Jelenlegi hely

Címlap

Hírarchívum 2021

2021.04.15. - Oláh György Országos Középiskolai Kémiaverseny

Lemaitre Lucien folytatja sikersorozatát! Az Oláh György Országos Középiskolai Kémiaverseny országos döntőjén nyújtott teljesítményéért kategóriájában  2. helyezést ért el.

A szóbeli döntőn a zsűri többek között az alábbiakat mondta az előadásáról:

"Nagyon szép, jól felépített előadás volt, jól szerkesztett ábrákkal. A téma feldolgozása és lényegének kiemelése is jól sikerült az előadónak. "

Felkészítő tanárai: Matyuska Ferenc és dr. Arany Eszter. Gratulálunk Luciennek és felkészítőinek!

2021.04.10. - Beiratkozás elkezdődött

Kedves Szülők!

A mai napon megnyílt a Kréta program beiratkozási felülete: https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap

Az adatok online módon történő beküldési lehetőségének ideje: 2021. április 10. 0:00 – 2021. április 16. 24:00.

Online beiratkozás esetében a szükséges dokumentumok iskolában történő bemutatásának határideje 2021. szeptember 1.

A fenntartó Tankerületi Központ tájékoztatása alapján szeretném egyértelművé tenni, hogy a beiratkozás során amennyiben a szülő/törvényes képviselő gyermekét online kívánja beíratni, akkor a felületre kizárólag a lakcímkártyát kell feltölteni, annak is csak azt az oldalát (fotóként, pdf formátumban), amelyen a lakcím, illetve a tartózkodási hely adatai találhatók! 

A lakcímkártyát, valamint a többi kötelező igazolványt, dokumentumot elegendő a 19/2021. (III.10.) EMMI határozat értelmében 2021. szeptember elsejéig bemutatni személyesen az iskolában.

A nyilatkozat a szülői felügyeleti jog gyakorlásáról a cikk végén letölthető.

Amennyiben az online jelentkezéssel kapcsolatban problémája merül fel, kérem, keressen bennünket a beiratkozas@nlg.httpf.hu e-mail címen.

Amennyiben személyesen szeretne beiratkozni, arra előzetes időpontegyeztetést követően van lehetőség. Az időpont egyeztetésére munkanapon 8 és 16 óra között a +62 533137-es telefonszámon vagy a beiratkozas@nlg.httpf.hu címen van lehetősége.

Várjuk jelentkezését! Tisztelettel: Árva László (igazgató)

2021.04.03. - Általános iskolai beiratkozás

Kedves Szülő!

1.Tájékoztatom, hogy a kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a 2021/2022. tanítási évre két formában írathatja be gyermekét iskolánk első évfolyamára:

a.) Személyesen az iskolában április 15-én és április 16-án. Amennyiben személyesen szeretné gyermekét beíratni, azt kérem szíveskedjék jelezni a 62/533-137-es telefonszámon, vagy a beiratkozas@nlg.httpf.hu email-címen. Kérjük, adja meg telefonszámát, ezen keresni fogjuk, hogy a beiratkozás pontos időpontját egyeztessük.

A beiratkozás során várhatóan az alábbi dokumentumokat kell bemutatnia:

· A gyermek személyazonosságát igazoló hatósági igazolvány

· A gyermek nevére kiállított TAJ kártya

· A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány

· Nyilatkozat az életvitelszerű ott lakásról

· Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan

b.) Online formában 2021. április 10-től. a KRÉTA rendszer felületén keresztül a https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap linkre kattintva. Ez a felület 2021. április 16-án éjfélig érhető el.

Amennyiben Ön nem a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti körzetes iskolába íratná be a gyermekét, akkor is meg kell adnia az ön lakóhelye, tartózkodási helye szerinti kötelező felvételt biztosító általános iskola nevét és címét is a jelentkezése során. Ez jelentkezési szándékát nem érinti!

Tájékoztatjuk azokat a szülőket, akik nem az iskola beiratkozási körzetében élnek, hogy ne nyugtalankodjanak, mert az iskolának igen kicsi a beiratkozási körzete, így az onnan érkező tanulók csak az induló első évfolyam felét jelentik.

Amennyiben módosítani kíván a már elektronikusan beküldött adatokon, akkor ezt úgy teheti meg, hogy jelzi (telefonon, e-mailben) az adott intézmény részére a visszavonási vagy adatmódosítási szándékát. Az adatok módosítását az intézmény a KRÉTA felületén a kérés alapján elvégzi.

Amennyiben a szülő visszavonja gyermeke jelentkezését, ennek következményeként a beiratkozási felületen az iskola a benyújtott jelentkezésre a szülő kérése alapján elutasító határozatot hoz, és az intézmény saját rendszerében a gyermek adatait a „Beiratkozás visszavonva” státuszba állítja. Ezen műveletek elvégzését követően Ön ismét be tudja nyújtani gyermeke jelentkezését  egy másik iskolába.

Az online beiratkozás esetén a beiratkozáshoz szükséges eredeti dokumentumok (ld. 1.a pont) bemutatására (amennyiben azokat a jelentkezési felületre nem töltötte fel) a 2021/2022. tanév első napjáig (2021. szeptember 1.) kerülhet sor. A dokumentumokat mindkét szülőnek vagy a felügyeleti jogot gyakorló szülőnek alá kell írnia!

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok, adatok megadása kapcsán Ön segítséget kérhet a gyermeke óvodájától (pl. az óvoda OM azonosítója, gyermekük oktatási azonosítója). Természetesen iskolánk és annak fenntartója, a Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ is rendelkezésre áll a körzetes iskolákkal kapcsolatos információk, az online vagy a személyes beiratkozás rendjével kapcsolatos kérdések esetén.

Iskolánk neve: Németh László Gimnázium, Általános Iskola

Címe: 6800 Hódmezővásárhely, Németh László u. 16.

OM-azonosítója: 200893

Amennyiben az online jelentkezés során bármilyen kérdése, problémája adódik, kérjük jelezze azt a beiratkozas@nlg.httpf.hu e-mail címen! Adja meg telefonszámát, és felvesszük Önnel a kapcsolatot!

2. A fentiek után, akár online, akár személyesen történt a jelentkezés, 2021. április 23-ig döntünk a gyermekek felvételéről és ezután küldjük el a tájékoztatásunkat Önnek.

3. A beiratkozási eljárás során vagy annak lezárása után legkésőbb két héten belül Önnek nyilatkoznia kell arról, hogy gyermeke számára hit- és erkölcstan vagy etika órát választ. A hit- és erkölcstan tantárgy választása esetén meg kell jelölnie, hogy melyik egyház hit- és erkölcstan oktatásának megszervezését kéri majd gyermeke számára. Az iskola a hit- és erkölcstan oktatással kapcsolatos, az egyházaktól kapott információkat feltünteti a honlapján.

2021.03.19. - Németh László Gimnázium tanulmányi területeinek felvételi jegyzéke

Mit lehet megtudni a felvételi jegyzékekből? 

Megtudhatják a jelentkezők eredményeit. A táblázatokban a tagozatra jelentkező összes jelentkező fel van tüntetve. 

Mit nem lehet megtudni a felvételi jegyzékekből? 

Nem lehet megtudni azt közvetlenül, hogy a tanuló felvételt nyert-e az adott tagozatra! Az itt közölt listák alapján ugyanis a Győri Felvételi Központ rangsorol: az iskola által közölt keretszámoknak megfelelően a lista elejéről indulva kihúzza azon vizsgázók nevét, akik nem a Németh László Gimnáziumot vagy nem az adott tagozatot, képzési területet jelölték meg első helyen, és az általuk elsőnek megjelölt iskolába vagy tagozatra felvételt nyernek. 
Így akár elképzelhető, hogy olyan tanulói felvételt nyer, aki a lista végén található, de az előtte lévők közül többen más iskolát vagy „tagozatot” jelöltek meg első helyen. 
A középiskolák (így a mi iskolánk sem) tudják, hogy a tanuló hányadik helyen jelölte meg őket, így a felvételről szóló döntésüknél ezt nem tudják figyelembe venni. 
Ha pontszámai alapján egy tanulót több helyre (iskolába, „tagozatra”) felvételre jelölik meg, a Felvételi Központ abba az iskolába, „tagozatra” véglegesíti a felvételét, amely a tanulói adatlapon előrébb szerepelt.
Tehát pl. ha egy tanuló pontszáma miatt az első helyen megjelölt iskolába vagy „tagozatra” nem nyer felvételt, de pontszáma a második, harmadik, negyedik stb. helyen megjelölt iskolában vagy „tagozaton” elegendő, akkor mindenképpen a másodikra fogják felvenni, akkor is, ha azt a felvételi adatlapon nem első helyen jelölték meg, mert a tanulói adatlapon szereplő sorrendről a középiskoláknak nincs tudomásuk.

Az alábbi listákat többszörösen is ellenőriztük, de amennyiben valamilyen hibát vesznek benne észre adataikban (név, tagozatválasztás, stb.) kérjük, feltétlenül értesítsék a gimnáziumot!

Felhívjuk a tisztelt szülők figyelmét, hogy a felvételi jegyzék ismeretében március 23. és 24. között lehetőségük van a tanulói adatlap módosítására abban az általános iskolában, ahol a jelentkezési lapot benyújtották. A módosító adatlapot február 25-ig kell megküldenie az Oktatási Hivatalnak:

A módosítás során – az iskolánkkal való egyeztetést követően! -- az alábbiakra van lehetőség:

- új tanulmányi terület felvétele, 
- a tanulmányi területek eredetileg beírt sorrendjének módosítása.

Új középiskolát már nem lehet a módosító adatlapon feltüntetni.

Amennyiben módosítási szándékuk van, kérjük, azt jelezzék a (62) 533-137-es telefonon vagy a titkarsag@nlg.httpf.hu e-mail címen.

A középiskolával való egyeztetés tényét fel kell tüntetnünk a tanuló jelentkezési lapjára.

A 1410. kódszámú természettudományi orientáció emelt szintű nyelvi képzéssel (angol vagy német)

A 1610. kódszámú természettudományi orientáció emelt szintű nyelvi képzéssel (angol vagy német)

A 1710. kódszámú emelt szintű angol nyelvi csoport emelt szintű matematika képzéssel, 7. évfolyamon nyelvi előkészítő évfolyammal

A 1720. kódszámú emelt szintű német nyelvi csoport emelt szintű matematika képzéssel, 7. évfolyamon nyelvi előkészítő évfolyammal

2021.03.15. - NLG felvételi jegyzéke 2021.03.19. 10 órától lesz elérhető

Tisztelt Szülők! Kedves felvételiző Diákok!

Az emberi erőforrások miniszterének a köznevelési intézmények működését érintő egyes vészhelyzeti intézkedésekről szóló 17/2021. (III.5.) EMMI sz. határozata 17. pontja arról rendelkezett, hogy a középfokú iskola 2021. március 22-ig hozza nyilvánosságra a jelentkezők felvételi jegyzékét.

Ennek alapján gimnáziumunk felvételi jegyzéke 2021. március 19-én (péntek) 10 órától lesz megtekinthető iskolánk honlapján (nlg.hodtav.hu).

A tanulói adatlapokat 2021. március 23-24-én lehet módosítani, és 2021. március 25-ig kell megküldeni az Oktatási Hivatalnak.

2021.03.11. - Kazinczy verseny

Bíró Ivett 12. A osztályos tanuló megyei 2. helyezést ért el a Kazinczy versenyen

Ezzel az eredménnyel Ivett megyénket képviselheti az országos döntőben. Felkészítő tanára: Győri Éva

A „Szép Magyar Beszéd” verseny az idén online formában zajlott. Az alábbi videón azt láthatják, ahogyan Ivett a kötelező szöveget olvassa fel szombat délelőtt, a szobájában.

https://drive.google.com/file/d/1vOOEuuhcf-5Rv3Ne3nzovyC53buLX3Ol/view?usp=sharing

2021.03.15. - Március 15-ei ünnepi műsor

A műsort az 5.b osztály készítette, felkészítő tanár: Pengőné Cseh Ildikó és Arany Mihály György

2021.03.06. - Digitális munkarend 2021.03.08-tól

Tisztelt Szülő! 

Március 8-tól a járványügyi helyzetre tekintettel az 1-8. évfolyamon is digitális munkarend kerül megszervezésre. Ennek alapvető célja a személyes találkozások számának csökkentése. 

Gyermeke étkezésével kapcsolatos igényeit a közétkeztetést szervező cégnél jelezze (Megyeriné Varjú Gabriella 30/7498756, ugyfelszolgalat@hkivasarhely.hu). 

1/2021.(III.04.) számú igazgatói utasítás a digitális munkarend alapú távoktatás 5-12. évfolyamon történő  megvalósításához 

2/2021.(III.04.) számú igazgatói utasítás a digitális munkarend alapú távoktatás az alsó tagozaton történő megvalósításához

A 2021.03.06-án megjelent 111/2021. (III.6.) sz. Korm.rendelet alapján hétfőtől az iskola a szülő, törvényes képviselő kérelmére gondoskodik az 1-8. évfolyamos általános iskolai tanulók napközbeni felügyeletének megszervezéséről. A Kormányrendelettel összhangban a járvány terjedésének korlátozása érdekében tisztelettel arra kérjük, hogy a gyermekfelügyeletet csak a legszükségesebb esetben, így különösen munkavégzés vagy a járványügyi védekezésben való részvétel esetén, vegyék igénybe.

A napközbeni felügyeletre vonatkozó kérelmüket elektronikusan juttassák el a titkarsag@nlg.httpf.hu címre vagy a Krétán keresztül jelezzék az osztályfőnöknek lehetőség szerint vasárnap 16 óráig (majd a későbbiekben az első kérelmezett ügyeleti napot megelőző nap 16 óráig). 

Kérjük kérelmükben az alábbi adatokat adják meg!

A tanuló neve:

A tanuló osztálya:

Felügyeletet kérek:

március ...-án ......-tól ..........ig

A szülő napközbeni elérhetősége (telefon, e-mail cím):

A felügyelet végén ki viheti el a tanulót az iskolából (név, jogcím pl. nagymama, testvér stb.):

Esetlegesen felmerülő kérdéseiket a titkarsag@nlg.httpf.hu címre küldhetik el.

Üdvözlettel: Árva László (igazgató)

2021.03.01. - Tájékoztató leendő első osztályainkról

2021.03.18. - Online beiskolázási tájékoztató leendő elsősöknek

Tisztelt Szülők!

A Németh László Gimnázium, Általános Iskola online beiskolázási tájékoztatót tart az iskolánk iránt érdeklődő szülők számára 2021. március 18. 17 órakor.

A tájékoztatón megismerhetik a 2021-22-es tanévre vonatkozó tudnivalókat a beiskolázással kapcsolatban, valamint találkozhatnak a leendő osztálytanítókkal is.

A tájékozatóra itt lehet előzetesen regisztrálni! Kérjük, ha szeretné meghallgatni a tájékoztatót töltse ki a regisztrációs űrlapot!

Kérdéseiket előzetesen is feltehetik a beiratkozas@nlg.httpf.hu címen

Szeretettel várjuk az érdeklődőket!

Oldalak