Jelenlegi hely

Címlap » Munkatársak

Balázs Brigitta

Szak: Biológia - földrajz

Békefi Ibolya

Szak: Matematika - fizika

Békési Péter

Szak: Magyar nyelv és irodalom - történelem

Berger Marianna

Szak: Matematika - Fizika - Német nyelv

Biró Beáta

Munkaközösség-vezető

Szak: Angol nyelv

Blazovichné Risztov Szilvia

Szak: Angol nyelv-Földrajz

Bodrogi Judit

Munkaközösség-vezető

Szak:Fizika - Kémia

Bodzsár Mihály

szak: matematika, informatika

Bozsérné Bányai Réka

Szak:Német nyelv és Magyar nyelv és irodalom

Csaláné Böngyik Edit

Szak: Biológia - Kémia

Csókay Miklós

Szak: Matematika - Testnevelés

Csókay Miklósné

Szak: Magyar nyelv és irodalom - Ének-zene

Donnákné Budai Ildikó

Szak: Tanító

Dopsa Alexander

Szak: Történelem - Német nyelv

Dr. Arany Mihály György

Szak: Német nyelv, Mozgóképkultúra és médiaismeret

Dr. Borbáth Árpádné

Szak:Magyar nyelv és irodalom

Dr. Gálné Dr. Horváth Ildikó Ph.D.

Munkaközösség-vezető

Szak:Földrajz - Biológia

Dr. Lázárné Megyeri Zita

Szak: Magyar nyelv és irodalom - Német nyelv

Dr. Zsurzsáné Kovács Katalin

Munkaközösség-vezető

Szak: Testnevelés - Orosz nyelv

Fekete Nagy Katalin

szak: francia nyelv-informatika-magyar nyelv és irodalom-könyvtáros

Feleky-Kovács Tünde

szak: Történelem - Francia nyelv

Forrainé Kószó Györgyi

tanító - népművelő

Gachályiné Deli Ildikó

Szak: Tanító - Magyar nyelv és irodalom

Galgóczi Deutsch Márta

Szak:Angol nyelv

Győri Éva

Szak: Magyar nyelv és irodalom

Hatvaniné Böröcz Katalin

ifjúságvédelmi felelős Szak:Történelem-Pedagógia-Orosz nyelv

Huszárné Vasa Éva

Német szakos tanító

Huzián Péter

Szak: Német nyelv és irodalom - Történelem

Jakó Edit

Szak: Fizika - Matematika - Informatika

Józsa Enikő

szak: angol nyelv

Keresztes Dániel

Szak: Angol nyelv - Történelem

Kis Máté

szak: Testnevelés

Kisné Kardos Nóra

Szak: Tanító - Angol nyelv

Kókay Erika

Szak: Angol nyelv - Magyar nyelv és Irodalom

Kokovainé Pusztai Zita

szak: tanító

Kosztolányi Anikó

Munkaközösség-vezető

Tanító

Kovács Boglárka Katalin

Szak: magyar nyelv és irodalom - történelem                              

Kristóf Ildikó

szak: angol nyelv - orosz nyelv - történelem

Lengyel Krisztián

Szak: Matematika

Lévai Anikó

Ifjúságvédelmi felelős Szak: Földrajz - Rajz

Martonné Végh Katalin

Szak: Tanító - Számítástechnika

Mészáros Ágnes

Szak: Matematika - Informatika

Molnár Timea

Szak: Angol nyelv

Molnárné Elekes Katalin

szak: Biológia - Kémia

Mónusné Vörös Éva

Tanító

Nagy Enikő Diána

szak: magyar nyelv és irodalom - német nyelv

Nagy Erzsébet

szak: kémia - biológia

Nagy Sándor Balázs

Szak: Német nyelv - Biológia

Nagyné Gábor Petra

szak: Német nyelv - Magyar nyelv és irodalom

Papné Molnár Andrea

Tanító

Pengőné Cseh Ildikó

munkaközösség-vezető (történelem) Szak: Történelem - Magyar nyelv és irodalom

Pillérné Gál Andrea

Szak:Biológia - Földrajz - Német nyelv

Ráczné Kecskeméti Ágota

Tanító

Sajti Emese

Szak: Francia nyelv - Magyar nyelv és Irodalom

Somogyiné Varga Ibolya

Tanító - Angol nyelv

Sósné Udvari Tünde

szak: Magyar nyelv és irodalom - Angol nyelv

Spissákné Bognár Judit

szak: német nyelv- tanító

Surányi Csilla

Tanító - Angol nyelv

Szabó Attila

Szak: Testnevelés

Szemán Ákos László

Szak: Tanító

Szénásiné Földesi Zsuzsanna

Szak: Biológia - Angol nyelv

Széphegyi Eszter

Szak: Biológia - Testnevelés - Gyógytestnevelés

Szilágyi-Antal Dóra

szak: Matematika - Fizika

Szöllősyné Tóth Ida

Szak: Könyvtár - Magyar nyelv és irodalom

Tari Gizella

Szak:Testnevelés-Biológia-Német nyelv

Torma Endre

szak: Technika - Pedagógia

Tormáné Kiss Bernadett

Szak: Angol nyelv - Ének-zene

Tóth Anita

Tanító

Tóth Kitti

angol nyelv - történelem

Tóth Zsuzsanna

Tanító

Tóthné Szabó Zita

Angol szakos tanító

Ujj Alexandra

szak: magyar nyelv és irodalom

Utasi Gábor

Szak: Testnevelés

Varga Krisztina

Szak: Német nyelv, Magyar nyelv és irodalom

varga.krisztina@nlg.httpf.hu

Verseginé Hillay Erika

Munkaközösség-vezető

Szak: Magyar nyelv és irodalom - Történelem

Vörösné Varga Enikő Melinda

Munkaközösség-vezető

Szak: Matematika - informatika

Zoltai Attila

Szak: Rajz - Földrajz