KÉMIA KÖZÉPSZINTŰ SZÓBELI VIZSGA TÉMAKÖREI

2013/2014-es tanév

 

 

 

1.     Atomszerkezet

2.     A periódusos rendszer

3.     Kémiai kötések

4.     Molekulák, összetett ionok

5.     Anyagi halmazok

6.     Egykomponensű anyagi rendszerek

7.     Többkomponensű rendszerek

8.     Kémiai átalakulások

9.     Termokémia

10.                       Reakciókinetika

11.                       Egyensúly

12.                       A kémiai reakciók típusai

13.                       Elektrokémia

14.                       Hidrogén

15.                       Nemesgázok

16.                       Halogénelemek és vegyületeik

17.                       Az oxigéncsoport elemei és vegyületeik

18.                       A nitrogéncsoport elemei és vegyületeik

19.                       A széncsoport elemei és vegyületeik

20.                       A fémek és vegyületeik

21.                       Szénhidrogének

22.                       Halogéntartalmú szerves vegyületek

23.                       Oxigéntartalmú szerves vegyületek

24.                       Nitrogéntartalmú szerves vegyületek

25.                       Szénhidrátok

26.                       Fehérjék

27.                       Nukleinsavak

28.                       Műanyagok

29.                       Energiagazdálkodás

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kísérletek leírása

 

Oldhatóság vizsgálata (Elvégzendő)

Két-két kémcsőben víz és benzin van. Konyhasót és apró jódkristályt oldjon fel vízben és sebbenzinben! Figyelje meg, milyen mértékben oldódik a jód és a konyhasó az egyes oldószerekben!

Értelmezze a látottakat!

 

Paraffin és szappan azonosítása (Elvégzendő)

Két fehér szilárd reszeléket kapott. Az egyik szappanreszelék, a másik paraffingyertya reszeléke. Késhegynyit vízbe szórva, alaposan összerázva azonosítsa a két ismeretlen anyagot!

 

Az aceton, a víz és a benzin azonosítása (Elvégzendő)

Három kémcsőben, ismeretlen sorrendben, három színtelen folyadék van: aceton, víz, illetve benzin. A tálcán lévő  eszközök és egyetlen kiválasztott vegyszer segítségével azonosítsa a kémcsövek tartalmát! A folyadékokat egymáshoz is öntheti. Válaszát indokolja! (A tálcán jód, ezüst-nitrát-oldat és víz van.)

 

Gyertya égésének vizsgálata (Elvégzendő)

Rögzíts gyertyát egy nagyobb főzőpohár aljához úgy, hogy a gyertya felső vége körülbelül a főzőpohár felénél legyen! Gyújtsd meg a gyertyát, takard le üveglappal, és várj! Értelmezd megfigyeléseidet! A tálcán mellékelt temetői mécses miért nem alszik el?

 

Hidrogén-peroxid bontása mangán-dioxiddal (Elvégzendő)

Két kémcsőbe öntsön kb. 5-5 cm3 hidrogén-peroxid-oldatot! Ezután az egyik kémcsőbe szórjon kanálhegynyi barnakőport (MnO2)! Figyelje meg a változást! Tartson mind a két kémcsőbe parázsló gyújtópálcát többször egymás után! Magyarázza a látottakat! Írja fel a lejátszódó reakció egyenletét

 

 

Kémcsőkísérletek (Elvégzendő)

Végezze el a következő kísérleteket! Írja fel a végbemenő  reakciók egyenleteit, és állapítsa meg, melyik redoxi reakció  és melyik sav-bázis reakció!

   a, sósav és ezüst-nitrát-oldat reakciója

   b, sósav és fenolftaleines nátrium-hidroxid-oldat reakciója

   c, sósav és magnéziumforgács reakciója

 

Csapadékképződéssel illetve gázfejlődéssel járó reakciók (Elvégzendő)

Mutasson be egy-egy példát csapadékképződési és gázfejlődési reakcióra! Felhasználható anyagok: cink granulátum, 0,1 mol/dm3 koncentrációjú ezüst-nitrát-oldat, 2 mol/dm3 koncentrációjú nátrium-hidroxid-oldat, 1 mol/dm3 koncentrációjú sósav. Magyarázza meg a látottakat! Írja fel a reakciók ionegyenletét!

 

 

Mészkő és égetett mész összehasonlítása (Elvégzendő)

Két mészkődarabot kapott. Hevítse az egyiket néhány percen keresztül. Hűtse le, majd mindkettőre cseppentsen fenolftalein-oldatot! Értelmezze a tapasztalatait! Írja fel a végbemenő reakciók egyenleteit!

 

 

Nátrium-karbonát, kálium-bromid vagy kalcium-karbonát azonosítása (Elvégzendő)

Egy kis főzőpohárban port talál. Sósav és desztillált víz segítségével állapítsa meg, hogy az nátrium-karbonát vagy kálium-bromid vagy kalcium-karbonát! Írja fel a végbemenő folyamatok reakcióegyenletét!

 

 

 

Glükóz és szacharóz összehasonlítása (Elvégzendő)

A tálcán kémcsövekben glükóz, illetve szacharóz van. A tálcán található vegyszerek és eszközök segítségével határozza meg, hogy melyik kémcső mit tartalmaz! Válaszát indokolja!

Az ezüst-nitrát oldathoz csepegtessen ammónia-oldatot, amíg a kezdetben keletkező barna csapadék fel nem oldódik. Ehhez az elegyhez adjon egy keveset a cukorból és enyhén melegítse!

 

 

Keményítő kimutatása búzalisztből (Elvégzendő)

Az óraüvegen búzalisztet talál. A tálcán található vegyszerek és eszközök segítségével mutassa ki, hogy a búza keményítőt tartalmaz! Válaszát indokolja! (A tálcán víz, Lugol-oldat (jód-oldat), AgNO3-oldat van.)

 

 

Kísérlet: Tojásfehérje vizsgálata (Elvégzendő)

Három kémcsőbe töltsön 2-2 cm3 tojásfehérje oldatot! Az első kémcsőben lévő oldatot forralja fel, a másodikba cseppentsen ólom-acetát-oldatot, a harmadikhoz adjon konyhasót! Mit tapasztal mindhárom esetben? Mindhárom kémcső tartalmát hígítsa vízzel! Mely esetben tapasztal változást? Értelmezze tapasztalatait!

 

 

Kísérlet: Primer alkohol oxidációja (Elvégzendő)

Öntsön egy kis főzőpohárba etanolt! Hevítsen izzásig egy vörösrézből készült rézdrótot! Figyelje meg a színváltozást! Mártsa alkoholba a még forró rézdrótot, figyelje meg a változásokat (óvatosan szagolja meg a főzőpohár tartalmát!) Értelmezze a tapasztalatokat!

 

 

Kísérlet: Ezüst-nitrát-, nátrium-karbonát- és nátrium-hidroxid-oldat azonosítsa 

     (Elvégzendő)

Három kémcsőben a következő három színtelen folyadékot találja valamilyen sorrendben: ezüst-nitrát-oldat, nátrium-karbonát-oldat és nátrium-hidroxid-oldat. Egy kis főzőpohárban sósav van. Ennek segítségével azonosítsa a három kémcső tartalmát! Írja fel a lejátszódó reakciók egyenletét!

 

 

Kísérlet: Ecetsav és etil-alkohol savasságának összehasonlítása (Elvégzendő)

Cseppentsen egy-egy mészkődarabkára ecetet, illetve etil-alkoholt! Figyelje meg és értelmezze a tapasztalatokat!

 

 

 

 

 

Kísérlet: Jód és kálium-permanganát azonosítása (Elvégzendő)

Két papírvatta dugóval ellátott kémcsőben jódot, illetve kálium-permanganát-kristályt (ionkristály) talál. Óvatosan melegítse mindkét kémcsövet! Tapasztalatai alapján azonosítsa a kémcsövek tartalmát, majd értelmezze a tapasztalatait!

 

 

Kísérlet: Vas(II)-szulfát-oldat és réz; réz(II)-szulfát-oldat és vas (Elvégzendő)

Töltsön egy főzőpohárba vas(II)-szulfát-oldatot, és helyezzen bele rézlemezt, egy másikba réz(II)-szulfát-oldatot és helyezzen bele egy vaslemezt. Várakozzon néhány percet, majd csipesszel vegye ki a fémlemezeket, és helyezze egy óraüvegre. Magyarázza meg a tapasztalatokat! Írja fel a reakció(k) ionegyenletét!

 

 

Kísérlet: Réz(II)-oxid redukciója hidrogénnel (Nem elvégzendő)

Egy kémcsőbe réz(II)-oxidot helyezünk. Hidrogéngázt állítunk elő. A negatív durranógázpróba elvégzése után a tiszta hidrogéngázt üvegcsövön a réz(II)-oxidra vezetjük. Kis ideig várunk, amíg az átáramló hidrogén a levegőt kiszorítja a kémcsőből. Ezután a Bunsen-égő lángjával hevítjük a réz(II)-oxidot. Mit tapasztalunk néhány perc elteltével? Ismertesse a lejátszódó folyamatot, elemezze a hidrogén szerepét! Miért kell elvégezni a durranógázpróbát?

 

 

Kísérlet: Etén előállítása, égése és reakciója brómos vízzel (Nem elvégzendő)

Gázfejlesztő készülékben (kb. 160˚C-os) kvarchomokra etanol és tömény kénsav elegyét csepegtetjük. Gázfejlődést tapasztalunk. Milyen gáz fejlődik? Írja fel a lejátszódó reakció egyenletét! A gáz egy részét meggyújtjuk, a másik részét pedig brómos vízbe vezetjük. Mit tapasztalunk a két kísérlet során? Válaszát a kémiai egyenletek felírásával indokolja!

 

 

Kísérlet: Acetaldehid vagy aceton azonosítása (Elvégzendő)

A tálcán lévő kémcsőben acetaldehid vagy aceton van. Ezüst-nitrát-oldathoz csepegtessen ammónia-oldatot, amíg a kezdetben keletkező barna csapadék fel nem oldódik. Ehhez az elegyhez adjon egy keveset az ismeretlen folyadékból és enyhén melegítse! Tapasztalata alapján döntse el, hogy melyik anyagot tartalmazta a kémcső!