Jelenlegi hely

Címlap » Hírarchívum

Hírarchívum 2014

A 2014/2015-ös tanév rendje

A szorgalmi idő

első tanítási nap: 2014. szeptember 1. (hétfő)

utolsó tanítási nap: 2015. június 15 (hétfő)

Az iskola utolsó, befejező évfolyamán az utolsó tanítási nap: 2015. április 30.

A szorgalmi idő első féléve 2015. január 16-ig tart.

A tanítási napok száma 180 nap.

Az iskolák 2015. január 23-ig értesítik a tanulókat, kiskorú tanuló esetén a szülőket az első félévben elért tanulmányi eredményekről.

Tanítási szünetek

- őszi szünet: 2014. október 27. - október 31.

A szünet előtti utolsó tanítási nap október 22. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap november 3. (hétfő).

- téli szünet: 2014. december 22. - 2015. január 2.

A szünet előtti utolsó tanítási nap 2014. december 19. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2015. január 5. (hétfő).

- tavaszi szünet: 2015. április 2. - április 7.

A szünet előtti utolsó tanítási nap április 1. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap április 8. (szerda).

Országos mérés: 2015. május 27.

Anyanyelvi és matematikai alapkészségek fejlődésének vizsgálata 4., 6., 8. és 10. évfolyamokon Két tanítási nyelvű iskolákban célnyelvi mérés: 2015.június 3.

Idegen nyelvi mérés: 2015.június 11.

A 2014. évi október-novemberi írásbeli érettségi vizsgák

- See more at: http://nlg.hodtav.hu/node/251#sthash.IWLvATBV.dpuf

Tájékoztató a tankönyvosztásról

A tankönyvosztás pontos időpontjáról és beosztásáról 2014. augusztus második felében tájékozódhatnak az iskola honlapján, valamint a  bejárati ajtóra kifüggesztett ismertetőről.

Felhívjuk a Szülők figyelmét, hogy a fizetős tanulóknak a tavalyi évhez hasonlóan ebben az évben is a KELLO postai úton juttatja el lakcímükre a névre szóló díjbekérőt és a csekket. A díjbekérőt a június 30-ig rögzített címre fogják kiküldeni.

Ha bárkinek változott a lakcíme, augusztus 25-től jelezze a tankönyvfelelősöknek!

A tankönyves csekkek befizetésének határideje: augusztus!

A tankönyvek ára utalvánnyal is fizethető lesz. Az ezzel kapcsolatos további információkról (milyen utalványokkal és hogyan) a KELLO később ad tájékoztatást!

Az iskolából a rendelés leadását követően kiiratkozó tanuló ne fizesse be a könyvek árát, illetve a pótvizsgára küldött diák várja meg vizsgája eredményét a befizetéssel.

A tankönyveket a befizetésről/utalásról szóló igazolások bemutatásával tudják majd átvenni.

Amennyiben a Szülők szeretnének egyéni úton tankönyvet vásárolni, azt a webshop.kello.hu oldalon regisztrációt követően tehetik meg.

Akiknél június 30-a után bármilyen változás (ingyenesség, osztályváltás, távozás, új tanuló) állt be a tankönyvrendeléssel kapcsolatban, azok augusztus 25. után keressék az illetékes tankönyvfelelősöket. Korábban nem tudunk intézkedni, mert a tankönyvrendelő program zárva lesz.

Akiknek a fentiek miatt módosítani kell a tankönyvrendelését, azok a tankönyvcsomagjaikat a szeptemberi pótrendelés után fogják megkapni.

Az ingyenes tankönyvre jogosult tanulók még a nyár elején nézzék meg az ingyenességre jogosító határozatukat, akiknek szükséges, augusztus végéig rendezzék!

Felhívjuk figyelmüket, hogy a rendelés módosítására nincs lehetőség!

Az 1. és a 2. évfolyam valamennyi tankönyvét térítésmentesen kapja meg. A megjelölt tartós tankönyvek (Daloskönyvem, Erkölcstan) könyvtári állományba kerülnek. Ezeket a tankönyveket tanév végén vissza kell adniuk.

Tankönyvosztás a normatív kedvezményre jogosult (ingyenes) tanulóknak:

A jogosultságot minden esetben igazolniuk kell az iskola ifjúságvédelmi felelőseinek.

Az alábbi igazolásokat hozzák magukkal:

a.    tartósan beteg (szakorvos igazolja),

b.  sajátos nevelési igényű:

-        testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos (szakértői és rehabilitációs bizottság igazolja)

-        a pszichés fejlődési zavar miatt a nevelés, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott (szakértői rehabilitációs bizottság szakvéleménye igazolja)

c.   három- vagy többgyermekes családban él (a megállapított családi pótlék igazolja),

d.  nagykorú és saját jogán családi pótlékra jogosult (a megállapított családi pótlék igazolja)

e.   rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesül (az erről szóló határozat igazolja)

A családi pótlék folyósításáról szóló igazolásként az iskolának el kell fogadnia:

·      a bérjegyzéket,

·      a pénzintézeti számlakivonatot,

·      a postai igazolószelvényt.

Szükség esetén a családi pótlékről szóló igazolást a munkáltató, a munkahellyel nem rendelkezők részére az Államkincstár Területi Igazgatósága adja ki.

A bemutatás tényét az iskola ifjúságvédelmi felelőse rávezeti az igénylőlapra. Az igénylő az általa közölt adatok valódiságáért büntetőjogi felelősséget visel. Ellenőrzés során az iskola, a fenntartó vagy az Állami Számvevőszék bekérheti az igazolásokat.

A normatív kedvezményre való jogosultságot igazoló okirat (határozat, orvosi igazolás, bérjegyzék, számlakivonat, postai igazolószelvény) másolatát le kell adni az ifjúságvédelmi felelősök részére a tankönyvosztáskor.

Az iskolában erre vonatkozóan nincs fénymásolási lehetőség!

Egyéb információk és dokumentumok a Könyvtár/Tankönyvellátás menü alatt találhatóak.

Tanévzáró

2014.06.23. 17.00 óra: Tanévzáró osztálykeretben az osztályfőnökök vezetésével az iskolában 

2014.06.23. 18.00 óra: Tanévzáró ünnepség a legkiemelkedőbb tanulók jutalmazásával a BFMK-ban

2014. 06. 14. - Általános iskolai ballagás

Június 14-én délelőtt iskolánk két 8. osztályának diákjai elballagtak. Osztályfőnökeik voltak: Széphegyi Eszter, illetve Tari Gizella és Nagyné Gábor Petra

2014.06.12. - 1.c osztálykirándulása a Söndör tanyára

A 2014/15-ös tanév utolsó Önképzőköri előadása

Május 30-án, a NL TÖK idei utolsó rendezvényeként az érdeklődők virtuálisan ellátogattak a világ egyik legnagyobb fizikai kutatóintézetébe, a Genf mellett működő Európai Részecskefizikai
Laboratóriumba, rövid és népszerű nevén a CERN-be. Szittyai István rövid fölvezető előadásában szó volt a CERN történetéről, működéséről, a mai részecskefizika egyik legizgalmasabb és nemrég részben megoldott problémájáról, a Higgs-bozon kereséséről, valamint a 2013-as fizikai Nobel-díjasokról. Ezekután élő videokapcsolatban két magyar fizikus, Dr. Béni Noémi és Dr. Szillási Zoltán (MTA ATOMKI, Debrecen; CERN) vették át a szót, akik bemutatták a Higgs-bozon megtalálásában kulcsszerepet játszó tudományos berendezést, a Nagy Hadron Ütköztető
(LHC) egyik detektorát, az ún. CMS-t. Zoltán a vezérlőteremből jelentkezett, Noémi pedig - a jelenlévők számára meglepetésként - magából a CMS-"gödörből", ami kb. 100 méterrel a föld alatt található. A berendezés jelenleg nem működik, ezért valóban testközelből lehet szemügyre venni a gigantikus detektort.

2014. 06. 11. - 4. b osztálykirándulása Gyulára

TIT Tehetséggondozó Verseny

Barta Zsófia Edit 10. b osztályos tanuló a TIT Tehetséggondozó Levelezéses Országos Tanulmányi Versenyen 5. helyezést ért el.


2014. 06. 12. Egészség- és Bűnmegelőzési Nap; VI.Pál Mihály Közlekedési Emlékverseny

Meghívott vendégek:
Dr. Rádi Norbert rendőr alezredes, rendőrségi főtanácsos, kapitányság vezető
Mizsák Ildikó kistérségi vezető védőnő – Csongrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Intézet

Hevesy György Országos Kémia Verseny döntő

Kovács Ádám a Hevesy György Országos Kémia Verseny döntőjében 10. helyezést ért el. A döntőben a diákok először számításos feladatokat oldottak meg, majd ezt követte a laboratóriumi gyakorlat. Végül  szóban adtak számot a tudásukról. Ádám felkészítő tanára Horváthné Érsek Virág.

Oldalak