszi Tárlatának megnyitása

Dr. Borbáth Árpádné, Verseginé Hillay Erika, Győri Éva, Lévai Anikó, Zoltai Attila

Kelemen-Fehér Tímea

Az OKTV időpontjai

Melléklet

Seres Imre

 

Október

Pályaválasztási tanácsadás megszervezése a Nevelési Tanácsadó közreműködésével

Általános iskolai és középiskolai ig.h.

Általános ig.h.

Október 1.

A normatív kedvezményben részesülők státusmódosításának határideje a tankönyvellátásban

Tankönyvfelelős

Seres Imre

Október 6.

megemlékezés az aradi vértanúkról

Történelem és alsós munkaközösség

 Kelemen- Fehér Tímea

Október 6.

iskolai diákparlament

Surányi Csilla

Igazgató

Október 10.

Első osztályosok felmérése az írás és olvasás tanulása szempontjából DIFER

Alsós munkaközösség vezetői

Igazgató

Október 17.

Az őszi érettségi vizsgák kezdete

Seres Imre

Igazgató

Október 20.

A középfokú iskolák meghatározzák tanulmányi területeik belső kódjait és elektronikus formában (fokozott biztonságú elektronikus aláírással vagy papír alapú megerősítéssel) megküldik a Felvételi Központnak. A középfokú iskoláknak - ha szervez, a kollégiumoknak - felvételi tájékoztatóban kell nyilvánosságra hozniuk a felvételi eljárásuk rendjét, és a felvételi tájékoztatót közzé kell tenniük a köznevelés információs rendszerében.

Seres Imre

Igazgató

Október 20.

Az általános iskola szóban tájékoztatja a nyolcadikos tanulókat a felvételi eljárás rendjéről.

Kardosné Kecskeméti Katalin

Igazgató

Október 20.

Iskolai versmondó verseny általános iskolásoknak

Verseginé Hillay Erika

 

Október 15.

KIR-STAT adatszolgáltatás

Seres Imre

igazgató

Október 17-21.

A nemzeti emlékezet hete

Történelem munkaközösség-vezető

Kelemen-Fehér Tímea

Október 28.

A DIFER-vizsgálatra szoruló tanulók létszámának jelentése az Oktatási Hivatalnak

Kelemen-Fehér Tímea

Igazgató

Október 21. 4. óra

megemlékezés az 1956-os forradalomról

Történelem és magyar munkaközösség-vezető

 Kelemen-Fehér Tímea

November 2.- november 4.

Őszi szünet okt. 28. péntek – utolsó tanítási nap, november 7. hétfő, első tanítási nap

 

 

Október 31.

Az általános iskola tájékoztatja a nyolcadikos tanulókat a felvételi eljárás rendjéről.

Nyolcadikos osztályfőnökök

Kelemen-Fehér Tímea

Október 30.

A 2015. évi kompetenciamérések elemzése szerint

Munkaközösség-vezetők

Seres Imre

Október 31.

KIR adatszolgáltatás

Seres Imre

igazgató

November

Arany János Irodalmi Verseny

Verseginé Hillay Erika

Seres Imre

November

Simonyi Helyesírási Verseny

Verseginé Hillay Erika

Kelemen-Fehér Tímea

november 2. szerda

17.00: a szülői szervezet választmányának ülése 17.30 szülői értekezlet 18.00 fogadóóra

Osztályfőnökök

Seres Imre

november 4.

Aprók Őszi Tárlata

Ritzl Zoltánné

Kelemen-Fehér Tímea

November (később meghatározandó időben)

Megemlékezés a Magyar Nyelv Napjáról

Magyar munkaközösség

Kelemen-Fehér Tímea

November (később meghatározandó időben)

József Attila Matematika Kupa

Matematika munkaközösség

Kelemen-Fehér Tímea

November (később meghatározandó időben)

Nyitott Kapuk Hete

Seres Imre, munkaközösség-vezetők

igazgató

November 21-23.

Középszintű szóbeli érettségi vizsga

Seres Imr

igazgató

November 25.

Az országos mérésekhez szükséges adatok megküldése az OH-hoz

Berger József

Igazgató

December

Implom Helyesírási Verseny

Verseginé Hillay Erika

Kelemen-Fehér Tímea

December 6.

Mikulás-ünnep

Osztályfőnökök

 

December 2.

A DIFER-vizsgálat elvégzése a kiválasztott tanulóknál

Alsós mk.

Kelemen-Fehér Tímea

December 11-12.

Kirándulás Bécsbe.

Német munkaközösség

 

December 1.

Beiskolázási tájékoztató a leendő középiskolások számára

Középiskolai igazgatóhelyettes

Igazgató

December 9.

A tanulók jelentkezése a központi írásbeli felvételi vizsgára közvetlenül a központi írásbeli felvételi vizsgát szervező - az Arany János Tehetséggondozó Programjára történő pályázat benyújtása esetén a pályázatban megjelölt - intézménybe.

Kelemen-Fehér Tímea

Igazgató

December 13.

A Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjára történő pályázatok benyújtása.

Osztályfőnökök

Kelemen-Fehér Tímea

December 14.

 

A központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények eddig az időpontig jelentik a Hivatalnak - a Hivatal által meghatározott módon - a hozzájuk a központi írásbeli felvételi vizsgákra jelentkezettek alapján a feladatlap-igényüket.

Seres Imre

igazgató 

December 14. szerda

17.00: a szülői szervezet választmányának ülése 17.30 szülői értekezlet 18.00 fogadóóra

Osztályfőnökök

Seres Imre

December

Szülők Akadémiája

Ritzl Zoltánné

Burzon Mária

December 21.

iskolai Karácsony

alsós munkaközösség, osztályfőnöki munkaközösség, 11.A osztály osztályfőnöke

 Kelemen-Fehér Tímea

December 22. – január 2.

Téli szünet (dec. 21. szerda – január 3. kedd)

 

 

Január

Suliváró nap alsó tagozat

Ritzl Zoltánné

Kelemen-Fehér Tímea

Január 20. (péntek) 13 óra

Első félév utolsó tanítási napja, osztályozó értekezlet

Igazgató

 

Január 20.

Az Arany János Tehetséggondozó Programjába tartozó intézmények megszervezik a találkozást a programba jelentkezőkkel.

 

 

Január 20.

Az I. félév utolsó napja

 

 

 

 

 

 

Január 21. 10 óra

Írásbeli felvételi vizsgák a hat és nyolcévfolyamos középiskolákba; a kilencedik évfolyamra és a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjába jelentkezők számára az érintett középfokú intézményekben.

Osztályfőnökök, Seres Imre

Igazgató

Január 21. szombat

Diákbál

12. o. osztályfőnökei

 Kelemen-Fehér Tímea

Január 26. 14 óra

Pótló írásbeli felvételi vizsgák a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokban, továbbá a kilencedik évfolyamra, valamint a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjába jelentkezők számára azoknak, akik az előző írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt venni.

Osztályfőnökök, Seres Imre

Igazgató

Január 27.

A Hátrányos Helyzetû Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjába tartozó

intézmények megszervezik a találkozást a programba jelentkező, a pótló írásbelin

részt vett tanulókkal.

Osztályfőnökök

Kelemen-Fehér Tímea

Január 20.

Megemlékezés a Magyar Kultúra Napjáról

Magyar munkaközösség

Kelemen-Fehér Tímea

Január 24.

Német nyelvű Kistérségi Versmondó Verseny

Pillérné Gál Andrea

Kelemen-Fehér Tímea

 

 

 

 

Január 27. (péntek)

A tanulók, illetve a szülők értesítése az első félév tanulmányi eredményeiről.

osztályfőnökök

igazgató

Január 27. (péntek)

Félévi értekezlet

1. tanítás nélküli munkanap.

Igazgató

 

Január-február

Óvoda – iskola közötti átmenet programjai

Ritzl Zoltánné

Kelemen-Fehér Tímea

Február 2.

Szép magyar beszéd verseny – általános iskola

Verseginé Hillay Erika

Kelemen-Fehér Tímea

Február 9.

Az központi írásbelit szervező középfokú intézmények értesítik az írásbeli eredményéről a tanulókat. A Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában részt vevő intézmények a programra benyújtott pályázatok eredményéről - egymás egyidejű előzetes értesítésével és az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Arany János Programirodájának bevonásával - értesítik az érdekelt szülőket, tanulókat és általános iskolákat.

Osztályfőnökök, Seres Imre

Igazgató

Február 9.

Szép magyar verseny – kistérségi

Verseginé Hillay Erika

Kelemen-Fehér Tímea

Február 10.

Alsós farsang

alsós munkaközösség

 

Február 15.

Az általános iskola továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat a középfokú iskoláknak, a tanulói adatlapok első példányát pedig a Felvételi Központnak. (A 6 és 8 évfolyamos gimnáziumba történő jelentkezésről a tanuló közvetlenül is megküldheti a jelentkezési lapot a gimnáziumnak, a tanulói adatlapot a Felvételi Központnak.)

Osztályfőnökök

Kelemen-Fehér Tímea

Február 10 vagy 17.

Jelentkezés az érettségi vizsgára

Seres Imre

Igazgató

 

 

 

 

Február 15.

Jelentkezés a rendészetért felelős miniszter által fenntartott szakgimnáziumokba.

Osztályfőnökök

Kelemen-Fehér Tímea

Február 15.

17.00: a szülői szervezet választmányának ülése 17.30 szülői értekezlet 18.00 fogadóóra

Osztályfőnökök

IPR munkaközösség vezetője

Február 17.

Megemlékezés a kommunista diktatúrák áldozatairól középiskolában

Pengőné Cseh Ildikó

 

Február 25.

felsős farsang

dök-tanácsadó

 Kelemen-Fehér Tímea

Február

Szép magyar beszéd – középiskola

Verseginé Hillay Erika

Seres Imre

Március 6-10.

Témahét (pénzügyi tudatosság és gazdálkodás)

Medvegy János

 

Március (később meghatározandó időpontban)

Dömötör János Emlékverseny

Lévai Anikó, Zoltai Attila

Igazgató

Március (később meghatározandó időpontban)

Városi Szépkiejtési Verseny alsó tagozatosoknak

Ritzl Zoltánné

Kelemen-Fehér Tímea

Március

Nyitott órák alsó tagozat

Ritzl Zoltánné

Kelemen-Fehér Tímea

 

 

 

 

Március 9.

Klímavizsgálat elkészítése a nevelőtestületben

Igazgató

 

Március 10.

Felvételi jegyzék nyilvánosságra hozatala

Seres Imre

Igazgató

Március 14.

Megemlékezés az 1848-as forradalomról

magyar és történelem munkaközösség

 Kelemen-Fehér Tímea

Március 16-17.

Tanulói adatlapok módosításának lehetősége

Osztályfőnökök

Kelemen-Fehér Tímea

Március 20.

Módosító tanulói adatlapok megküldése a felvételi központnak

Osztályfőnökök

Kelemen-Fehér Tímea

Március 23.

A Felvételi Központ elektronikus formában megküldi a középfokú iskoláknak a hozzájuk jelentkezettek névsorát ABC sorrendben.

 

 

Március 24.

Tankönyvrendelés előkészítése. A szülők tájékoztatása arról, hogy a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013. évi CCXXXII.tv 4.§ (1) és 4.§ (2) bekezdése alapján várhatóan mely tanulók lesznek jogosultak ingyenes tankönyvellátásra. A szülők tájékoztatása a következő évi tankönyvekről.

Tankönyvfelelősök

Seres Imre

Március 29.

Német és francia nyelvű szövegértési verseny

Pillérné Gál Andrea, Fekete-Nagy Katalin

Kelemen-Fehér Tímea

Március

-          játékos nyelvi bemutató óvodások részére - francia és német nyelven

 

Pillérné Gál Andrea, Fekete-Nagy Katalin

Kelemen-Fehér Tímea

Március

-          Dis-moi dix mots c. verseny francia nyelven

 

Pillérné Gál Andrea, Fekete-Nagy Katalin

Kelemen-Fehér Tímea

Április 13- április 18.

Tavasz szünet – április 12. (szerda). utolsó tanítási nap, április 19. (szerda) első tanítási nap

 

 

Április 12.

Vizsgatételek közzététele.

Szaktanárok

Berger József

Április

Orscholzi delegáció fogadása

Pillérné Gál Andrea

Kelemen-Fehér Tímea

Április

Látogatás a Francia Intézetbe

Fekete_Nagy Katalin

 

Április 3-7.

Digitális témahét

Seres Imre

 

Április 24-28.

A fenntarthatóság-környezettudatosság témahete

Természettudományos diákkonferencia

Dr. Gálné Horváth Ildikó

 

Április (később meghatározandó időpontban)

Éneklő Ifjúság Hangverseny

Csókay Miklósné

 

Április (később meghatározandó időpontban)

Ulmi utazás

Német nyelvi munkaközösség vezetője

 

Április (később meghatározandó időpontban)

Iskolai matematika verseny  - alsó tagozat

Ritzl Zoltánné

 

Április (később meghatározandó időpontban)

Iskolai helyesírási verseny – alsó tagozat

Ritzl Zoltánné

 

Április 4.

A Felvételi Központ a módosító tanulói adatlapok alapján kiegészíti a jelentkezettek listáját.

 

 

Április 5.

Tanuló, illetve szülői elégedettségvizsgálat

Seres Imre

Igazgató

Április 6.

A tankönyvellátással kapcsolatos normatív kedvezmények igénylésének visszaérkezése.

A szülői nyilatkozatok visszaérkezése arról, hogy gyermeke részére az összes tankönyvet meg kívánja-e vásárolni, vagy egyes tankönyvek biztosítását más módon, például használt tankönyvvel kívánja megoldani.

osztályfőnökök, tankönyvfelelősök

Seres Imre

Április 7.

A végleges felvételi jegyzék megküldése a Felvételi központnak

Seres Imre

Igazgató

Április 11.

Megemlékezés József Attila születésnapjáról

Magyar munkaközösség

Kelemen-Fehér Tímea

Április 15.

motivációs kérdőív, illetve elégedettségvizsgálat a 7. illetve a 12. évfolyamon

Seres Imre

Igazgató

Április 11.

Németh László Est

Munkaközösség vezetők

 Kelemen-Fehér Tímea

Április 19.

A Felvételi Központ kialakítja a végeredményt az igazgatói döntések és tanulói adatlapok egyeztetése alapján, és elküldi azt a középfokú iskoláknak (egyeztetett felvételi jegyzék).

 

 

Április 19. (szerda)

17.00: a szülői szervezet választmányának ülése 17.30 szülői értekezlet 18.00 fogadóóra

Osztályfőnökök

Seres Imre

Április 21.

Megemlékezés a holokauszt áldozatairól a középiskolában

Pengőné Cseh Ildikó

 Kelemen-Fehér Tímea

Április (később meghatározandó időpontban)

Németh László matematika verseny

Seres Imre

 

Április 26.

A felvételről vagy elutasításról szóló döntés megküldése az általános iskolába

Seres Imre

Igazgató

Április 28.

A klímavizsgálat kiértékelése

igazgató

 

Április 30.

A hetedik és a tizenkettedik évfolyam, valamint a külső partnerek igény-és elégedettségmérésének elvégzése

Igazgató

 

Április utolsó munkanapja

A tankönyvrendelés elküldése

Tankönyvfelelősök

Seres Imre

Május

Anyák napi műsor (1-6. évfolyam)

Ritzl Zoltánné

Kelemen-Fehér Tímea

Május

Papírgyűjtés

Ritzl Zoltánné

 

Május

Fák-madarak napja – alsó tagozat

Ritzl Zoltánné

Kelemen-Fehér Tímea

Május

Természetismereti verseny – alsó tagozat

Ritzl Zoltánné

 

Május 4

Az utolsó tanítási nap a középiskolában – osztályozó értekezlet

Igazgató

 

Május 6.

Gimnáziumi ballagás

osztályfőnökök

 Seres Imre

Május

Pedagógusok teljesítményértékelése

 

 

Május

Kertrendezés

Biológia-földrajz munkaközösség – Dr. Gálné Horváth Ildikó

 

Május 8- 19.

Rendkívüli felvételi eljárást kell tartani, ha az általános felvételi eljárás keretében a felvehető létszám 90%-ánál kevesebb tanulót vettek fel.

Igazgató

 

május 8.

Írásbeli vizsgák kezdete

Seres Imre

 Árva László

Május 8-9-10.

írásbeli érettségi és szünet - 2-3-4. Tanítás nélküli munkanap

Seres Imre

 

Május 19.

A 2017. 05. 19-ig megtartott rendkívüli felvételi eljárást meghirdető iskola igazgatója dönt a felvételi kérelmekről.

Igazgató

 

Május 17.

Az iskolák hatodik és nyolcadik évfolyamán angol vagy német nyelvet első idegen nyelvként tanulók körében le kell folytatni a Hivatal által szervezett írásbeli idegen nyelvi mérést. A tanulók idegen nyelvi szövegértési készségeit vizsgálja.

Berger József

 

Május 31.

Nem kötelező és egyéb foglalkozásokra való jelentkezés

Seres Imre, Kelemen-Fehér Tímea

 

Május 24.

Országos kompetenciamérés hatodik, nyolcadik és tizedik évfolyamon

Berger József

Igazgató

Május 31.

Az iskolának legkésőbb május 31-ig – a könyvtári hirdetőtáblán való kifüggesztéssel – közzé kell tennie azoknak a tankönyveknek, ajánlott és kötelező olvasmányoknak a jegyzékét, amelyeket az iskolai könyvtárból a tanulók kikölcsönözhetnek. A közzététel az iskolai könyvtáros munkaköri kötelessége.

Iskolai könyvtárosok

Seres Imre

Június 1.

Az Nkt. 80. § (9) bekezdése alapján a 2015/2016. tanévben országos mérés, értékelés keretében gondoskodni kell a tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálatáról. A vizsgálatot az iskoláknak - az 1-4. évfolyamán, valamint a felnőttoktatásban tanulók kivételével - a nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók esetében 2017. január 9. és 2017. április 30. között kell megszervezniük. A mérés eredményeit az érintett nevelési-oktatási intézmények 2017. június 1-jéig töltik fel a Nemzeti Egységes Tanulói Fittségi Teszt informatikai rendszerbe (NETFIT®).

Dr. Zsurzsáné Kovács Katalin

Kelemen-Fehér Tímea

Június 2.

A Nemzeti Összetartozás Emléknapja

Történelem munkaközösség

Kelemen-Fehér Tímea

Június 8-15.

Emelt szintű érettségi vizsgák

 

 

Június 5.-június 7.

iskolai vizsgák

Berger József

Igazgató

Június 10.

Az iskolai tankönyvfelelős minden év június 10-ig köteles felmérni, hogy hány tanulónak kell vagy lehet biztosítani a tankönyvellátást az iskolai könyvtárból történő tankönyvkölcsönzés útján, hányan kívánnak használt tankönyvet igénybe venni vagy új tankönyvet vásárolni.

Tankönyvfelelős

Seres Imre

Június 8-9.

Osztálykirándulások az igazgatói utasításnak megfelelően

osztályfőnökök,

 Kelemen-Fehér Tímea

Június 10.

Nyolcadik osztályosok ballagása

osztályfőnök

 Kelemen-Fehér Tímea

Június 13.

Utolsó tanítási nap a gimnáziumi tanulók számára – egészségnap (számozott tanítási nap)

dök-tanácsadó

 

Június 14.

Utolsó tanítási nap az általános iskolai tanulók számára.

 

 

Június 14.

5. tanítás nélküli munkanap (gimnázium) diáknap – sportnap.

 

 

Június 15.

5. tanítás nélküli munkanap (általános iskola), 6. tanítás nélküli munkanap (gimnázium)

A DÖK-döntésének megfelelően

 

Június 19.

Az általános iskola értesítést küld a tanulóról a tanuló állandó lakhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes járási (fővárosi kerületi) hivatal, valamint az állami intézményfenntartó központ részére, amennyiben kezdeményezi a tanköteles tanuló felvételét a Köznevelési Hídprogramba.
Az állami intézményfenntartó központ kijelöl legalább egy, a megye területén működő Köznevelési Hídprogramban részt vevő köznevelési intézményt, amely a tanulót felveszi tankötelezettségének teljesítése érdekében.

Az általános iskola értesítést küld a tanulóról a tanuló állandó lakhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes járási (fővárosi kerületi) hivatal, valamint a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal részére, amennyiben kezdeményezi a tanköteles tanuló felvételét a Szakképzési Hídprogramba. A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal kijelöl legalább egy, a megye területén működő Szakképzési Hídprogramban részt vevő középfokú intézményt, tagintézményt, amely a tanulót felveszi tankötelezettségének teljesítése érdekében.

Osztályfőnökök

Kelemen-Fehér Tímea

Június 15. 12.00

Osztályozó értekezlet

igazgató

 

Június 15.

A felmérés eredményéről az iskola igazgatója minden év június 15-éig tájékoztatja nevelőtestületet, az iskolaszéket, a szülői szervezetet, közösséget (a továbbiakban: szülői szervezet), az iskolai diákönkormányzatot, az iskola fenntartóját, és kikéri a véleményüket az iskolai tankönyvtámogatás rendjének meghatározásához

tankönyvfelelősök, Seres Imre

Igazgató

Június 17.

A tankönyvellátás rendjének meghatározása

tankönyvfelelősök, Seres Imre

Igazgató

Június 16.

A nyelvi mérések eredményét az érintett iskola a Hivatal által közzétett javítókulcsok alapján állapítja meg, és az eredményeket idegen nyelvenként és évfolyamonként lebontva a honlapján teszi közzé 2017. június 16-ig.

Berger József, Seres Imre

Igazgató

június 19-22. A osztály szóbeli érettségije

szóbeli érettségi

igazgató, Seres Imre

 A szóbeli vizsga időpontjai az Oktatási Hivatallal történő egyeztetést követően módosulhatnak

június 26-28. B osztály szóbeli érettségije

Szóbeli érettségi

igazgató, Seres Imre

 

Június 21. 17 óra

Munkaközösség-vezetők értékelésének és a szaktanári jelentéseknek a leadása a titkárságon.

Berger József

 

Június 22-24.

Középiskolások beiratkozása

Seres Imre

 

Június 23. 17.30 óra

Tanévzáró

igazgatóhelyettesek

 

Június 30.

tankönyvrendelés módosításának és a normatív kedvezményben részesülők feltüntetésének határideje június 30.

tankönyvfelelősök

Seres Imre

Június 30. 10 óra

Tanévzáró értekezlet, majd ebéd

igazgató

 

Június 30.

A szabadság első napja (aki a leltárát elkészítette)

 

 

havonta, a harmadik szerdán 15.30-kor nevelőtestületi értekezlet, első alkalommal: 2016. szeptember 14.

Tanítási napok száma: 182 nap

Középiskolában: 181 nap

Az Oktatási Hivatal 2017. január 2. és 2017. március 31. között szakmai ellenőrzés keretében vizsgálja meg a közösségi szolgálat teljesítését és dokumentálását az iskolákban.

 

Hódmezővásárhely, 2016. augusztus 30.

Árva László

/igazgató/