Jelenlegi hely

Címlap

 

  AZ INTÉZMÉNY PEDAGÓGUSAI A 2022/2023. TANÉVBEN
Név Végzettség szintje Szakképzettség
1. Dr. Arany Eszter egyetem vegyész, okleveles kémiatanár
2. Dr. Arany Mihály György egyetem kommunikáció szakos bölcsész, német nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár, okleveles mozgóképkultúra és médiaismeret tanár
3. Árva László egyetem magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár, történelem szakos bölcsész és tanár, szakvizsgázott pedagógus közoktatási vezető
4. Balázs Brigitta egyetem okleveles földrajztanár - okleveles biológiatanár, geográfus
5. Balázs József egyetem okleveles német nyelvtanár, okleveles német szakos középiskolai tanár, szakvizsgázott pedagógus közoktatási vezető
6. Békefi Ibolya egyetem fizika-matematika szakos középiskolai tanár
7. Békési Péter egyetem okleveles középiskolai magyartanár és okleveles középiskolai történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára
8. Berger Marianna egyetem okleveles matematika-fizika szakos tanár, német szakos nyelvtanár
9. Biró Beáta egyetem általános iskolai tanító angol nyelv szakkollégiumi képzéssel, angol szakos nyelvtanár, okleveles angol nyelv és irodalom szakos tanár
10. Blazovichné Risztov Szilvia egyetem földrajz szakos középiskolai tanár, angol szakos középiskolai tanár, szakvizsgázott pedagógus közoktatási vezető
11. Bodrogi Judit egyetem kémia-fizika szakos középiskolai tanár
12. Bodzsár Mihály Sándor egyetem matematika - fizika szakos általános iskolai tanár, számítástechnika szakos tanár, okleveles informatikatanár
13. Dr. Borbáth Árpádné egyetem óvónő, könyvtáros és magyar szakos általános iskolai tanár, okleveles magyar szakos középiskolai tanár
14. Bozsérné Bányai Réka (Tartósan távollévő) egyetem német nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár, magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár
15. Csaláné Böngyik Edit egyetem biológia - kémia szakos középiskolai tanár, környezetvédő, szakvizsgázot pedagógus, közoktatási vezető 
16. Csipes Beáta főiskola tanító ének-zene és vizuális nevelés műveltségi területtel
17. Csókay Miklós Csaba egyetem matematika - testnevelés szakos általános iskolai tanár, okleveles testnevelő tanár
18. Csókay Miklós Csabáné főiskola magyar-ének-zene szakos általános iskolai tanár
19. Dékány Zita főiskola tanító magyar nyelv és irodalom műveltségterülettel
20. Donnákné Budai Ildikó főiskola tanító könyvtár szakkollégiummal
21. Dopsa Alexander egyetem német-történelem szakos tanár, történelem szakos bölcsész és tanár
22. Dopsáné Vörös Anita (Tartósan távollévő) egyetem informatika-matematika szakos tanár
23. Fekete-Nagy Katalin egyetem könyvtáros és magyar szakos általános iskolai tanár, számítástechnika szakos tanár, francia szakos nyelvtanár, okleveles franciatanár, szakvizsgázott pedagógus gyakorlatvezető mentortanári szakterületen, gyakorlatvezető mentortanár
24. Feleky-Kovács Tünde egyetem francia nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár, történelem szakos bölcsész és tanár
25. Forrainé Kószó Györgyi főiskola általános iskolai tanító népművelés szakkollégiummal, szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető, tanító matematika műveltségi területtel, szakvizsgázott pedagógus tanügyigazgatási, nevelési-oktatási intézményi ismeretek kiemelt tanulmányterületen
26. Gachályiné Deli Ildikó főiskola általános iskolai tanító magyar nyelv szakkollégiummal, magyar nyelv és irodalom szakos tanár, szakvizsgázott pedagógus tehetségfejlesztő szakterületen
27. Galgóczi-Deutsch Márta egyetem amerikanisztika szakos bölcsész és tanár, spanyol nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár
28. Dr. Gálné Dr. Horváth Ildikó egyetem biológia-földrajz szakos általános iskolai tanár, földrajz szakos középiskolai tanár, okleveles biológiatanár, szakvizsgázott pedagógus közoktatási vezető
29. Gonda Enikő Diána egyetem okleveles magyartanár és okleveles némettanár
30. Győri Éva egyetem népművelő és magyar szakos általános iskolai tanár, magyar nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár
31. Hatvaniné Böröcz Katalin egyetem orosz-történelem szakos általános iskolai tanár, okleveles pedagógia szakos tanár
32. Hovánné Kaczkó Rita Erzsébet főiskola tanító vizuális nevelés műveltségi területtel
33. Huszárné Vasa Éva főiskola tanító orosz nyelv szakkollégiummal, német nyelv műveltségi területtel, szakvizsgázott pedagógus tehetségfejlesztő szakterületen
34. Huzián Péter egyetem történelem szakos bölcsész és tanár, német nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár
35. Jakó Edit főiskola matematika-fizika szakos tanár, számítástechnika szakos tanár
36. Jávorszkyné Ginda Enikő Mónika (Tartósan távollévő) egyetem földrajz-történelem szakos középiskolai tanár
37. Józsa Enikő egyetem angol nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár
38. Kelemen-Fehér Tímea egyetem német nyelv és irodalom szakos tanár, földrajz szakos középiskolai tanár, szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető
39. Keresztes Dániel egyetem okleveles középiskolai angol nyelv és kultúra tanára, okleveles középiskolai történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára
40. Kis Máté egyetem okleveles testnevelő tanár és okleveles egészségfejlesztés-tanár, sportedző (kick-box)
41. Kisné Kardos Nóra főiskola tanító angol specializációval
42. Kókay Erika főiskola angol-magyar szakos tanár
43. Kokovainé Pusztai Zita Julianna főiskola általános iskolai, angol nyelv oktatására képesített tanító, közgazdasági szakos közgazdász
44. Korsós-Török Vivien (Tartósan távollévő) főiskola tanító matematika műveltség területtel
45. Kosztolányi Anikó Éva főiskola általános iskolai tanító ember és társadalom műveltség területtel, mentálhigiénés szakember, szakvizsgázott pedagógus mentálhigiénés szakterületen
46. Kovács Boglárka Katalin egyetem történelem szakos bölcsész és tanár, magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár
47. Kristóf Ildikó egyetem angol szakos középiskolai tanár, társadalomtudományi és gazdasági szakfordító és tolmács, szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető, történelem-orosz szakos középiskolai tanár
48. Dr. Lázárné Megyeri Zita egyetem magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár, német nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár, szakvizsgázott pedagógus mentorpedagógus szakterületen
49. Lengyel Krisztián egyetem matematika szakos tanár, nevelőtanár, okleveles matematikatanár
50. Lévai Anikó főiskola földrajz-rajz szakos általános iskolai tanár
51. Martonné Végh Katalin főiskola általános iskolai tanító népművelés szakkollégiummal, számítástechnika szakos tanár, "erkölcstan" - pedagógusok elméleti és módszertani felkészítése az erkölcstan tantárgy tanítására
52. Mészáros Ágnes egyetem számítástechnika szakos tanár, okleveles matematika szakos középiskolai tanár
53. Mihalkó-Szabó Fanni (Tartósan távollévő) főiskola tanító vizuális nevelés műveltségi területtel
54. Molnár Gyöngyi főiskola tanító ember és társadalom műveltségi területtel
55. Molnár Timea egyetem angol nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár
56. Molnárné Elekes Katalin egyetem okleveles biológia-kémia szakos tanár, okleveles vegyész
57. Mónusné Vörös Éva főiskola általános iskolai tanító ének-zene szakkollégiummal
58. Nagy Erzsébet egyetem biológia-kémia szakos középiskolai tanár
59. Nagy Imréné főiskola általános iskolai tanító orosz szakkollégiummal
60. Nagyné Farkas Enikő főiskola általános iskolai tanító gyógypedagógiai szakkollégiummal, szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető
61. Nagyné Gábor Petra egyetem magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár, német nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár
62. Nagy Sándor Balázs egyetem német nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár, okleveles biológia szakos tanár
63. Pál Mariann főiskola általános iskolai tanító ember és társadalom műveltség területtel
64. Papné Molnár Andrea Gyöngyike főiskola általános iskolai tanító testnevelés szakkollégiummal, közoktatási vezető, szakvizsgázott pedagógus
65. Pengőné Cseh Ildikó egyetem magyar-történelem szakos általános iskolai tanár, okleveles történelem szakos középiskolai tanár
66. Pillérné Gál Andrea egyetem biológia-földrajz szakos középiskolai tanár, német szakos nyelvtanár, közoktatási vezető
67. Ráczné Kecskeméti Ágota főiskola általános iskolai tanító ének szakkollégiummal
68. Sajti Emese főiskola magyar nyelv és irodalom szakos tanár és informatikus könyvtáros, francia nyelv és irodalom szakos tanár
69. Seres Imre egyetem matematika-technika szakos tanár,  számítástechnika szakos tanár, okleveles matematika szakos középiskolai tanár, okleveles informatika szakos tanár, szakvizsgázott pedagógus közoktatási vezető
70. Somogyiné Varga Ibolya főiskola általános iskolai tanító anyanyelv szakkollégiummal, angol szakos nyelvtanár
71. Sósné Udvari Tünde egyetem angol nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár, magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár, szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető
72. Spissákné Bognár Judit főiskola német szakos tanár és művelődésszervező
73. Surányi Csilla főiskola általános iskolai angol nyelv-oktató tanító, művelődésszervező, angol szakos nyelvtanár
74. Szabó Anita (Tartósan távollévő) egyetem okleveles matematikatanár - okleveles fizikatanár
75. Szabó Attila egyetem okleveles testnevelőtanár, sportedző (kosárlabda sportágban)
76. Szabóné Antal Henriett (Tartósan távollévő) egyetem okleveles biológia-környezettan szakos tanár
77. Szatmári Szabina főiskola tanító angol idegen nyelv műveltségi területtel
78. Szemán Ákos László főiskola tanító természetismeret műveltségi területtel, felsőfokú ifjúságsegítő asszisztens
79. Szénásiné Földesi Zsuzsanna egyetem angol nyelv és irodalom szakos tanár, okleveles biológia szakos középiskolai tanár
80. Széphegyi Eszter egyetem biológia-testnevelés szakos tanár, gyógytestnevelő tanár
81. Szilágyi-Antal Dóra (Tartósan távollévő) egyetem okleveles középiskolai fizikatanár és okleveles középiskolai matematikatanár
82. Szöllősyné Tóth Ida Klára egyetem magyar szakos általános iskolai tanár és könyvtáros, könyvtáros (könyvtári informatikus)
83. Tari Gizella főiskola biológia-testnevelés szakos tanár, német szakos nyelvtanár, Európa szakértő, okleveles testnevelő tanár
84. Torma Endre főiskola technika szakos tanár és pedagógia szakos nevelő
85. Tormáné Kiss Bernadett egyetem okleveles középiskolai angol nyelv és kultúra és okleveles ének-zene tanár
86. Tóth Anita főiskola általános iskolai tanító természetismeret műveltségi területtel továbbá ének-zene műveltségi területtel, szakvizsgázott pedagógus
87. Tóth Kitti egyetem okleveles történelemtanár és okleveles angoltanár
88. Tóth Zsuzsanna főiskola általános iskolai tanító ének szakkollégiummal, mentálhigiénés szakember
89. Tóthné Szabó Zita főiskola általános iskolai tanító angol nyelv műveltség területtel
90. Ujj Alexandra egyetem okleveles magyartanár és okleveles olasztanár
91. Utasi Gábor egyetem okleveles testnevelő tanár, kosárlabda szakedző
92. Varga Krisztina egyetem okleveles némettanár és okleveles magyartanár
93. Vas Mariann főiskola általános iskolai tanító gyógypedagógiai szakkollégiummal
94. Verseginé Hillay Erika egyetem okleveles magyar-történelem szakos középiskolai tanár
95. Vörösné Varga Enikő Melinda egyetem matematika-számítástechnika szakos tanár, okleveles matematika szakos tanár, okleveles informatika tanár
96. Zámbori Tamás egyetem okleveles fizika-kémia szakos középiskolai tanár
97. Zoltai Attila főiskola főiskolai szintű földrajz-rajz szakos tanár
98. Dr. Zsurzsáné Kovács Katalin Klára főiskola orosz-testnevelés szakos általános iskolai tanár