Jelenlegi hely

Címlap » Aktuális

 A tanév helyi programja 2021/2022.

Németh László Gimnázium, Általános Iskola

határidő

Program

Szeptember 1.

Első tanítási nap.

első négy óra osztályfőnöki:

- a tanév megnyitása, ennek keretében:

- házirend ismertetése (különös tekintettel a hajviseletre, a testékszerekre és a ruhászkodásra)-jegyzőkönyv felvétele

- tűzvédelmi és balesetvédelmi oktatás-jegyzőköny felvétele

- első testnevelés, számítástechnika és technika órákon balesetvédelmi oktatás -jegyzőkönyv felvétele

- hozzájáruló nyilatkozat kép-és hangfelvétel készítéséről

Szeptember 1.

Netfit mérések kezdete

Szeptember 6.

Jelentkezés őszi érettségi vizsgára

Szeptember 10.

A tanulók tájékoztatása az Arany János Tehetséggondozó Programba, valamint a Hátrányos Helyzetű Tanulók

Arany János Kollégiumi Programjába történő jelentkezésről.

szeptember 6-17. (szerda)

szülői értekezletek a formájáról később fogunk döntést hozni!

szeptember 8.

 

tanügyi dokumentumok elkészítése: törzslap aktualizálása, illetve felvétele, egyéb foglalkozások naplóinak kitöltése

szeptember 22.

A tanügyi dokumentumok naprakészségének ellenőrzése (intézményvezető-helyettesek(

Szeptember 15.

Tankönyvrendelés módosítása

Szeptember 15.

Továbbtanulási kimutatások elkészítése – nyolcadik, illetve 12. évfolyam

Szeptember 15.

jelentkezés az OKTV-re

szeptember 20.

tanmenetek és egyéb foglalkozások munkaterveinek leadása

szeptember 20 – október 11.

Az általános iskolai feladatellátásban részt vevő nevelési-oktatási intézmények a nyolcadik évfolyamos tanulóik számára 2021. szeptember 20. és 2021. október 11. között megszervezik az Nkt. 80. § (1a) bekezdése alapján a pályaválasztást megalapozó kompetenciák vizsgálatát a Hivatal által elkészített - és informatikai rendszerének közvetítésével az iskolák számára elérhetővé tett - digitális mérő- és támogatóeszközökkel, a Hivatal által kiadott eljárásrend alkalmazásával.

Szeptember 21.

A magyar diáksport napja.

Szeptember 24.

OKTV-jelentkezések továbbítása az OH-nak az ADAFOR program segítségével

Az OKTV időpontjai

Melléklet

Október 6.

megemlékezés az aradi vértanúkról

Október 15.

első osztályosok felmérése az írás és olvasás tanulása szempontjából DIFER

Október 15.

KIR-STAT adatszolgáltatás

Október 18.

Az őszi érettségi vizsgák kezdete

Október 20.

A középfokú iskolák meghatározzák tanulmányi területeik belső kódjait és elektronikus formában (fokozott biztonságú elektronikus aláírással vagy papír alapú megerősítéssel) megküldik a Felvételi Központnak. A középfokú iskoláknak - ha szervez, a kollégiumoknak - felvételi tájékoztatóban kell nyilvánosságra hozniuk a felvételi eljárásuk rendjét, és a felvételi tájékoztatót közzé kell tenniük a köznevelés információs rendszerében és honlapjukon.

Október 22. 4. óra

megemlékezés az 1956-os forradalomról

Október 22.

A DIFER-vizsgálatra szoruló tanulók létszámának jelentése az Oktatási Hivatalnak

október 23- november 2.

Őszi szünet okt. 22. péntek – utolsó tanítási nap, november 2. hétfő, első tanítási nap

Október 31.

Az általános iskola tájékoztatja a hetedik és a nyolcadikos tanulókat a felvételi eljárás rendjéről.

November 5.

Az általános iskolák jelentik az OH-nak a DIFER-ben érintett tanulók létszámát.

November 23-26.

Középszintű szóbeli érettségi vizsga

November 20.

Az országos mérésekhez szükséges adatok megküldése az OH-hoz

November 25.

Beiskolázási tájékoztató a leendő középiskolások számára (tervezett időpont)

November (később meghatározandó időben)

Nyitott Kapuk Hete

November (később meghatározandó időben)

Szülők Akadémiája

November (később meghatározandó időben)

Aprók Őszi Tárlata

 

 

November 29-december 10.

Szülői értekezletek

December 3.

A tanulók jelentkezése a központi írásbeli felvételi vizsgára közvetlenül a központi írásbeli felvételi vizsgát szervező - az Arany János Tehetséggondozó Programjára történő pályázat benyújtása esetén a pályázatban megjelölt - intézménybe.

December 10.

A DIFER-vizsgálat elvégzésének határnapja a kiválasztott tanulóknál

December 10.

 

A központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények eddig az időpontig jelentik a Hivatalnak - a Hivatal által meghatározott módon - a hozzájuk a központi írásbeli felvételi vizsgákra jelentkezettek alapján a feladatlap-igényüket.

December 11.

A Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjára történő pályázatok benyújtása.

December 11. szombat - munkanap

Továbbképzési nap 1. tanítás nélküli munkanap az általános iskolában, 1. tanítás nélküli munkanap a gimnáziumban

December 21.

iskolai Karácsony

December 22 – január 2.

Téli szünet (dec. 21. kedd – január 3. hétfő)

Január 20.

Az Arany János Kollégiumi Programba történő pályázatok benyújtása

Január 20.

Megemlékezés a magyar kultúra napjáról

Január 21.

Az I. félév utolsó napja

Január 21. (péntek) 13 óra

Első félév utolsó tanítási napja, osztályozó értekezlet

Január 22. 10 óra

Írásbeli felvételi vizsgák a hat és nyolcévfolyamos középiskolákba; a kilencedik évfolyamra és a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjába jelentkezők számára az érintett középfokú intézményekben.

Később meghatározandó időpontban – terv szerint január 22.

Diákbál

Január 27. 14 óra

Pótló írásbeli felvételi vizsgák a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokban, továbbá a kilencedik évfolyamra, valamint a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjába jelentkezők számára azoknak, akik az előző írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt venni.

január 28. (péntek)

A tanulók, illetve a szülők értesítése az első félév tanulmányi eredményeiről.

Február

Suliváró nap alsó tagozat !!! – Ovisok a laborban

Február

Az iskola bemutatkozása az óvodában

Február 4. (péntek)

Félévi értekezlet

Az első félév és a tanítási év utolsó napját követő tizenöt napon belül az iskoláknak nevelőtestületi értekezleten el kell végezniük a pedagógiai munka elemzését, értékelését, hatékonyságának vizsgálatát. A nevelőtestületi

értekezletről készített jegyzőkönyvet tájékoztatás céljából meg kell küldeni a fenntartónak.

2. tanítás nélküli munkanap: pályaorientációs nap

Február 7.

Az központi írásbelit szervező középfokú intézmények értesítik az írásbeli eredményéről a tanulókat.

Február 10.

Az Arany János Tehetséggondozó Programban és az Arany János Kollégiumi Programban részt vevő intézmények a programra benyújtott pályázatok eredményéről – egymás egyidejű előzetes értesítésével és az oktatásért felelős miniszter bevonásával – értesítik az érintett törvényes képviselőket, tanulókat és általános iskolákat.

Február 14.

Jelentkezés az érettségi vizsgára és a felsőoktatási felvételire

Február 14-28.

17.00: a szülői szervezet választmányának ülése 17.30 szülői értekezlet 18.00 fogadóóra

Február 18.

Jelentkezés a középfokú iskolákba.

Február 25.

Megemlékezés a kommunista diktatúrák áldozatairól középiskolában.

Az általános iskola továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat a középfokú iskoláknak, a tanulói adatlapok első példányát pedig a Felvételi Központnak. (A 6 és 8 évfolyamos gimnáziumba történő jelentkezésről a tanuló közvetlenül is megküldheti a jelentkezési lapot a gimnáziumnak, a tanulói adatlapot a Felvételi Központnak.)

március 7-március 11.

Pénz7 pénzügyi és vállalkozói témahét

Március 11.

Megemlékezés az 1848-as forradalomról

Március 16.

Felvételi jegyzék nyilvánosságra hozatala

Március 21-22.

Tanulói adatlapok módosításának lehetősége – március 23. az adatlapok továbbítása

Március 24.

Módosító tanulói adatlapok megküldése a felvételi központnak

Március 26.

Szombat – munkanap.

Március 28.

A Felvételi Központ elektronikus formában megküldi a középfokú iskoláknak a hozzájuk jelentkezettek névsorát ABC sorrendben.

Március (később meghatározandó időpontban)

Dömötör János Emlékverseny

Március (később meghatározandó időpontban)

Nyitott órák alsó tagozat

Március

„Tavaszi Zsongás” hangverseny

Március (később meghatározandó időpontban)

Németh László Matematika Verseny

Március (később meghatározandó időpontban)

Iskolai angol szépkiejtési verseny

Március (később meghatározandó időpontban)

Víz világnapja

Március (később meghatározandó időpontban)

Német nyelvű szövegértési verseny

Április

INFOMÁNIA-verseny

Április

Iskolai szépkiejtési verseny alsó tagozat

Április

Tanuló, illetve szülői elégedettségvizsgálat

Április 4-8.

Digitális témahét

Április 9.

A Felvételi Központ a módosító tanulói adatlapok alapján kiegészíti a jelentkezettek listáját.

Április 8.

Németh László Est

Április 12.

Megemlékezés József Attila születésnapjáról

Április 12.

Az ideiglenes felvételi rangsor megküldése a Felvételi központnak

Április 14. - április 19.

Tavasz szünet – április 13. (szerda) utolsó tanítási nap, április 20. (szerda) első tanítási nap

Április 15.

Megemlékezés a holokauszt áldozatairól a középiskolában

Április 15.

motivációs kérdőív, illetve elégedettségvizsgálat a 7. illetve a 12. évfolyamon

Április 25-29.

Fenntarthatósági témahét

Április 18-29. (szerda)

17.00: a szülői szervezet választmányának ülése 17.30 szülői értekezlet 18.00 fogadóóra

Április 22.

A Felvételi Központ kialakítja a végeredményt az igazgatói döntések és tanulói adatlapok egyeztetése alapján, és elküldi azt a középfokú iskoláknak (egyeztetett felvételi jegyzék).

Április 29.

A felvételről vagy elutasításról szóló döntés megküldése az általános iskolába

Április 30.

A hetedik és a tizenkettedik évfolyam, valamint a külső partnerek igény-és elégedettségmérésének elvégzése

Április utolsó munkanapja

A tankönyvrendelés elküldése

Április (később meghatározandó időpontban)

Éneklő Ifjúság Hangverseny

Április (később meghatározandó időpontban)

Iskolai matematika verseny - alsó tagozat

Április (később meghatározandó időpontban)

Iskolai helyesírási verseny – alsó tagozat

Április

Városi angol fordító verseny

Április

Természettudományos Diákkonferencia

április 29. (péntek)

Az utolsó tanítási nap a középiskolában – osztályozó értekezlet

Április 30.

Gimnáziumi ballagás

Április 20 - május 3.

Mérések a 10. évfolyamon

Május 4-17.

Mérések a 8. évfolyamon

Április 20. - május 3.

Mérések a 6. évfolyamon

a) a tanulók szövegértési, matematikai és természettudományi kompetenciáit vizsgáló mérés a 6., a 8. és a 10. évfolyamon;

c)  az angol vagy a német nyelvet első idegen nyelvként tanulók körében az idegen nyelvi mérés, amely a hatodik évfolyamon a KER szerinti A1 szintű, a nyolcadik évfolyamon a KER szerinti A2 szintű nyelvtudást méri.

A méréseken az egyes érintett tanulók két mérési napon vesznek részt. A tanuló számára az egyik mérési napon az (1) bekezdés a) pontjában szereplő mérések közül a szövegértés és a matematika mérést, a másik mérési napon a természettudományi mérést és az adott tanulóra vonatkozó, az (1) bekezdés b) vagy c) pontja szerinti mérést kell a Hivatal által meghatározott eljárásrend szerint lebonyolítani.

Az adott tanuló számára a két mérési nap sorrendje nem kötött, azt - a helyi sajátosságoknak megfelelően - az intézmény vezetője határozza meg.A méréseket a Hivatal által elkészített - és informatikai rendszerének közvetítésével az iskolák számára elérhetővé tett - digitális mérőeszközök alkalmazásával kell lebonyolítani.

május 4.

Írásbeli vizsgák kezdete

Május 2-6.

írásbeli érettségi és szünet 3-4-5. tanítás nélküli munkanap

 

Május 9- 21.

Rendkívüli felvételi eljárást kell tartani, ha az általános felvételi eljárás keretében a felvehető létszám 90%-ánál kevesebb tanulót vettek fel.

Május 31.

Nem kötelező és egyéb foglalkozásokra való jelentkezés

Május

Anyák napi műsor (1-6. évfolyam)

Május

Nyílt tanítási órák 1-2. évfolyamon

Május

Kertrendezés

Június 15

A mérés eredményeit az érintett nevelési-oktatási intézmények 2022. június 15-ig töltik fel a Nemzeti Egységes Tanulói Fittségi Teszt informatikai rendszerbe (NETFIT®).

Június 3.

A Nemzeti Összetartozás Emléknapja

Június 2-3.

Iskolai vizsgák

Június 5-6.

Osztálykirándulások az igazgatói utasításnak megfelelően

Június 1-9.

Emelt szintű érettségi vizsgák

Június 11.

Nyolcadik osztályosok ballagása

Június 14.

Utolsó tanítási nap – egészségnap, sportnap (számozott tanítási nap)

Június 14. 12.00

Osztályozó értekezlet

Június 15.

7. tanítás nélküli munkanap gimnáziumban, 6. tanítás nélküli munkanap általános iskolában (programjáról a diákönkormányzat dönt)

június 13-16. A osztály szóbeli érettségije

szóbeli érettségi

június 15-18. B osztály szóbeli érettségije

Szóbeli érettségi

Június 19. 17 óra

Munkaközösség-vezetők értékelésének és a szaktanári jelentéseknek a leadása a titkárságon.

Június 22-24.

Középiskolások beiratkozása

Június 17. 17.30 óra

Tanévzáró

Június 30. 10 óra

Tanévzáró értekezlet, majd ebéd

Június 30.

tankönyvrendelés módosításának és a normatív kedvezményben részesülők feltüntetésének határideje június 30.

Július 1.

A szabadság első napja