Tételek magyar nyelvből 2013

őszi vizsgaidőszak

 

1.Témakör: Ember és nyelv

Tétel: Anyelv mint az egyén, illetve a közösség alkotása

2.Témakör: Ember és nyelv

Tétel : A beszéd mint cselekvés, a nyelv és a beszéd funkciói

3.Témakör: Kommunikáció

Tétel: A különböző közlésmódok kommunikációs funkciói

4.Témakör: Kommunikáció

Tétel: A tömegkommunikáció hatása a nyelvre és a gondolkodásra

5.Témakör: A magyar nyelv története

Tétel: A magyar nyelv eredete és rokonsága

6.Témakör: A magyar nyelv története

Tétel: Nyelvtörténeti korszakok

7. Témakör : A magyar nyelv története

Tétel : Nyelvújítás

8. Témakör : Nyelv és társadalom

Tétel : Tömegkommunikáció és nyelvhasználat

9. Témakör : Nyelv és társadalom

Tétel : A nyelvváltozat fogalma, a magyar nyelv társadalmi és területi tagolódása

10.Témakör : A nyelvi szintek

Tétel : A magyar helyesírás alapelveinek alkalmazása és magyarázata példákkal

11.Témakör : A nyelvi szintek

Tétel : A morfémák, szóelemek szerepe és helyes használata a szóalak felépítésében

12.Témakör : A nyelvi szintek

Tétel : A szófajok rendszere

13. Témakör: A nyelvi szintek

Tétel : Alá - és mellérendelt viszonyok a nyelvben

14.Témakör : A szöveg

Tétel : A szöveg szerkezete és jelentése

15. Témakör: A szöveg

Tétel: Intertextualitás jelenségeinek értelmezése irodalmi és nem irodalmi szövegekben

16. Témakör : A retorika alapjai

Tétel : Az érvelés, az érvelés beszédhelyzete és eszközei

17. Témakör: A retorika alapjai

Tétel : A vita és a kulturált vitatkozás

18. Témakör : Stílus és jelentés

Tétel : Stílus és jelentés a mindennapi nyelvhasználatban, szaknyelvben és a szépirodalomban

19. Témakör : Stílus és jelentés

Tétel : A képszerűség stíluseszközei és hatása: képek, képrendszerek felismerése, értelmezése

20. Témakör : Stílus és jelentés

Tétel : A tudományos és a szakmai stílus sajátosságai

 

Verseginé Hillay Erika

szaktanár