Jelenlegi hely

Címlap » Aktuális

A tanév helyi programja 2022/2023.

Németh László Gimnázium, Általános Iskola

A program az iskolai szintű programokat foglalja össze. A program részét képezik a munkaközösségek munkatervei, amelyek a program mellékletei.

 

határidő

Program

Szeptember 1.

Első tanítási nap.

-         

első négy óra osztályfőnöki:

-         

a tanév megnyitása, ennek keretében:

-         

házirend ismertetése (különös tekintettel a hajviseletre, a testékszerekre és a ruhászkodásra)-jegyzőkönyv felvétele

-         

tűzvédelmi és balesetvédelmi oktatás-jegyzőköny felvétele

-         

első testnevelés, számítástechnika és technika órákon balesetvédelmi oktatás -jegyzőkönyv felvétele

-         

hozzájáruló nyilatkozat kép-és hangfelvétel készítéséről

Szeptember 5.

Jelentkezés őszi érettségi vizsgára

szeptember 5-16.

szülői értekezletek

szeptember 9.

 

tanügyi dokumentumok elkészítése: törzslap aktualizálása, illetve felvétele, egyéb foglalkozások naplóinak kitöltése

szeptember 16.

tanmenetek és egyéb foglalkozások munkaterveinek leadása

szeptember 23.

A tanügyi dokumentumok naprakészségének ellenőrzése (intézményvezető-helyettesek(

Szeptember 23.

Továbbtanulási kimutatások elkészítése – nyolcadik, illetve 12. évfolyam

Szeptember 15.

jelentkezés az OKTV-re

szeptember 19 – október 10.

Az általános iskolai feladatellátásban részt vevő nevelési-oktatási intézmények a nyolcadik évfolyamos tanulóik számára 2021. szeptember 20. és 2021. október 11. között megszervezik az Nkt. 80. § (1a) bekezdése alapján a pályaválasztást megalapozó kompetenciák vizsgálatát a Hivatal által elkészített - és informatikai rendszerének közvetítésével az iskolák számára elérhetővé tett - digitális mérő- és támogatóeszközökkel, a Hivatal által kiadott eljárásrend alkalmazásával.

Október 23.

Az országos bemeneti mérésekhez szükséges adatok megküldése az OH-hoz

Szeptember 24.

OKTV-jelentkezések továbbítása az OH-nak az ADAFOR program segítségével

Szeptember 26-november 30.

Bemeneti mérések

Az OKTV időpontjai

Melléklet

Október 6.

megemlékezés az aradi vértanúkról

Október 14.

A DIFER-vizsgálatra szoruló tanulók létszámának felmérése

Október 15.

első osztályosok felmérése az írás és olvasás tanulása szempontjából DIFER

Október 15.

KIR-STAT adatszolgáltatás

Október 15. szombat - munkanap

Pályaorientációs nap 1. tanítás nélküli munkanap az általános iskolában, 1. tanítás nélküli munkanap a gimnáziumban

Október 17.

Az őszi érettségi vizsgák kezdete

Október 20.

A középfokú iskolák meghatározzák tanulmányi területeik belső kódjait és elektronikus formában (fokozott biztonságú elektronikus aláírással vagy papír alapú megerősítéssel) megküldik a Felvételi Központnak. A középfokú iskoláknak - ha szervez, a kollégiumoknak - felvételi tájékoztatóban kell nyilvánosságra hozniuk a felvételi eljárásuk rendjét, és a felvételi tájékoztatót közzé kell tenniük a köznevelés információs rendszerében és honlapjukon.

Október 21. 4. óra

megemlékezés az 1956-os forradalomról

Október 28.

A DIFER-vizsgálatra szoruló tanulók létszámának jelentése az Oktatási Hivatalnak

október 23 - november 2.

Őszi szünet előtti utolsó tanítási nap október 28. első tanítási nap november 7.

Október 31.

Az általános iskola tájékoztatja a hetedik és a nyolcadikos tanulókat a felvételi eljárás rendjéről.

November 21-24.

Középszintű szóbeli érettségi vizsga

November 20.

Az országos kimeneti mérésekhez szükséges adatok megküldése az OH-hoz

November 24.

Beiskolázási tájékoztató a leendő középiskolások számára (tervezett időpont)

November (később meghatározandó időben)

Nyitott Kapuk Hete

November (később meghatározandó időben)

Szülők Akadémiája

November (később meghatározandó időben)

Aprók Őszi Tárlata

November 28-december 9.

Szülői értekezletek

December 2.

A tanulók jelentkezése a központi írásbeli felvételi vizsgára közvetlenül a központi írásbeli felvételi vizsgát szervező - az Arany János Tehetséggondozó Programjára történő pályázat benyújtása esetén a pályázatban megjelölt - intézménybe.

December 9.

A DIFER-vizsgálat elvégzésének határnapja a kiválasztott tanulóknál

December 9.

 

A központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények eddig az időpontig jelentik a Hivatalnak - a Hivatal által meghatározott módon - a hozzájuk a központi írásbeli felvételi vizsgákra jelentkezettek alapján a feladatlap-igényüket.

December 9.

A Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjára történő pályázatok benyújtása.

December 21. (szerda).

iskolai Karácsony

December 22 – január 8.

Téli szünet

Január 19.

Az Arany János Kollégiumi Programba történő pályázatok benyújtása

Január 20.

Megemlékezés a magyar kultúra napjáról

Január 20.

Az I. félév utolsó napja

Január 20. (péntek) 13 óra

Első félév utolsó tanítási napja, osztályozó értekezlet

Január 21. 10 óra

Írásbeli felvételi vizsgák a hat és nyolcévfolyamos középiskolákba; a kilencedik évfolyamra és a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjába jelentkezők számára az érintett középfokú intézményekben.

január 21.

Diákbál

Január 31. 14 óra

Pótló írásbeli felvételi vizsgák a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokban, továbbá a kilencedik évfolyamra, valamint a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjába jelentkezők számára azoknak, akik az előző írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt venni.

január 27. (péntek)

A tanulók, illetve a szülők értesítése az első félév tanulmányi eredményeiről.

Február

Suliváró nap alsó tagozat !!! – Ovisok a laborban

Február

Az iskola bemutatkozása az óvodában

Február 3. (péntek)

Félévi értekezlet

Az első félév és a tanítási év utolsó napját követő tizenöt napon belül az iskoláknak nevelőtestületi értekezleten el kell végezniük a pedagógiai munka elemzését, értékelését, hatékonyságának vizsgálatát. A nevelőtestületi

értekezletről készített jegyzőkönyvet tájékoztatás céljából meg kell küldeni a fenntartónak.

2. tanítás nélküli munkanap: továbbképzési nap

Február 10.

Az központi írásbelit szervező középfokú intézmények értesítik az írásbeli eredményéről a tanulókat.

Február 10.

Az Arany János Tehetséggondozó Programban és az Arany János Kollégiumi Programban részt vevő intézmények a programra benyújtott pályázatok eredményéről – egymás egyidejű előzetes értesítésével és az oktatásért felelős miniszter bevonásával – értesítik az érintett törvényes képviselőket, tanulókat és általános iskolákat.

Február 15.

Jelentkezés az érettségi vizsgára és a felsőoktatási felvételire

Február 13-24.

a szülői szervezet választmányának ülése szülői értekezlet

Február 22.

Jelentkezés a középfokú iskolákba.

Február 24.

Megemlékezés a kommunista diktatúrák áldozatairól középiskolában.

 

március 6. március 10.

Pénz7 pénzügyi és vállalkozói témahét

Március 14.

Megemlékezés az 1848-as forradalomról

Március 17.

Felvételi jegyzék nyilvánosságra hozatala

Március 21-22.

Tanulói adatlapok módosításának lehetősége – március 23. az adatlapok továbbítása

Március 23.

Módosító tanulói adatlapok megküldése a felvételi központnak

Március 28.

A Felvételi Központ elektronikus formában megküldi a középfokú iskoláknak a hozzájuk jelentkezettek névsorát ABC sorrendben.

Március (később meghatározandó időpontban)

Nyitott órák alsó tagozat

Április

Tanuló, illetve szülői elégedettségvizsgálat

Március 27-31.

Digitális témahét

Április 3.

A Felvételi Központ a módosító tanulói adatlapok alapján kiegészíti a jelentkezettek listáját.

Április 18.

Németh László Est

Április 11.

Megemlékezés József Attila születésnapjáról

Április 13.

Az ideiglenes felvételi rangsor megküldése a Felvételi központnak

Április 6. - április 11.

Tavasz szünet – április 5. (szerda) utolsó tanítási nap, április 12. (szerda) első tanítási nap

Április 14.

Megemlékezés a holokauszt áldozatairól a középiskolában

Április 15.

motivációs kérdőív, illetve elégedettségvizsgálat a 7. illetve a 12. évfolyamon

Április 24-28.

Fenntarthatósági témahét

Április 17-28. (szerda)

szülői értekezlet

Április 21.

A Felvételi Központ kialakítja a végeredményt az igazgatói döntések és tanulói adatlapok egyeztetése alapján, és elküldi azt a középfokú iskoláknak (egyeztetett felvételi jegyzék).

Április 28.

A felvételről vagy elutasításról szóló döntés megküldése az általános iskolába

Április 30.

A hetedik és a tizenkettedik évfolyam, valamint a külső partnerek igény-és elégedettségmérésének elvégzése

Április utolsó munkanapja

A tankönyvrendelés elküldése

május 4. (csütörtök)

Az utolsó tanítási nap a középiskolában – osztályozó értekezlet

Május 6.

Gimnáziumi ballagás

március 6. – június 9.

Kimeneti mérések

május 8.

Írásbeli vizsgák kezdete

Május 8-10.

május 11. gimn.

írásbeli érettségi és szünet 3. tanítás nélküli munkanap általános iskola. 4-5-6. gimnázium tanítás nélküli munkanap

 

Május 8- 19.

Rendkívüli felvételi eljárást kell tartani, ha az általános felvételi eljárás keretében a felvehető létszám 90%-ánál kevesebb tanulót vettek fel.

Május 31.

Nem kötelező és egyéb foglalkozásokra való jelentkezés

Május

Nyílt tanítási órák 1-2. évfolyamon

Május

Kertrendezés

Június 15

A mérés eredményeit az érintett nevelési-oktatási intézmények 2023. június 15-ig töltik fel a Nemzeti Egységes Tanulói Fittségi Teszt informatikai rendszerbe (NETFIT®).

Június 2.

A Nemzeti Összetartozás Emléknapja

Június 5-6.

Osztálykirándulások az igazgatói utasításnak megfelelően

Június 7-14.

Emelt szintű érettségi vizsgák

Június 10.

Nyolcadik osztályosok ballagása

Június 14.

Utolsó tanítási nap – egészségnap, sportnap (számozott tanítási nap)

Június 14. 12.00

Osztályozó értekezlet

Június 16.

7. tanítás nélküli munkanap gimnáziumban, 4. tanítás nélküli munkanap általános iskolában (programjáról a diákönkormányzat dönt)

június 19-22. A osztály szóbeli érettségije

szóbeli érettségi

június 21-24. B osztály szóbeli érettségije

Szóbeli érettségi

Június 22. 17 óra

Munkaközösség-vezetők értékelésének és a szaktanári jelentéseknek a leadása a titkárságon.

Június 21-23.

Középiskolások beiratkozása

Június 21. (szerda) 17.30 óra

Tanévzáró

Június 30. 10 óra

Tanévzáró értekezlet, majd ebéd

Június 30.

tankönyvrendelés módosításának és a normatív kedvezményben részesülők feltüntetésének határideje június 30.

Július 1.

A szabadság első napja

 

A  tanítási évben nevelőtestületi értekezleten el kell végezni az  adott intézményre vonatkozó, az  országos kompetenciamérés, a  nyelvi mérés, a  lemorzsolódással veszélyeztetett tanulókkal kapcsolatos támogató rendszer, valamint a tanulók fizikai állapotának és edzettségének mérési adatait tartalmazó informatikai alapú diagnosztikus értékelő rendszer (a  továbbiakban: NETFIT) szerinti fizikai fittségi mérések legutolsó rendelkezésre álló adatainak elemzését, értékelését. A nevelőtestületi értekezletről készített jegyzőkönyvet tájékoztatás céljából meg kell küldeni a fenntartónak.

2023. január 3. és 2022. március 31. között szakmai ellenőrzés keretében meg kell vizsgálni a Hivatal által kiválasztott nevelési-oktatási intézményekben az Nkt.27.§ (11) bekezdésében foglalt mindennapos testnevelés legalább napi egy testnevelés óra keretében történő megszervezését és annak legfeljebb heti két órával történő kiváltásának módjait és dokumentálását.

 

Munkaközösségek munkatervei:

 

 

/igazgató/