Jelenlegi hely

Címlap

 

A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai

 

1. Hétvégére és tanítási szünetre a szokásosnál nagyobb terjedelmű kötelező házi feladat nem adható.

2. A nagydolgozatok (pl.: témazáró) írásának időpontját legalább egy héttel előbb közölni kell. Egy nap maximum két nagydolgozat íratható, melyet három héten belül értékelve ki kell osztani. A három héten belül ki nem javított és ki nem osztott nagydolgozat kihirdetésekor a tanuló eldöntheti, hogy az érdemjegy beírásra kerüljön-e. A témazáró dolgozatok után a diák lehetőséget kap - a tanár által meghatározott időpontban - javító dolgozat írására. Az osztályozó naplóba a tanár mérlegelése alapján mindkét, vagy a jobb érdemjegynek be kell kerülni. A röpdolgozat írásbeli felelet.