Jelenlegi hely

Címlap » Munkatársak
 

Arany Mihály

Szak: Német nyelv

 

Balázs Brigitta

Szak: Biológia - földrajz

 

Bányai Réka

Szak:Német nyelv és Magyar nyelv és irodalom

 

Békefi Ibolya

Szak: Matematika - fizika

 

Belházyné Szombathelyi Ágnes

matematika - francia nyelv

 

Berényi Gergely

Szak: Informatika - technika

 

Berger Marianna

Szak: Matematika - Fizika - Német nyelv

 

Biró Beáta

Szak: Angol nyelv

 

Blazovichné Risztov Szilvia

Szak: Angol nyelv-Földrajz

 

Bodrogi Judit

Szak:Fizika - Kémia

 

Borbásné Sajti Emese

Szak: Francia nyelv - Magyar nyelv és Irodalom

 

Búzáné Tóth Annamária

szak: tanító

 

Csaláné Böngyik Edit

Szak: Biológia - Kémia

 

Csókay Miklós

Szak: Matematika - Testnevelés

 

Csókay Miklósné

Szak: Magyar nyelv és irodalom - Ének-zene

 

Donnákné Budai Ildikó

Szak: Tanító

 

Dopsa Alexander

Szak: Történelem - Német nyelv

 

Dr. Borbáth Árpádné

Szak:Magyar nyelv és irodalom

 

Dr. Gálné Dr. Horváth Ildikó Ph.D.

Munkaközösség-vezető

Szak:Földrajz - Biológia

 

Dr. Lázárné Megyeri Zita

Szak: Magyar nyelv és irodalom - Német nyelv

 

Dr. Zsurzsáné Kovács Katalin

Szak: Testnevelés - Orosz nyelv

 

Dudás Éva

Szak:Tanító

 
 

Fekete Nagy Katalin

szak: francia nyelv-informatika-magyar nyelv és irodalom-könyvtáros

 

Gachályiné Deli Ildikó

Szak: Tanító - Magyar nyelv és irodalom

 

Gál Gabriella

iskolatitkár

iskolatitkár
iskolatitkár
iskolatitkár
 

Galgóczi Deutsch Márta

Szak:Angol nyelv

 

Győri Éva

Szak: Magyar nyelv és irodalom

 

Hatvaniné Böröcz Katalin

ifjúságvédelmi felelős Szak:Történelem-Pedagógia-Orosz nyelv

 

Héjja Norbert

Tanító

 

Horváth Ágnes

iskolatitkár

gazdasági ügyintéző
 

Horváthné Érsek Virág

Szak:Fizika-Kémia

 

Huszárné Vasa Éva

Német szakos tanító

 

Huzián Péter

Szak: Német nyelv és irodalom - Történelem

 

Illés Eszter

Szak: Angol nyelv - német nyelv

 

Jakó Edit

Szak: Fizika - Matematika - Informatika

 

Kardos Nóra

Szak: Tanító - Angol nyelv

 

Kardosné Kecskeméti Katalin

Szak: Történelem - ének-zene

 

Kis Máté

szak: Testnevelés

 

Kókay Erika

Szak: Angol nyelv - Magyar nyelv és Irodalom

 

Konczné Karasz Edit

Tanító

 

Kosztolányi Anikó

Tanító

 

Kruzsliczné Dudás Ilona

Tanító - Ének-zene

 

Lázár Emőke

Szak: Német nyelv - Olasz nyelv

 

Lengyel Krisztián

Szak: Matematika

 

Lévai Anikó

Ifjúságvédelmi felelős Szak: Földrajz - Rajz

 

Márki-Zay Katalin

szak: magyar nyelv és irodalom - német nyelv - történelem

 

Martonné Végh Katalin

Szak: Tanító - Számítástechnika

 

Medvegy János

Szak : Angol nyelv-Történelem

 

Mészáros Ágnes

Munkaközösség vezető

Szak: Matematika - Informatika

 

Molnár Timea

Szak: Angol nyelv

 

Mónusné Vörös Éva

Tanító

 

Nagy Imréné

Tanító

 

Nagy László

karbantartó

karbantartó
karbantartó
 

Nagy Sándor Balázs

Szak: Német nyelv - Biológia

 
 

Pap-Takácsné Hefler Gabriella

Szak:Matematika - Technika - Informatika

 

Papné Molnár Andrea

Tanító

 

Pengőné Cseh Ildikó

munkaközösség-vezető (történelem) Szak: Történelem - Magyar nyelv és irodalom

 

Pillérné Gál Andrea

Szak:Biológia - Földrajz - Német nyelv

 

Ráczné Kecskeméti Ágota

Tanító

 

Ritzl Zoltánné

Munkaközösség-vezető (alsó tagozat) Tanító

 

Rumpf Krisztina

Szak: Matematika - angol nyelv

 

Simon Tibor

Szak: Fizika - biológia

 

Somogyiné Varga Ibolya

Tanító - Angol nyelv

 

Sósné Udvari Tünde

Szak: Angol nyelv - Magyar nyelv és irodalom

 

Spissákné Bognár Judit

szak: német nyelv- tanító

 

Surányi Csilla

Tanító - Angol nyelv

 

Szabó Anita

matematika-fizika szak

 

Szabó Attila

Szak: Testnevelés

 

Szabóné Benczédi Zsuzsanna

Szak:Testnevelés - Földrajz

 

Szabóné Horváth Anikó

Tanító

 

Szemán Ákos László

Szak: Tanító

 

Szénásiné Földesi Zsuzsanna

Szak: Biológia - Angol nyelv

 

Széphegyi Eszter

Szak: Biológia - Testnevelés - Gyógytestnevelés

 

Szöllősyné Tóth Ida

Szak: Könyvtár - Magyar nyelv és irodalom

 

Tari Gizella

Szak:Testnevelés-Biológia-Német nyelv

 

Tóth Anita

Tanító

 

Tóth Zsuzsanna

Tanító

 

Tóthné Szabó Zita

Angol szakos tanító

 

Ujj Alexandra

szak: magyar nyelv és irodalom

 

Utasi Gábor

Szak: Testnevelés

 

Varga Boglárka

Szak: Angol nyelv - Történelem

 

Varga Krisztina

Szak: Német nyelv

varga.krisztina@nlg.httpf.hu

 
 

Verseginé Hillay Erika

Szak: Magyar nyelv és irodalom - Történelem

 

Vörös Anita

Szak:Matematika - Informatika

 

Vörösné Varga Enikő Melinda

Szak: Matematika - informatika

 

Zoltai Attila

Szak: Rajz - Földrajz