ÉRETTSÉGI TÉTELSOR 2013-2014-es tanév

 

TÖRTÉNELEM

 

 

I. témakör: Gazdaság, gazdaságpolitika, anyagi kultúra

 

 

1,  A magyar gazdaság a vegyesházi királyok idején

 

 

2,  Gazdasági világválság 1929-33, válságkezelési kísérletek

 

 

3,  A nagy földrajzi felfedezések és hatásuk

 

 

 

II. témakör: Népesség, település, életmód

 

 

4,  A 13. századi magyar társadalom

 

 

5,  A magyarországi demográfiai változások a Rákóczi-szabadságharctól 1947-ig

 

 

6,  Az árutermelés és a középkori város

 

 

 

III. témakör: Egyén, közösség, társadalom

 

 

7,  A X. század magyar társadalma

 

 

8, Urak és szolgák a középkorban

 

 

      9, Az ipari forradalom és következményei

 

 

       10, A XIX. század 2. felének magyar társadalma

 

 

 

 

IV. témakör: Modern demokráciák

 

 

11, Az 1956-os forradalom

       

 

12 A Horthy-korszak jellege és jellemzői

 

 

13,  Az ókori demokrácia

 

 

V. témakör: Politikai intézmények eszmék

 

 

     14, Az 1848-as forradalom törvényei, társadalomalakító hatásuk

 

 

15, A Kiegyezés előzményei, tartalma, értékelése

 

 

16,  A reformáció

 

 

VI. témakör: Nemzetközi együttműködés és konfliktus

 

 

 

      17, A Rákóczi- szabadságharc

 

 

18, Az I. világháborút lezáró békeszerződések

 

 

19, Magyarország a II. világháborúban

 

 

20, Szövetségi rendszerek kialakulása a XIX. században

 

 

 

VII. témakör: Szabadon választott problémaközpontú témakör

 

21, A Hunyadiak

 

22, Magyar államférfiak a reformkorban