Jelenlegi hely

Címlap

Hírarchívum 2020

2020.06.11. - Leérettségiztek végzőseink

2020.06.12. - Rendhagyó egészség- és sportnap

2020.06.12-én pénteken rendhagyó módon próbáltuk meg felhívni a tanulóink figyelmét az egészség fontosságára. Az idei kihívás a mozgásra és a táplálkozásra fókuszált. A meghirdetett feladatok között szerepelt, hogy ki-ki tehetsége, kedve szerint aznap ússzon, fusson, kerékpározzon, sétáljon, túrázzon, lovagoljon. Nagy örömömre szolgált, hogy sokan csatlakoztak ehhez a felhíváshoz, kiemelném a 6.a osztályt, akik összesítve 204.3 km-t teljesítettek! Egyénileg Utasi Zsombor, 8.a osztályos diákunk  kimagasló eredménye kerékpárral 110.89 km!  Gratulálok! De kijár a dicséret mindenki másnak is, aki aznap valamilyen formában  sportolt, mozgott!
Második feladatként a gyerekeknek egészséges ételt kellett készíteni, és azok fotóját beküldeni!

Minden aktív résztvevőnek köszönöm, hogy az idei tanév végén sem feledkeztünk meg az egészségünkről!
Nagyon jó pihenést, kikapcsolódást, élményeket kívánok a nyári szünetre!

sz: Patócs Judit védőnő

Időspirál online levelezőverseny

Májusban az Időspirál Élményközpont online levelezőversenyt hirdetett, melyen a Németh László Gimnázium több tanulója eredményesen szerepelt. Gratulálunk: 

Általános iskolai kategóriában:

3. helyezett: Chudák Enikő Katalin, Németh László Gimnázium és Általános Iskola

Középiskolás kategóriában:

1. helyezett: Molnár Réka, Németh László Gimnázium és Általános Iskola

2. helyezett: Szántó Milán, Németh László Gimnázium és Általános Iskola

3. helyezett: Erdei Dominik, Németh László Gimnázium és Általános Iskola

További részletek!

Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság Megyei Balesetmegelőzési Bizottságának tájékoztatója

A Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság Megyei Balesetmegelőzési Bizottságának 2020/4. számú Hírlevele a mellékletben olvasható!

2020. 05. 24. * A 4. b osztályosok sikere

A Németh László Gimnázium, Általános Iskola 4.b osztályából egy csapat nevezett a Mathias Corvinus Collegium Fiatal Tehetség Programja által szervezett III. MCC FIT Kaland Országos Tehetségversenyre. 

„Az idei megmérettetés tematikája egy klímavédelmi akcióterv megalkotása volt a Föld megmentésére. A projekt összetettsége nem bátortalanította el a vállalkozó kedvű negyedikeseket, és közel 140 csapat jelentkezett az ország számos pontjáról, sőt, Erdélyből és Kárpátaljáról is. 

A verseny első fele minden évben online platformon zajlik, így a FIT Kaland első fordulója szerencsére zavartalanul lezajlott, éppen a vírus miatti korlátozások bevezetésének kezdetén. A verseny további menetét és a lehetőségeket felülvizsgálva végül online formában valósult meg az országos döntő is, hét csapat részvételével. A rendhagyó körülmények ellenére színvonalas csapatmunka zajlott, a negyedikesek bizonyították, hogy az életkorukból fakadóan még az oly távolinak tűnő területek, mint a kémia vagy a filmkészítés sem jelentenek kihívást.”

A kecskeméti régióban versenyző csapatok közül az I. helyezést értük el, így bejutottunk az országos döntőbe, ahol II. helyezéssel zártunk.

 A csapat tagjai: Grochulski Hanna, Molnár Csongor és Versegi Attila. Felkészítő: Vas Mariann

Itt megtekinthető a csapat egyik munkája

Beiratkozás rendje a 2020/21.tanévre első évfolyamon

Kedves Szülők, „végzős” Ovisok!

A 2020/2021. tanévre történő iskolai beiratkozás rendjéről szóló 7/2020. sz. miniszteri határozat alapján az alábbiakról kívánjuk tájékoztatni:

Gyermekük jelentkezése, felvéletele és beiratkozása az alábbi eljárás alapján történik:

A. Azokat a gyermekeket, akik iskolánk beiratkozási körzetében élnek, és április 28-ig nem kapunk értesítést arról, hogy más, körzettel nem rendelkező iskola felvette vagy más, körzettel rendelkező iskola fel kívánja venni, hivatalból felvesszük, és erről írásban értesítjük a gyermeket nevelő szülőt. A beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására a 2020/2021. tanév első napján kerül majd sor.
Azt, hogy a gyermekük iskolánk beiskolázási körzetébe tartozik-e a következő linken, illetve a mellékelt táblázatban ellenőrizhetik: https://kir.hu/korzet.


B. Azokat a gyermekeket, akik nem iskolánk beiskolázási körzetében élnek -- a férőhelyek függvényében – az elmúlt évek tapasztalatai alapján nagy valószínűséggel fel tudjuk venni. A szülőnek azonban ebben az esetben ilyen irányú szándékát legkésőbb május 15-ig jeleznie kell vagy e-mailben a titkarsag@nlg.httpf.hu címen vagy telefonon a +36 62 533137, illetve a +36 30 7498763 számokon munkanapokon 8-16 óra között, illetve -- a felület megnyitását követően -- az e-Kréta tanügyigazgatási programban. Szándékuk bejelentésekor az alábbi adatokat kell megadniuk:

a gyermek neve: , születési helye, ideje: , az édesanyja neve:
az a lakcím, ahol életvitelszerűen élnek (ha ez nem a lakcímkártyán szereplő cím, a későbbiekben az életvitelszerű ott tartózkodásról írásban nyilatkozni kell!):
az óvoda, ahová a gyermek jár:, a lakóhely szerinti körzeti iskolájának a neve:
a szülő elérhetősége: telefon, e-mail:

C. Az iskolai beiratkozás folyamata

Tekintettel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletre, az általános iskolai beiratkozás folyamata a 2020/2021. tanítási évre vonatkozóan az emberi erőforrások minisztere 7/2020. (III. 25.) EMMI határozata alapján történik.

A beiratkozás szakaszai:

A beiratkozás két szakaszban történik:

1) A beiratkozás első szakaszában 2020. április 6. 0:00 óra és 2020. április 24. 24:00 óra között azok a szülők/törvényes képviselők adhatják le beiratkozási kérelmeiket, akik

 • nem állami fenntartású általános iskolába, vagy
 • állami fenntartású, de körzettel nem rendelkező általános iskolába kívánják gyermeküket beíratni.

A körzetes iskolák listáját a https://kir.hu/KIR2_KORZET_3h/Pub/Index oldalon találhatja meg.

2) A beiratkozás második szakaszában 2020. április 28. 0:00 óra és 2020. május 15. 24:00 óra között azok a szülők/törvényes képviselők végezhetik el a beiratkozással kapcsolatosügyintézésüket, akik gyermeküket:

 • a gyermek lakóhelye/életvitelszerű tartózkodási helye szerinti körzetes általános iskolába [1] kívánják beíratni.
 • olyan körzettel rendelkező általános iskolába kívánják beíratni, amely nem a gyermek lakóhelye/életvitelszerű tartózkodási helye szerinti körzetes általános iskola [2].

Felhívjuk a figyelmet, hogy iskolánk esetében a második szakaszban van lehetőség a beiratkozás folyamatának ügyintézésére.

C.1. Amennyiben gyermekét a lakóhelye szerinti körzeti általános iskolába szeretné beíratni, akkor az intézmény felé csak a szándékmegerősítése szükséges, ebben az esetben a beiratkozás automatikusan megtörténik. Amennyiben másik intézményt választanak, akkor kell benyújtani jelentkezési kérelmet a kiválasztott iskolába.

Minden olyan tanuló 2020. április 28-án automatikusan felvételre kerül a lakóhelye, tartózkodási helye szerinti körzetes általános iskolába, aki nem nyert felvételt az első szakaszban, illetve nem adta be a jelentkezését más általános iskolába. Ebben a szakaszban szükséges megerősíteni azon gyermekek jelentkezését, akiket a szülők/törvényes képviselők a lakóhely szerinti körzetes általános iskolába szeretnének beíratni. Tájékoztatásul jelezzük, hogy a gyermek automatikus felvételére a lakóhelye alapján körzetes általános iskolában kerül sor [az emberi erőforrások minisztere 7/2020. (III. 25.) EMMI határozata 2. d) pontja szerint].

Az online felületen a gyermekek körzetes iskolába való beíratási szándékának megerősítése úgy történik, hogy a gyermek azonosításához szükséges adatok megadása után megjelölik az intézményt.

C.2. Amennyiben Ön a lakóhelyétől, tartózkodási helyétől eltérő körzetes általános iskolába kívánja beíratni a gyermekét, kérem, hogy 2020. május 15-én 16 óráig vegye fel a kapcsolatot iskolánkkal.

A veszélyhelyzetre való tekintettel kérjük, hogy gyermeke általános iskolai beíratását lehetőség szerint online módon intézze a KRÉTA rendszer e-Ügyintézési felületén keresztül, amelyet a https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap elérhetőségen talál meg. 

C.3. A beiratkozáshoz kapcsolódóan az alábbi dokumentumokra van szükség:

 • A gyermek személyazonosságát igazoló hatósági igazolvány
 • A gyermek nevére kiállított TAJ kártya
 • A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány
 • Nyilatkozat az életvitelszerű ott lakásról
 • Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan

Online jelentkezés esetén a felületre fel lehet tölteni a dokumentumok másolatát, személyes megjelenés esetén pedig kérjük bemutatni, illetve átadni az intézményi ügyintézőnek.

A 7/2020. (III. 25.) EMMI határozat alapján az online beiratkozás esetén az eredeti iratok bemutatására a 2020/2021. tanév első napján kerül sor.

Az életvitelszerű ott lakásra és a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozó nyilatkozatokat elektronikus beiratkozás esetén a KRÉTA e-Ügyintézés felületén - az adatok megadását követően - az „Előnézet” ikonra kattintva tudja letölteni és aláírást követően fel tudja tölteni a rendszerbe. Személyes megjelenéssel történő beiratkozás esetén a formanyomtatványokat az intézmény biztosítja.

A dokumentumok megléte alapvetően fontos, ám a jelenlegi helyzetre tekintettel elegendő, ha bemutatásuk csak a 2020/2021-es tanév első napján történik meg

Amennyiben az elektronikus úton történő beiratkozás az Ön számára nem megoldható, a köznevelési intézmények lehetőséget biztosítanak a személyes ügyintézésre is. Tájékoztatjuk, hogy személyes megjelenéssel történő beiratkozás esetén a járványügyi helyzettel összefüggésben bevezetett fokozott óvintézkedésekkel kell számolni.

Iskolánkban a jelentkezések személyes benyújtására – előzetes időpontegyeztetést követően –

április 28-tól május 15-ig naponta 8-16 óráig lesz lehetőség

Felhívjuk figyelmét, hogy csak egyetlen általános iskolába kérheti gyermeke felvételét.

Tisztelettel: Árva László (igazgató)

[1] Felhívom figyelmét, hogy a hatályos jogszabályok [a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (6) bekezdése alkalmazásában a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 22. § (6)bekezdése] alapján életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a tanulónak a kötelező felvételt biztosító iskola körzetében van a lakóhelye, ennek hiányában a tartózkodási helye.

[2] Felhívom figyelmét, hogy a hatályos jogszabályok [a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (6) bekezdése alkalmazásában a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 22. § (6)bekezdése] alapján életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a tanulónak a kötelező felvételt biztosító iskola körzetében van a lakóhelye, ennek hiányában a tartózkodási helye.

A végső felvételről az iskola legkésőbb május 21-ig értesíti a szülőt. Amennyiben helyhiány miatt a gyermek felvételére mégsem lenne lehetőség, a kötelező felvételt biztosító iskola fel fogja venni.

Öröm és megtiszteltetés számunkra, ha iskolánkat választják

2020.05 - Érettségi - információk

A 119/2020. (IV. 16.) Korm. rendelet szerint 2020. április 21-én, éjfélig lehet benyújtani az érettségi vizsgajelentkezés módosítására vonatkozó kérelmet a vizsgajelentkezést fogadó intézményhez

A kérelemben az alábbiak kezdeményezhetők:

 • a jelentkezés törlése
 • a jelentkezés szintjének módosítása emelt szintről középszintre
 • kizárólag idegen nyelv esetében a jelentkezés szintjének módosítása középszintről emelt szintre

A kérelem innen letölthető!

2020.03.16. - Digitális munkarend marad a tanév végéig

Tisztelt Szülők!

220/2020. (V. 22.) Korm. rendelet értelmében a tanév végéig, június 15-ig érvényben marad a tantermen kívüli, digitális munkarend!

1. § (1) Az iskolák 2020. június 2. és 2020. június 15. között továbbra is tantermen kívüli, digitális munkarend szerint működnek azzal, hogy a tantermen kívüli, digitális munkarend tapasztalatai alapján egyéni vagy kiscsoportos foglalkozás szervezhető a tanulók felzárkóztatása céljából.

(2) 2020. június 2. és 2020. június 26. között minden általános és középfokú iskola megszervezi a tanulók felügyeletét. A felügyelet keretében napközi, szakkör, sportfoglalkozás, egyéni vagy csoportos felzárkóztató foglalkozás, fejlesztőfoglalkozás, egyéni vagy csoportos tehetségfejlesztő foglalkozás tartható.

Iskolánk diákjainak a felügyeletet továbbra is biztosítjuk (8 és 17 óra között)!
Kérjük jelezzék az iskola e-mail címén (titkarsag@nlg.httpf.hu), vagy telefonon(+3662533137), ha gyermeke részére felügyeletet igényel!
Kérjük, jelezzék azt is, hogy mely napokon hány órától hány óráig tartják ezt szükségesnek!

Az alábbiakban összefoglaljuk Önöknek a tantermen kívüli digitális munkarenddel kapcsolatos általunk is ismert információkat, amelyek a Kormány 1102/2020. (III. 14.) számú határozatából. illetve az iskolákhoz eljuttatott államtitkári tájékoztatóból származnak. E rendszer kialakítása folyamatban van, a hiteles új információkról weblapunkon, illetve a Kréta-rendszeren keresztül folyamatosan tájékoztatni fogjuk Önöket. Kérjük, kövessék azt figyelemmel! 

Kormányhatározat:

a) 2020. március 16. napjától az iskolákban a nevelés-oktatás tantermen kívüli, digitális munkarendben kerül megszervezésre;
b) a digitális munkarend olyan módon kerül meghatározásra, hogy annak keretében
ba) a tananyag kijelölése, a tanulási folyamat ellenőrzése és támogatása a pedagógusok és a tanulókonline vagy más, személyes találkozást nem igénylő kapcsolatában történik,bb) a tananyag tantermen kívüli, digitális munkarend keretében történő átadása alkalmas legyen a tanuló tanulmányi követelményeinek teljesítésére;c) a b) alpontban foglaltak végrehajtása érdekében sor kerül módszertani ajánlás kiadására;

Államtitkári tájékoztató:

-Ez nem rendkívüli szünetet jelent, hanem az oktatás módjának megváltoztatást, amelynek keretében továbbra is biztosítani kell a tanulók számára a tanulás lehetőségét.
-Az új munkarend értelmében a tanulóknak tilos a köznevelési intézmények oktatási célú látogatása. 
-A tantermen kívüli, digitális munkarend időtartama alatt a tanulók lehetőség szerint kerüljék a nagyobb csoportos találkozásokat, közös programokat. Felügyeletüket a szülők, családok, szomszédok bevonásával, kis csoportokban célszerű megszervezni. A gyermekek felügyeletét nem javasolt a nagyszülőkre bízni, hiszen ők a legveszélyeztettebbek.

Kormányhatározat:

d) 2020. március 16. napjától a szülők igényei alapján, indokolt esetben a nemzeti köznevelésről szóló törvény hatálya alá tartozó iskolák esetében a területileg illetékes tankerületi központ munkanapokon megszervezi a gyermekek, tanulók napközbeni kiscsoportos felügyeletét;

Államtitkári tájékoztató:

A gyermekétkeztetés biztosítása az adott településen önkormányzati feladat. A főzésre jelenleg is használt konyhák továbbra is rendelkezésre állnak, a gyermekek étkeztetése azonban nem történhet az oktatási-nevelési épületekben. Ezért azon gyermekek számára, akiknél ez indokolt, helyben, optimális módon kell biztosítani az étkezés lehetőségét (például kiszállítással). Ennek biztosítása érdekében javasoljuk, hogy az intézményvezető és a fenntartó egyeztessen a feladat ellátásáért felelős települési önkormányzattal.

Az étkeztetéssel kapcsolatos információkkal kapcsolatban a Hód-Menza Nonprofit Kft-az illetékes.

 Köszönjük együttműködésüket!

2020.03.14. - A Németh László Gimnázium tanulmányi területeinek felvételi jegyzéke

Mit lehet megtudni a felvételi jegyzékekből?
Megtudhatják a jelentkezők eredményeit. A táblázatokban a tagozatra jelentkező összes jelentkező fel van tüntetve.

Mit nem lehet megtudni a felvételi jegyzékekből?
Nem lehet megtudni azt közvetlenül, hogy a tanuló felvételt nyert-e az adott tagozatra! Az itt közölt listák alapján ugyanis a Győri Felvételi Központ rangsorol: az iskola által közölt keretszámoknak megfelelően a lista elejéről indulva kihúzza azon vizsgázók nevét, akik nem a Németh László Gimnáziumot vagy nem az adott tagozatot, képzési területet jelölték meg első helyen, és az általuk elsőnek megjelölt iskolába vagy tagozatra felvételt nyernek.
Így akár elképzelhető, hogy olyan tanulói felvételt nyer, aki a lista végén található, de az előtte lévők közül többen más iskolát vagy „tagozatot” jelöltek meg első helyen.
A középiskolák (így a mi iskolánk sem) tudják, hogy a tanuló hányadik helyen jelölte meg őket, így a felvételről szóló döntésüknél ezt nem tudják figyelembe venni.
Ha pontszámai alapján egy tanulót több helyre (iskolába, „tagozatra”) felvételre jelölik meg, a Felvételi Központ abba az iskolába, „tagozatra” véglegesíti a felvételét, amely a tanulói adatlapon előrébb szerepelt.
Tehát pl. ha egy tanuló pontszáma miatt az első helyen megjelölt iskolába vagy „tagozatra” nem nyer felvételt, de pontszáma a második, harmadik, negyedik stb. helyen megjelölt iskolában vagy „tagozaton” elegendő, akkor mindenképpen a másodikra fogják felvenni, akkor is, ha azt a felvételi adatlapon nem első helyen jelölték meg, mert a tanulói adatlapon szereplő sorrendről a középiskoláknak nincs tudomásuk.

Az alábbi listákat többszörösen is ellenőriztük, de amennyiben valamilyen hibát vesznek benne észre adataikban (név, tagozatválasztás, stb.) kérjük, feltétlenül értesítsék a gimnáziumot!

Felhívjuk a tisztelt szülők figyelmét, hogy a felvételi jegyzék ismeretében március 19. és 20. között lehetőségük van a tanulói adatlap módosítására abban az általános iskolában, ahol a jelentkezési lapot benyújtották.
A módosítás során – az iskolánkkal való egyeztetést követően! -- az alábbiakra van lehetőség:
- új tanulmányi terület felvétele,
- a tanulmányi területek eredetileg beírt sorrendjének módosítása.
Új középiskolát már nem lehet a módosító adatlapon feltüntetni.
Hangsúlyozottan szeretnénk felhívni a négyévfolyamos gimnáziumi képzésre jelentkezők (1410) figyelmét, hogy – amennyiben iskolánkat jelölték meg első helyen, ám a tanuló nincs az első tíz tanuló között, és e miatt más iskolát szeretnének első helyre venni – a módosítási szándékukról előzetesen egyeztessünk a +3662533137-es telefonszámon vagy a titkarsag@nlg.httpf.hu címen! Ugyanis a felvételre annak a tanulónak is jó esélye lehet, aki a sorrendben nincs az első tíz között!!

Amennyiben módosítási szándékuk van, kérjük, azt jelezzék a (62) 533-137-es telefonon vagy a titkarsag@nlg.httpf.hu e-mail címen.
A középiskolával való egyeztetés tényét fel kell tüntetnünk a tanuló jelentkezési lapjára.
Az osztályok tervezett létszáma:
7. Nyelvi előkészítő osztály (1710-1720-1730. kódszámú tanulmányi területek): 35 tanuló
7. B osztály (1610. kódszámú tanulmányi terület): 35 tanuló
9. B (1410. kódszámú tanulmányi terület): felvehető 8 tanuló
9. AJKP osztály (50. kódszámú tanulmányi terület): 20 tanuló

A 1410. kódszámú emelt szintű természettudományi osztály felvételi jegyzéke 2020.

A 1610. kódszámú emelt szintű természettudományi osztály felvételi jegyzéke 2020.

A 1710. kódszámú emelt szintű angol – matematika csoport felvételi jegyzéke 2020.

A 1720. kódszámú emelt szintű német – matematika csoport felvételi jegyzéke 2020.

A 1730. kódszámú emelt szintű francia – matematika csoport felvételi jegyzéke 2020.

A 1050. kódszámú Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi Programja 2020.

2020.03.13. - Március 15-re emlékezünk

Idén a teljes ötödik évfolyam bevonásával készült a Németh László Gimnázium, Általános Iskola a nemzeti ünnepre.

A hagyományos március 15-i műsort az 5.a, 5.b és 5.c osztályosok vitték színre magyar szakos osztályfőnökeik felkészítésével: Borbásné Sajti Emese, Csókay Miklósné és Kókay Erika.

A járványügyi helyzet miatt idén az osztályok felvételről tekintették meg a színes, szavalatokban és zenei betétekben gazdag megemlékezést.

Oldalak