EFOP-3.2.3-17-00009 - "Tanítsd ma a holnapot!"

Projekt neve:

EFOP-3.2.3-17-00009 - "Tanítsd ma a holnapot!" – Digitális környezet a köznevelésben projekt Hódmezővásárhelyi Tankerület

Projekt tartalmának bemutatása:

Projektünk célja a tanulók kulcskompetenciáinak, kiemelten a digitális eszközökkel támogatott szövegértés, matematika és természettudományi készségeinek, képességeinek a fejlesztése a négy résztvevő oktatási intézményben.

Kiemelt feladat, hogy a szoros együttműködés és a tapasztalatok megosztásával a digitális technológia használata beépüljön az alapkészségek fejlesztésére fókuszálva az intézmények mindennapos életébe. További célunk, hogy növeljük a digitális eszközökkel és módszertannal támogatott tanórák arányát, ösztönözzük a pedagógusok által fejlesztett digitális tartalmak létrehozását.

Rendkívül fontosnak tartjuk egy olyan tanári hálózat kialakítását a tankerületben és azon túl is, amely résztvevői megosztják egymással tapasztalataikat, tartalmaikat és támogatást nyújtanak az érdeklődő, de a digitális oktatás területén még járatlan pedagógusok számára.

Munkánk során e-learning tananyagok is készülnek, melyek teljes körűen felhasználhatóak és adaptálhatóak más iskolákban is.

A fejlesztések által arra törekszünk, hogy a tanulók készség- és képességszintjén, valamint az országos kompetenciamérés eredményeiben is megmutatkozzon a fejlesztő munka.

A projekt egyik kiemelt célja a tudatos internethasználat elősegítése. Ennek érdekében készítettünk el a szülők és a diákok számára is egy-egy ismertetőt a témában.


Internetbiztonság és fogyasztóvédelem szülőknek
Internetbiztonság és fogyasztóvédelem diákoknak

Projektmenedzsment

 • Seres Imre - projektmenedzser
 • Horváth Ágnes - pénzügyi vezető
 • Medvegy János - szakmai vezető
 • Farkas Zsuzsanna - szakmai koordinátor

Németh László Gimnázium, Általános Iskola

 • Digitális módszertani asszisztens
  • Martonné Végh Katalin
 • Tananyagfejlesztők
  • Balázs Brigitta (természettudomány)
  • Csaláné Böngyik Edit (természettudomány)
  • Vörösné Varga Enikő Melinda (matematika)
  • Berger Marianna (matematika)
  • Pengőné Cseh Ildikó (szövegértés)
  • Huzián Péter (szövegértés)

Varga Tamás Általános Iskola

 • Digitális módszertani asszisztens
  • Szalay Balázs István
 • Tananyagfejlesztők
  • Szalay Balázs István (matematika)
  • Szilágyi Erika (szövegértés)
  • Kácsor Katalin (szövegértés)
  • Purak Ákos (természettudomány)

Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola

 • Digitális módszertani asszisztens
  • Dr. Magyar Andrea
 • Tananyagfejlesztők
  • Dr. Magyar Andrea (matematika)
  • Kakuk Tünde (természettudomány)
  • Konczosné Nagy Némedi Gabriella (szövegértés)
  • Angyalné Oltyán Enikő (szövegértés)

Forray Máté Általános Iskola

 • Digitális módszertani asszisztens
  • Tóthné Nóbik Marianna Ildikó
 • Tananyagfejlesztők
  • Vighné Németh Ildikó (természettudomány)
  • Kokovay Amarilla (szövegértés)
  • Rozgonyi Zoltán (matematika)
  • Tóthné Nóbik Marianna Ildikó (természettudomány)


A projekt az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban valósul meg.