Jelenlegi hely

Címlap » Munkatársak

Balázs Brigitta

Szak: Biológia - földrajz

Békefi Ibolya

Szak: Matematika - fizika

Bereczky-Zámbó Csilla

szak: matematika - fizika

Berger József

tanügyi igazgatóhelyettes, laborvezető (Gyulai József term. műhely)

matematika-fizika

Berger Marianna

Szak: Matematika - Fizika - Német nyelv

Berta Barbara

szak: tanító

Biró Beáta

Szak: Angol nyelv

Blazovichné Risztov Szilvia

Szak: Angol nyelv-Földrajz

Bodrogi Judit

Szak:Fizika - Kémia

Bodzsár Mihály

szak: matematika, informatika

Borbásné Sajti Emese

Szak: Francia nyelv - Magyar nyelv és Irodalom

Bozsérné Bányai Réka

Szak:Német nyelv és Magyar nyelv és irodalom

Csaláné Böngyik Edit

Szak: Biológia - Kémia

Csapó-Szabó Gabriella

szak: német nyelv

Csókay Miklós

Szak: Matematika - Testnevelés

Csókay Miklósné

Szak: Magyar nyelv és irodalom - Ének-zene

Donnákné Budai Ildikó

Szak: Tanító

Dopsa Alexander

Szak: Történelem - Német nyelv

Dr. Arany Mihály György

Szak: Német nyelv, Mozgóképkultúúra és médiaismeret

Dr. Borbáth Árpádné

Szak:Magyar nyelv és irodalom

Dr. Gálné Dr. Horváth Ildikó Ph.D.

Munkaközösség-vezető

Szak:Földrajz - Biológia

Dr. Lázárné Megyeri Zita

Szak: Magyar nyelv és irodalom - Német nyelv

Dr. Zsurzsáné Kovács Katalin

Szak: Testnevelés - Orosz nyelv

Fekete Nagy Katalin

szak: francia nyelv-informatika-magyar nyelv és irodalom-könyvtáros

Föedl Andrea

szak: francia nyelv

Forrainé Kószó Györgyi

tanító - népművelő

Gachályiné Deli Ildikó

Szak: Tanító - Magyar nyelv és irodalom

Galgóczi Deutsch Márta

Szak:Angol nyelv

Győri Éva

Szak: Magyar nyelv és irodalom

Hatvaniné Böröcz Katalin

ifjúságvédelmi felelős Szak:Történelem-Pedagógia-Orosz nyelv

Héjja Norbert

Tanító

Huszárné Vasa Éva

Német szakos tanító

Huzián Péter

Szak: Német nyelv és irodalom - Történelem

Jakó Edit

Szak: Fizika - Matematika - Informatika

Józsa Enikő

szak: angol nyelv

Kardosné Kecskeméti Katalin

Szak: Történelem - ének-zene

Kis Máté

szak: Testnevelés

Kisné Kardos Nóra

Szak: Tanító - Angol nyelv

Kókay Erika

Szak: Angol nyelv - Magyar nyelv és Irodalom

Konczné Karasz Edit

Tanító

Kosztolányi Anikó

Tanító

Kovács Boglárka

Szak: magyar nyelv és irodalom - történelem                              

Kruzsliczné Dudás Ilona

Tanító - Ének-zene

Lázár Emőke

Szak: Német nyelv - Olasz nyelv

Lengyel Krisztián

Szak: Matematika

Lévai Anikó

Ifjúságvédelmi felelős Szak: Földrajz - Rajz

Márki-Zay Katalin

szak: magyar nyelv és irodalom - német nyelv - történelem

Martonné Végh Katalin

Szak: Tanító - Számítástechnika

Medvegy János

Szak : Angol nyelv-Történelem

Mészáros Ágnes

Munkaközösség vezető

Szak: Matematika - Informatika

Mihalkó-Szabó Fanni

Molnár Timea

Szak: Angol nyelv

Mónusné Vörös Éva

Tanító

Nagy Erzsébet

szak: kémia - biológia

Nagy Imréné

Tanító

Nagy Sándor Balázs

Szak: Német nyelv - Biológia

Papné Molnár Andrea

Tanító

Pengőné Cseh Ildikó

munkaközösség-vezető (történelem) Szak: Történelem - Magyar nyelv és irodalom

Pillérné Gál Andrea

Szak:Biológia - Földrajz - Német nyelv

Ráczné Kecskeméti Ágota

Tanító

Rumpf Krisztina

Szak: Matematika - angol nyelv

Simon Tibor

Szak: Fizika - biológia

Somogyiné Varga Ibolya

Tanító - Angol nyelv

Spissákné Bognár Judit

szak: német nyelv- tanító

Surányi Csilla

Tanító - Angol nyelv

Szabó Attila

Szak: Testnevelés

Szabóné Horváth Anikó

Tanító

Szemán Ákos László

Szak: Tanító

Szénásiné Földesi Zsuzsanna

Szak: Biológia - Angol nyelv

Széphegyi Eszter

Szak: Biológia - Testnevelés - Gyógytestnevelés

Szöllősyné Tóth Ida

Szak: Könyvtár - Magyar nyelv és irodalom

Tari Gizella

Szak:Testnevelés-Biológia-Német nyelv

Tornyainé Kovács Julianna

szak: matematika

Tóth Anita

Tanító

Tóth Kitti

angol nyelv - történelem

Tóth Zsuzsanna

Tanító

Tóthné Szabó Zita

Angol szakos tanító

Ujj Alexandra

szak: magyar nyelv és irodalom

Utasi Gábor

Szak: Testnevelés

Varga Boglárka

Szak: Angol nyelv - Történelem

Varga Krisztina

Szak: Német nyelv, Magyar nyelv és irodalom

varga.krisztina@nlg.httpf.hu

Verseginé Hillay Erika

Szak: Magyar nyelv és irodalom - Történelem

Vörösné Varga Enikő Melinda

Szak: Matematika - informatika

Zoltai Attila

Szak: Rajz - Földrajz