Jelenlegi hely

Címlap

A 2021/2022-es tanév rendje

A szorgalmi idő

első tanítási nap: 2021. szeptember 1. (szerda)

utolsó tanítási nap: 2022. június 15. (szerda)

Az iskola utolsó, befejező évfolyamán az utolsó tanítási nap: 2022. április 29.

A szorgalmi idő első féléve  tart.

A tanítási napok száma
• az általános iskolákban 181 nap
• a nappali oktatás munkarendje szerint működő gimnáziumban: 180 nap

A tanítási év első féléve 2022. január 21-ig tart. 
Az iskolák 2022. január 28-ig értesítik a tanulókat, kiskorú tanuló esetén a szülőket az első félévben elért tanulmányi eredményekről. 

Tanítási szünetek

Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2021. október 22. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap. 2021. november 2. (kedd).

A téli szünet előtti utolsó tanítási nap 2021. december 21. (kedd), a szünet utáni első tanítási nap 2022. január 3. (hétfő).  

A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2022. április 13. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2022. április 20. (szerda).

- témahetek:

- „PÉNZ7” pénzügyi és vállalkozói témahét 2022. március 7-11. között,

- Digitális Témahét 2022. április 4-8. között,

- Fenntarthatósági Témahét 2022. április 25-29. között,

- Magyar Diáksport Napja 2021. szeptember 24.

A tanév során az alábbi országos mérési programok lebonyolítására kerül sor:

- a tanulók szövegértési, matematikai és természettudományi kompetenciáit vizsgáló mérés a 6., a 8. és a 10. évfolyamon

- az angol vagy a német nyelvet első idegen nyelvként tanulók körében az idegen nyelvi mérés, amely a hatodik évfolyamon a KER szerinti A1 szintű, a nyolcadik évfolyamon a KER szerinti A2 szintű nyelvtudást méri.

A méréseket az iskoláknak a Hivatal által meghatározott ütemezés szerint,
a) a 6. évfolyamon 2022. május 18-31.,
b) a 8. évfolyamon 2022. május 4-17.,
c) a 10. évfolyamon 2022. április 20. - május 3. 

A 2022. évi május-júniusi írásbeli érettségi vizsgák időpontjai