Jelenlegi hely

Címlap

Hírarchívum 2021

2021.01.25. - A középfokú felvételi eljárás menete

2021.02.05. - Pályaorientációs nap

   

2021.01.23. - Központi írásbeli felvételi

Tisztelt Szülők! Kedves Felvételizők!

A központi írásbeli felvételi vizsga időpontja: 2021.január 23. (szombat) 10:00 óra

Minden tanulónak küldtünk vizsgabehívót, amelyen szerepel a konkrét teremszám is, ahol írni fogják a felvételit.

10.00 - 10.45 Magyar nyelv és 11.00 - 11.45 Matematika

Az írásbeli vizsga során a dolgozat megírásakor a rajzokat ceruzával, minden egyéb írásbeli munkát kék vagy fekete színű tintával kell elkészíteni.

A magyar nyelvi feladatlapok kitöltéséhez segédeszköz nem használható.

A matematika feladatlapok kitöltéséhez rajzeszközökön (vonalzó, körző, szögmérő) kívül más segédeszköz (pl. zsebszámológép) nem használható.

A vizsgák megkezdése előtt 30 perccel meg kell jelenni a vizsgahelyszínen!

A vizsgára feltétlenül hozni kell személyazonosítására alkalmas igazolványt (diákigazolványt vagy személyi igazolványt)

Aki a fenti vizsganapon alapos indok miatt nem tud megjelenni, az a pótnapon, 2021. január 28-án, csütörtökön 14:00 órakor írhatja meg a dolgozatokat.

A COVID 19 járvány miatt ebben a tanévben egy második pótnapot is kijelöltek: 2021. február 5. péntek 14:00 óra.

A központi írásbeli vizsga második pótnapján, kérelemre kizárólag azok a vizsgázók vehetnek részt, akik igazoltan COVID 19 fertőzésben szenvedtek, vagy igazoltan hatósági házi karanténba kerültek, továbbá egyéb rendkívüli, önhibájukon kívül eső elháríthatatlan ok folytán sem a tanév rendje szerinti központi írásbeli vizsgán, sem annak pótnapján nem tudtak megjelenni.

A kérelem benyújtásának határideje: 2021. január 29. péntek 16:00 óra.

Minden felvételiző csak egyszer írhat felvételi dolgozatot, és ha a pótnapi idópontok valamelyikét kénytelen igénybe venni, azt külön kérelmeznie és indokolnia kell!

A járványhelyzet miatt a szülők és a kísérők az iskola aulájában nem tartózkodhatnak, kizárólag a vizsgázó diákok léphetnek az iskola épületébe.

A vizsgák lebonyolítása során iskolánk betartja az egészségügyi hatóságok állásfoglalásai alapján alkalmazandó biztonsági intézkedéseket!

MEGTEKINTÉS

A megtekintés napja: 2021.01.29. (péntek)

Iskolánk tanulói osztálykeretben tekinthetik meg a dolgozatokat, a külső iskolából érkező tanulók esetén a megadott e-mail címre elküldjük a beszkennelt dolgozatokat.

ÉSZREVÉTEL

Kizárólag a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén tehető az értékelésre észrevétel.

A vizsgázó és szülője a javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén észrevételeit a megtekintést követő első munkanap végéig (2021.02.01.) – tizenhat óráig – írásban adhatja le. Az észrevételt a vizsgázó és szülője benyújthatja az intézménybe személyesen, könyvelt postai küldeményként, illetve amennyiben ennek technikai feltételei adottak, az aláírt észrevételt szkennelt formában az intézmény által megadott elérhetőségre e-mailben is eljuttathatja (felveteli@nlg.httpf.hu)  Az észrevétel benyújtására nyitva álló határidő elmulasztása esetén egy napon belül lehet igazolási kérelmet benyújtani. Az igazolási kérelem benyújtási határideje jogvesztő.

Ha az írásbeli vizsgakérdésekre adott megoldás értékelésére a vizsgázó észrevételt nyújt be, az iskola az észrevételt érdemben elbírálja. Az iskola a bírálat eredményét határozat formájában, megfelelő indokolással, az észrevétel benyújtását követő három munkanapon belül írásban közli az észrevételt tevővel.

Ha az iskola által hozott döntés ellen a szülő, tanuló fellebbezést kíván benyújtani, ezt három napon belül írásban közli a vizsgát szervező iskolával. A fellebbezést a vizsgázó és szülője benyújthatja az intézménybe személyesen, könyvelt postai küldeményként, illetve amennyiben ennek technikai feltételei adottak, az aláírt fellebbezést szkennelt formában az intézmény által megadott elérhetőségre e-mailben is eljuttathatja. A határidő elmulasztása jogvesztő, a fellebbezés benyújtására meghatározott határidő elmulasztása miatt igazolásnak helye nincs.

2021.01.22. - A magyar kultúra napja

A Magyar Kultúra Napjára a 7.B osztály készített műsort.

Köszönjük az osztálynak és osztályfőnökének, Fekete Nagy Katalinnak az összeállítást.

2021.01.11. - Januári étkezési díjak

3 x étkezés teljes áron: 14.800 Ft                3x diétás étkezés teljes áron: 15.200 Ft

1 x étkezés teljes áron: 8.600 Ft                 1x diétás étkezés teljes áron: 8.800 Ft

Befizetés ügyfélfogadási időben: Önkormányzat: Kossuth tér 1. (fszt. 5-es iroda)

H:08:00-18:00     K, SZ, Cs: 08:00-15:30         P: 08:00-12:30

Utalási információ: www.hkivasarhely.hu            E-mail: ugyfelszolgalat@hkivasarhely.hu

BANKSZÁMLA SZÁM VÁLTOZÁS JANUÁRTÓL!!!!    K & H Bank: 10400559 – 00032887-00000002

Ebédlemondás/rendelés: 06 30 749 8756 (Megyeriné Varju Gabriella)

2020.01.08. - Digitális oktatás folytatódik a 9-12. évfolyamokon

Kedves Szülők!

Amint bizonyára értesültek róla, az operatív törzs javaslatára a Kormány meghosszabbította a 9-12. évfolyamokon a digitális munkarendet. Tájékoztatom Önöket, hogy iskolánkban a digitális oktatás a novemberben kiadott igazgatói utasításban meghatározottak között folyik tovább. Kérem ezt olvassák el, és a gyermekük részvételének ösztönzésével segítsenek nekünk, hogy az utasításban foglaltakat minél teljesebb formában meg tudjuk valósítani. Szeretném Önöket tájékoztatni arról is, hogy az egyes tantárgyak aktuális előrehaladásáról folyamatosan tájékozódhatnak gyermekük osztályának osztályblogján.

Ha bármilyen kérdésük, problémájuk van, forduljanak hozzánk bizalommal!

Jó egészséget kívánok! Üdvözlettel: Árva László (igazgató)

2020.12.16. - A következő tanév első osztályos tanítói

2021.01.06. - Digitális Pedagógus díj

Digitális Pedagógus díjat adott át a Tempus Közalapítvány december 18-án. Az idei felhívás fókusztémája: "Az önálló tanulás támogatása online tanulási környezetben" . A 8 éve útjára indított Digitális Módszertár arra hivatott, hogy az IKT eszközöket és digitális pedagógiai módszereket kreatív és innovatív módon alkalmazó tanárok ötlettára legyen. Az adatbázis használatával a pedagógusok a tanórák és a tanórán kívüli tevékenységek megújításához nyerhetnek inspirációt, illetve konkrét, a mindennapi iskolai tevékenységeik során alkalmazható módszereket tanulhatnak egymástól. A gyakorló tanárok által feltöltött anyagok a 21. századi fiatalok, vagyis a digitális nemzedék interaktív tanulását, tanítását segítik az IKT eszközök kreatív használatával.    

Az idei évben 12 pedagógus kapott Digitális Pedagógus Díjat, köztük Csaláné Böngyik Edit, a Németh László Gimnázium, Általános Iskola biológia-kémia szakos tanára.

Pályázata a 8. osztályos kémia tananyag utolsó fejezetét dolgozza fel projekt formájában,
címe: A szénfiú és a szilíciumlány. Az ötlet részletes leírása a Digitális Tudástárban megtalálható.

2020.01.05. - OKTV Informatika

Herczeg Dávid 12.B osztályos tanuló az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen informatika I. kategórában a 2. fordulóba jutott.

Felkészítője Bodzsár Mihály.

Eredményéhez gratulálunk!


2021.01.05. - Hódmezővásárhelyi Közétkeztetési Intézmény tájékoztatója

Oldalak