Földrajz szóbeli érettségi témakörök 2013.

Természetföldrajz

 

1.      A Föld, mint égitest. A Föld mozgásai és annak következményei. Holdfogyatkozás, napfogyatkozás.

2.      A Föld belső szerkezete és fizikája, az óceáni és a szárazföldi kéreg jellemzése, összehasonlítása.

3.      A vulkáni tevékenység és a lemeztektonika kapcsolata, a vulkáni tevékenység jellemzése.

4.      A kőzetlemezek és a lemeztektonika.

5.      A kőzetek rendszerezése keletkezésük alapján, a jelentősebb kőzetek felismerése. A mélységi magmás ércképződés folyamata.

6.      A tengervíz mozgásai és azok következményei.

7.      A tavak keletkezése és pusztulása. A társadalmi–gazdasági tevékenység negatív szerepe a tavak pusztulásában.

8.      A légkör anyaga és szerkezete. A légkört érintő leggyakoribb környezeti problémák.

9.      A levegő felmelegedésének folyamata, a felmelegedést befolyásoló tényezők.

10. A hideg- és a melegfront kialakulásának okai és a frontokat kísérő időjárási jellemzők. Ciklonok és anticiklonok.

11. A forró övezet elhelyezkedése, tagolódása, jellemzése.

12. A mérsékelt övezet elhelyezkedése, tagolódása. A valódi-mérsékelt öv.

13. A hideg övezet elhelyezkedése, tagolódása, jellemzése.

14. A meleg-mérsékelt öv.

15. Észak- Amerika természeti adottságai.

16. Észak-Európa természeti adottságai, a jég munkájának szerepe a domborzat kialakításában.

17. Az Alföld természeti adottságai.

18. Magyarország éghajlata.

19. Hazánk felszíni és felszín alatti vizei. A vizeinket veszélyeztető problémák.

20. A Dunántúli-középhegység természeti adottságai.

Társadalom- és gazdaságföldrajz

 

1.      Földünk népesedési folyamatai és azok társadalmi-gazdasági következményei. A fiatal és az öregedő társadalmak jellemzése.

2.      A Föld legnagyobb népességkoncentrációi. A népesség egyenlőtlen elrendeződésének okai és következményei.

3.      A település fogalma, fajtái funkcióik. Urbanizáció.

4.      Budapest kialakulása, városszerkezete, gazdasági élete. A budapesti agglomeráció.

5.      A mezőgazdasági termelés típusai.

6.      A világ energiagazdasága. Elsődleges és másodlagos energiahordozók. Megújuló és fogyó energiahordozók.

7.      Ipari termelés. Az ipar ágazatai. Ipartelepítő tényezők.

8.      A közlekedés, mint a tercier szektor dinamikusan fejlődő ága. A vasúti, közúti, vízi és légi közlekedés és szállítás összehasonlítása.

9.      Nemzetközi kereskedelem és tőkeáramlás napjaink világgazdaságában.

10. Az Amerikai Egyesült Államok világgazdasági jelentősége, az USA gazdasági életének területi jellemzői.

11. A természeti és a társadalmi adottságok szerepe a japán gazdaság fejlődésében, Japán világgazdasági szerepe.

12. Fejlett országok az ókori kultúrák területén: Egyiptom, India, Kína világgazdaságban betöltött szerepe.

13. Az Európai Unió kialakulása. Az Európai Unió intézményrendszere.

14. Az Európai Unió mezőgazdasága.

15. A magyar mezőgazdaság földrajzi és társadalmi adottságai, szerkezete.

16. Magyarország energiagazdasága. A magyarországi energiahordozók területi elhelyezkedése, az energiaszektor.

17. Magyarország alapanyag-ipari ágazatai. Kohászatunk és építőanyag-iparunk.

18. Hazánk vegyipara. A vegyipar ágazatainak bemutatása, elhelyezkedése, központjai, telepítő tényezői.

19. Hazánk idegenforgalmi adottságai, a fontosabb idegenforgalmi körzetek.

  1. Napjaink fontos globális problémái és legfontosabb nemzetköti szervezetek.